Nguyễn Đức Minh Hiếu

Cách xin nghỉ việc để không phải bồi thường HĐLĐ?

Chào luật sư, cho tôi về việc xin nghỉ việc thế nào cho đúng luật để không phải bồi thường hợp đồng lao động như sau: Năm 2012, tôi có kí kết hợp đồng lao động và đào tạo nghề giữa người lao động và người sử dụng lao động theo Điều 62 Bộ luật lao động (có quy định thời hạn cam kết phải làm việc là 5 năm).

Tôi hoàn thành khóa đào tạo năm 2017 và đang được ký hợp đồng lao động với Công ty đào tạo cho tôi với thời hạn là 2 năm. Nay tôi chưa hoàn thành cam kết làm việc 5 năm và chưa hết thời hạn ký hợp đồng có thời hạn là 2 năm mà tôi muốn nghỉ việc thì việc bồi thường hợp đồng là như thế nào và có biện pháp nào để nghỉ việc đúng theo quy định để không phải bồi thường? Tôi xin cảm ơn.

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tư vấn tới Công ty Luật Minh Gia chúng tôi, chúng tôi xin giải đáp thắc mắc của bạn như sau:

- Điều kiện để nghỉ việc không phải bồi thường hợp đồng lao động

Bộ luật lao động quy định Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động:

“1. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn trong những trường hợp sau đây:

a) Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

b) Không được trả lương đầy đủ hoặc trả lương không đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

c) Bị ngược đãi, quấy rối tình dục, cưỡng bức lao động;

d) Bản thân hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động;

đ) Được bầu làm nhiệm vụ chuyên trách ở cơ quan dân cử hoặc được bổ nhiệm giữ chức vụ trong bộ máy nhà nước;

e) Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền;

…”

Nếu bạn chấm dứt hợp đồng lao động không thuộc 1 trong những trường hợp trên thì sẽ thuộc trường hợp đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật.

- Nghĩa vụ khi chấp dứt hợp đồng lao động trái luật

Nếu người lao động chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật có nghĩa vụ bồi thường của bạn được quy định tại Bộ luật lao động như sau:

“1. Không được trợ cấp thôi việc và phải bồi thường cho người sử dụng lao động nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động.

2. Nếu vi phạm quy định về thời hạn báo trước thì phải bồi thường cho người sử dụng lao động một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước.

3. Phải hoàn trả chi phí đào tạo cho người sử dụng lao động theo quy định.”

Như vậy, nếu bạn đơn phương chấm dứt hợp đồng trái luật thì bạn sẽ phải bồi thường chi phí đào tạo theo cam kết đã thỏa thuận và quy định tại bộ luật lao động 2019.

- Về bồi thường chi phí đào tạo

Chi phí đào tạo theo quy định Bộ luật lao động bao gồm:

“...3. Chi phí đào tạo bao gồm các khoản chi có chứng từ hợp lệ về chi phí trả cho người dạy, tài liệu học tập, trường, lớp, máy, thiết bị, vật liệu thực hành, các chi phí khác hỗ trợ cho người học và tiền lương, tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người học trong thời gian đi học. Trường hợp người lao động được gửi đi đào tạo ở nước ngoài thì chi phí đào tạo còn bao gồm chi phí đi lại, chi phí sinh hoạt trong thời gian ở nước ngoài.”

Giả sử, bạn chấm dứt hợp đồng lao động thuộc 1 trong những trường hợp quy định được phép chấm dứt HĐLĐ, thuộc trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đúng pháp luật thì việc bồi thường chi phí đào tạo phải căn cứ vào cam kết mà các bên đã thỏa thuận về các trường hợp bồi thường chi phí đào tạo vì pháp luật hiện hành không có quy định về việc chấm dứt hợp đồng lao động đúng luật thì có phải bồi thường hay không.

Theo đó, nếu trong cam kết giữa bạn và công ty thỏa thuận trong mọi trường hợp chấm dứt HĐLĐ đều phải bồi thường chi phí đào tạo, thì bạn sẽ phải bồi thường chi phí đào tạo theo thảo thuận mà bạn đã cam kết.

Trân trọng!

TƯ VẤN NHANH