Nguyễn Kim Quý

Chấm dứt hợp đồng lao động xác định thời hạn được quy định như thế nào?

Khi người lao động muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động thì cần đảm bảo các điều kiện đơn phương chấm dứt theo quy định pháp luật, vậy những điều kiện đó được quy định như thế nào, để được giải đáp cụ thể về vấn đề này bạn có thể liên hệ với Luật sư của chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn.

1. Luật sư tư vấn về chấm dứt hợp đồng lao động

Hiện nay, tình trạng người lao động nghỉ ngang, nghỉ trái pháp luật khá phổ biến, điều này không chỉ vi phạm quy định pháp luật mà còn ảnh hưởng rất nhiều đến doanh nghiệp và bản thân người lao động. Người lao động phải có trách nhiệm bồi thường do hành vi vi phạm của mình gây ra.

Do đó, nếu bạn đang muốn chấm dứt hợp đồng lao động nhưng chưa biết phải làm thế nào để phù hợp quy định pháp luật thì bạn có thể liên hệ với Luật sư của Công ty Luật Minh Gia để được hỗ trợ tư vấn cụ thể về các vấn đề liên quan đến điều kiện chấm dứt và các chế độ, quyền lợi người lao động được hưởng khi nghỉ việc.

Bạn có thể gửi yêu cầu tư vấn hoặc gọi: 1900.6169 để được giải đáp vướng mắc.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm trường hợp chúng tôi tư vấn sau đây để có thêm kiến thức pháp lý trong lĩnh vực này.

2. Quy định pháp luật về điều kiện đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

Nội dung tư vấn: Chào luật sư, Dạ luật sư cho em hỏi: Trường hợp 1: ngày 31/12/19 là em hết hạn hợp đồng lao động và nhằm để hưởng quyền lợi hưởng lương tháng 13 thì ngày 15/01/20 em sẽ nộp đơn nghỉ việc, không ký hợp đồng lao động mới. Và sẽ nghỉ sau 7 ngày kể từ khi nộp đơn. Thưa luật sư, trường hợp nghỉ việc của em như vậy thì có trái pháp luật không ạ? Trường hợp 2: Hợp đồng của em hết hạn ngày 31/12/19. Vậy em phải nộp đơn xin nghỉ việc vào thời điểm nào là đúng nhất để không bị ràng buộc báo trước 30 ngày ạ. Rất mong sớm nhận được giải đáp từ luật sư. Em xin cảm ơn. Trân trọng!

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến công ty Luật Minh Gia, với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Trường hợp 1: bạn hết hạn hợp đồng lao động vào ngày 31/12/2019 nhưng để hưởng lương tháng 13 thì ngày 15/1/2020 bạn mới nộp đơn nghỉ việc. Điều 22 BLLĐ 2012 quy định về loại hợp đồng lao động như sau:

“Điều 22. Loại hợp đồng lao động

1. Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:

a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.

b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn;

Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.

c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

2. Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng.

Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

3. Không được giao kết hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng để làm những công việc có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên, trừ trường hợp phải tạm thời thay thế người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự, nghỉ theo chế độ thai sản, ốm đau, tai nạn lao động hoặc nghỉ việc có tính chất tạm thời khác.”

Hợp đồng của bạn là loại hợp đồng lao động xác định thời hạn, khi hợp đồng này hết hạn mà bạn vẫn tiếp tục làm việc với công ty thì công ty phải có trách nhiệm ký hợp đồng lao động mới với bạn trong thơi gian 30 ngày, hết thời hạn 30 ngày này mà bạn vẫn tiếp tục làm việc với công ty mà công ty không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng xác định thời hạn của bạn tự động trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Nếu hợp đồng của bạn hết hạn vào ngày 31/12/2019 nhưng bạn vẫn tiếp tục làm việc với công ty thì công ty phải có trách nhiệm ký kết hợp đồng mới với bạn trong thời gian 30 ngày kể từ ngày hết hạn hợp đồng. Vì bạn tiếp tục làm việc với công ty thêm 15 ngày nên hợp đồng của bạn với công ty chưa tự động chuyển thành hợp đồng không xác định thời hạn và vì hợp đồng này đã hết hạn nên bạn chấm dứt hợp đồng với công ty theo quy định tại Điều 36 BLLĐ 2012:

“Điều 36. Các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động

1. Hết hạn hợp đồng lao động, trừ trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 192 của Bộ luật này.

2. Đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động.

3. Hai bên thoả thuận chấm dứt hợp đồng lao động.

…”

Như vậy, ngày 15/01/2020 bạn nộp đơn nghỉ việc, không ký hợp đồng lao động mới và nghỉ sau 7 ngày kể từ khi nộp đơn thì việc nghỉ việc này của bạn không trái quy định của luật.

Trường hợp 2: Hợp đồng của bạn kết thúc vào ngày 31/12/2019. Hợp đồng này là hợp đồng xác định thời hạn theo quy định của BLLĐ 2012. Bạn muốn chấm dứt hợp đồng lao động với công ty nhưng không muốn báo trước 30 ngày thì bạn có thể lựa chọn hoặc tiếp tục làm việc đến ngày 31/12/2019, hợp đồng của bạn đương nhiên hết hạn, quan hệ lao động giữa các bên chấm dứt; hoặc bạn và công ty thỏa thuận được về việc chấm dứt hợp đồng lao động, nếu công ty không đồng ý cho bạn nghỉ việc thì nếu bạn có thể đơn phương chấm dứt theo quy định tại Điều 37 BLLĐ 2012:

“Điều 37. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động

1. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn trong những trường hợp sau đây:

a) Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

b) Không được trả lương đầy đủ hoặc trả lương không đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

c) Bị ngược đãi, quấy rối tình dục, cưỡng bức lao động;

d) Bản thân hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động;

đ) Được bầu làm nhiệm vụ chuyên trách ở cơ quan dân cử hoặc được bổ nhiệm giữ chức vụ trong bộ máy nhà nước;

e) Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền;

g) Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 90 ngày liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và một phần tư thời hạn hợp đồng đối với người làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa được hồi phục.

2. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại khoản 1 Điều này, người lao động phải báo cho người sử dụng lao động biết trước:

a) Ít nhất 3 ngày làm việc đối với các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và g khoản 1 Điều này;

b) Ít nhất 30 ngày nếu là hợp đồng lao động xác định thời hạn; ít nhất 03 ngày làm việc nếu là hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng đối với các trường hợp quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều này;

c) Đối với trường hợp quy định tại điểm e khoản 1 Điều này thời hạn báo trước cho người sử dụng lao động được thực hiện theo thời hạn quy định tại Điều 156 của Bộ luật này.

…”

Nếu bạn thuộc các trường hợp theo quy định tại điểm a, b, c và g của khoản 1 Điều 37 thì bạn chỉ cần báo trước với người sử dụng lao động ít nhất là 3 ngày chứ không phải 30 ngày như với những trường hợp khác. Như vậy, để tránh ràng buộc bởi quy định báo trước 30 ngày thì bạn có thể đợi hợp đồng hết hạn vào ngày 31/12/2019, hợp đồng lao động giữa bạn với công ty sẽ đương nhiên chấm dứt hoặc bạn cũng có thể thỏa thuận để chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn với công ty hoặc nếu bạn có một trong số các lý do theo quy định của luật thì bạn chỉ cần báo trước 3 ngày thay vì 30 ngày.

Hotline: 1900 6169