Luật sư Dương Châm

Trung tâm bảo trợ xã hội quy định chế độ viên chức thế nào?

Trung tâm bảo trợ xã hội công lập được xây dựng dưới sự quản lý và giám sát của nhà nước. Mục đích nhằm tham mưu và hỗ trợ giúp xây dựng chính sách ở các cấp, góp phần cải thiện các dịch vụ đối với những nhóm đối tượng cần sự trợ giúp, nâng cao đời sống xã hội. Những người công tác, làm việc tại Trung tâm được chi trả lương và trợ cấp một phần từ ngân sách nhà nước. Viên chức khi được điều động đến làm việc tại các trung tâm bảo trợ và công tác xã hội liệu còn nhận lương trực tiếp từ Sở tài chính?

Câu hỏi tư vấn:

Tôi có một câu hỏi nhờ tổng đài hỗ trợ giúp tôi; tháng 4/2019 tôi đang giữ chức vụ Trưởng phòng Bảo vệ chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới thuộc sở Lao động - TBXH tỉnh A, theo yêu cầu nhiệm vụ tôi được điều động về làm Phó giám đốc Trung tâm bảo trợ và công tác xã hội, là đơn vị công lập trực thuộc Sở Lao động - TBXH, kinh phí được nhà nước cấp 100%. Về chế độ lương tôi được hưởng theo qui định tuy nhiên, nguồn quĩ lương và các nguồn kinh phí hỗ trợ như công tác phí văn phòng phẩm.... của tôi đã Sở tài chính cấp cho Sở năm 2021. Nhưng khi tôi chuyển về Trung tâm Bảo trợ và công tác xã hội thì Sở không chuyển phần kinh phí đã cấp cho tôi về sở năm 2021 về Trung tâm, tôi có hỏi thì Giám đốc Sở trả lời là Trung tâm phải tự lấy kinh phí của đơn vị trả cho tôi, thời gian tôi chuyển về Trung tâm từ tháng 5/2021, tạm tỉnh 8 tháng lương còn lại năm 2021 và các khoản khác như đóng bảo hiểm xã hội, y tế ... mà Trung tâm phải trả cho tôi khoảng 90 triệu đồng. Như vậy có đúng không, Sở tài chính có cấp bù 8 tháng còn lại trong năm 2021 (từ tháng 5-tháng 12/2021) cho Trung tâm không, hay Sở Lao động - TBCH phải chuyển phần kinh phí còn lại của tôi mà Sở tài chính đã cấp cho sở, về Trung tâm để chi trả cho tôi, rất mong được quí tổng đài cho tôi sớm được biết? Tôi chân thành cảm ơn quí đài!

Trả lời tư vấn:

Chào anh, cảm ơn anh đã tin tưởng và gửi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, đối với yêu cầu hỗ trợ của anh chúng tôi đã tư vấn như sau:

Theo như thông tin anh cung cấp thì từ 5/2021 anh được điều động về làm tại Trung tâm bảo trợ và công tác xã hội. Việc điều động sang đơn vị khác tức là chấm dứt quan hệ lao động với đơn vị cũ và giao kết hợp đồng khác với đơn vị mới được quy định tại Điều 15 Thông tư 15/2012/TT-BNV hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức:

>> Tư vấn chế độ của viên chức trong trung tâm bảo trợ xã hội, gọi: 1900.6169

“Điều 15. Ký kết hợp đồng làm việc đối với viên chức khi chuyển đến đơn vị sự nghiệp công lập mới

Khi viên chức chuyển đến đơn vị sự nghiệp công lập mới, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập hoặc cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phải ký kết hợp đồng làm việc với viên chức và thực hiện chế độ tiền lương phù hợp trên cơ sở căn cứ vào năng lực, trình độ đào tạo, quá trình công tác, diễn biến tiền lương và thời gian đóng bảo hiểm xã hội của viên chức.”

Do đó, khi chuyển sang đơn vị công tác mới thì anh sẽ ký hợp đồng làm việc và thực hiện chế độ tiền lương phù hợp với vị trí làm việc. Như vậy, việc thanh toán lương hàng tháng và trợ cấp khác cho anh từ tháng 5/2021 do bên Trung tâm Trung tâm bảo trợ và công tác xã hội xem xét và chi trả.

Đối với cơ sở trợ giúp xã hội công lập kinh phí hoạt động, nguồn kinh phí không chỉ từ ngân sách nhà nước mà còn gồm: Nguồn ngân sách nhà nước cấp; Nguồn thu phí dịch vụ từ các đối tượng tự nguyện; Nguồn thu từ hoạt động lao động sản xuất, dịch vụ của cơ sở trợ giúp xã hội; Nguồn trợ giúp từ các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài; Nguồn khác theo quy định của pháp luật. (Điều 9 Nghị định 103/2017/NĐ-CP quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội).

Như vậy, đối với kinh phí hoạt động của Trung tâm anh đang làm việc Sở tài chính có nghĩa vụ chuyển đến Trung tâm (nếu có) và Trung tâm sẽ là nơi chi trả lương hàng tháng trực tiếp cho anh.

Gọi ngay