LS Thanh Hương

Chậm thời hạn nâng lương đối với viên chức bị khiển trách

Tháng 9 năm 2013, tôi là giáo viên THPT bị xử lí kỷ luật khiển trách,thời hạn nâng lương của tôi là 01/09/2015.Nhà trường xếp loại viên chức cho tôi là không hoàn thành nhiệm vụ và tổng thời gian chậm nâng lương cho tôi là 03 tháng khiển trách và 06 tháng không hoàn thành nhiệm vụ. Như vậy tôi bị chậm nâng lương là 09 tháng. Như vậy nhà trường làm có đúng không? Xin luật sư giải thích giùm tôi


Trả lời:

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi vấn đề tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia. Vấn đề bạn đưa ra chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 2 Thông tư số 08/2013/TT-BNV Về Tiêu chuẩn nâng bậc lương thường xuyên:

“b) Đối với viên chức và người lao động:

Tiêu chuẩn 1: Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên;

Tiêu chun 2: Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức”

Khi đạt đủ hai tiêu chuẩn này thì bạn sẽ được nâng một bậc lương thường xuyên

Quy định tại điểm b, c, d khoản 3 điều 2 Thông tư số 08/2013/TT-BNV

“3. Thời gian bị kéo dài xét nâng bậc lương thường xuyên:

b) Kéo dài 06 (sáu) tháng đối với các trường hợp:

Cán bộ, công chức bị kỷ luật khiển trách hoặc cảnh cáo;

Viên chức và người lao động bị kỷ luật cảnh cáo;

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động không hoàn thành nhiệm vụ được giao hằng năm; trường hợp trong thời gian giữ bậc có 02 năm không liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ được giao thì mỗi năm không hoàn thành nhiệm vụ được giao bị kéo dài 06 (sáu) tháng.

c) Kéo dài 03 (ba) tháng đối với viên chức và người lao động bị kỷ luật khiển trách.

d) Trường hợp vừa không hoàn thành nhiệm vụ được giao vừa bị kỷ luật thì thời gian kéo dài nâng bậc lương thường xuyên là tổng các thời gian bị kéo dài quy định tại các Điểm a, b và c Khoản này”

Nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì thời hạn kéo dài nâng lương 06 tháng

Bị xử lý kỷ luật khiển trách thời hạn kéo dài  nâng lương 03 tháng

Theo quy định tại khoản 1 điều 56 Luật Viên chức năm 2010: 

"1. Viên chức bị khiển trách thì thời hạn nâng lương bị kéo dài là 03 tháng"

Trường hợp bạn vừa bị khiển trách và vừa không hoàn thành nhiệm vụ tổng thời gian bị kéo dài nâng bậc lương thường xuyên là thời gian bị xử kỷ luật khiển trách cộng với thời gian không hoàn thành nhiệm vụ.

Như vậy thì tổng thời gian kéo dài của bạn là 09 tháng. Việc làm của Nhà trường phù hợp với quy định của pháp luật.  


Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Chậm thời hạn nâng lương đối với viên chức bị khiển trách. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng
C.v Mỹ Hà - Công ty Luật Minh Gia

Hotline: 1900 6169