Trần Phương Hà

Chấm dứt HĐLĐ có phải bồi thường chi phí cơ quan đã trả để đi học

Luật sư tư vấn trường hợp đơn phướng chấm dứt hợp đồng lao động cần thông báo trước bao nhiêu ngày, có phải bồi thường chi phí cơ quan đã trả để đi học, có được lấy lại giấy tờ gốc cơ quan đã giữ? Nội dung tư vấn như sau:

 

Nội dung câu hỏi:Chào Luật sư.Mong Luật sư tư vần giúp em.Sau khi đi học theo diện cử tuyển, em được phân công và tiếp nhận công việc tại một đơn vị sự nghiệp cấp huyện tại đia phương.Em đã ký hợp đồng và làm việc được gần 1 năm. Luật sư cho em hỏi hai việc:- Việc thứ nhất em có được nhận lại bằng gốc mà UBND tỉnh đang giữ hay không?- Việc thứ hai, trong thời gian làm việc, em bị doanh nghiệp chèn ép, phải làm việc gần > 8 tiếng/ ngày, 49-56 giờ/ tuần, mặc dầu hợp đồng lao động là 40 giờ/tuần,các khoảng phụ cấp xăng đầu điện thoại, ngoài công trình em không được hỗ trợ, phải làm việc vất vả như người công nhân. Với mức lương eo hẹp, em không đủ sống, ko đúng với chuyên môn và sức khỏe, em muốn xin nghỉ việc, vậy thì em có phải bồi hoàn số tiền đài thọ của tỉnh cử em đi học hay không?Mong luật sư tư vấn giúp.Em xin chân thành cảm ơn.

 

Trả lời: Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi đến công ty Luật Minh Gia, với câu hỏi của bạn chúng tôi xin tư vấn như sau

 

Thứ nhất, vấn đề cơ quan giữ bản chính các giấy tờ 

 

Việc cơ quan giữ bản chính các giấy tờ, văn bằng, chứng chỉ của bạn là hành vi vi phạm pháp luật theo quy định  tại Điều 20 Bộ luật lao động 2012. Bạn có quyền yêu cầu cơ quan trả lại các giấy tờ bản chính đã giữ của bạn

 

"Điều 20. Những hành vi người sử dụng lao động không được làm khi giao kết, thực hiện hợp đồng lao động

 

1. Giữ bản chính giấy tờ tuỳ thân, văn bằng, chứng chỉ của người lao động.

 

2. Yêu cầu người lao động phải thực hiện biện pháp bảo đảm bằng tiền hoặc tài sản khác cho việc thực hiện hợp đồng lao động."

 

Thứ hai, trường hợp được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

 

Trong quá trình làm việc, cơ quan đã có hành vi vi phạm về thời giờ làm việc theo quy định pháp luật, không bảo đảm được điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động với cơ quan thì bạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động và phải báo trước một thời hạn tối thiểu theo quy định tại Khoản 2 Điều 37 Bộ luật lao động 2012. Cụ thể;

 

"Điều 37. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động

 

1. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn trong những trường hợp sau đây:

 

a) Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

 

b) Không được trả lương đầy đủ hoặc trả lương không đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

 

c) Bị ngược đãi, quấy rối tình dục, cưỡng bức lao động;

..

2. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại khoản 1 Điều này, người lao động phải báo cho người sử dụng lao động biết trước:

a) Ít nhất 3 ngày làm việc đối với các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và g khoản 1 Điều này;

b) Ít nhất 30 ngày nếu là hợp đồng lao động xác định thời hạn; ít nhất 03 ngày làm việc nếu là hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng đối với các trường hợp quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều này;"

 

Nếu bạn là người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn thì có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nhưng phải báo trước ít nhất 45 ngày theo quy định tại Khoản 3 Điều 37 Bộ luật lao động 2012.

 

"...3. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng phải báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày, trừ trường hợp quy định tại Điều 156 của Bộ luật này."

 

Trường hợp bạn đơn phương chấm dứt hợp đồng đúng pháp luật thì không cần phải bồi thường chi phí cơ quan đã chi trả cho bạn đi đào tạo, trừ trường hợp giữa bạn và cơ quan có thỏa thuận khác.

 

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng

Phòng Luật sư tư vấn Đất đai - Công ty Luật Minh Gia

Hỏi tư vấn qua điện thoại