Cà Thị Phương

Cách tính xếp lương viên chức từ bậc Trung cấp lên bậc Đại học như thế nào?

Luật sư tư vấn về trường hợp xác định bậc lương viên chức từ bậc trung cấp lên đại học.

Nội dung yêu cầu tư vấn: Xin chào luật sư. Nhờ luật sư tư vấn giùm cách chuyển xếp bậc lương viên chức từ bậc trung cấp lên đại học trường hợp của tôi, cụ thể như sau: Tôi hiện đang hưởng lương hệ trung cấp: bậc lương 5/12 ; hệ số lương 2,66 thời gian nâng lương kể từ ngày 01/04/2017. Tôi đã học xong lớp liên thông từ trung cấp lên đại học và đã nhận bằng đại học tháng 4/2018. Đến tháng 6/2018 cơ quan tôi có đợt xếp nâng lương thường xuyên cho người lao động. Vậy theo quy định hiện hành nhờ luật sư tính cho tôi sẽ được xếp lương bậc mấy đại học, vì có người bảo tôi sẽ được xếp lương bậc 3 hệ đại học tương đương 3,00 nhưng có người lại tính cho tôi xếp bậc 2 hệ đại học là 2,67. Vậy xin luật sư giải đáp thắc mắc giùm tôi, tôi xin chân thành cảm ơn luật sư nhiều!

Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi cho Công ty Luật Minh Gia. Trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Theo thông tin bạn cung cấp, bạn đang được xếp bậc lương từ bậc trung cấp hệ số lương 2.66  đối chiếu với quy định tại Bảng 3 Ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP thì bạn hiện đang thuộc Viên chức loại B. Khi bạn có bằng đại học thì bạn phải làm thủ tục để xét nâng ngạch và  chuyển loại viên chức sang bậc đại học (viên chức loại A1) được xác định theo quy định tại khoản 3, Mục II Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25/05/2007, như sau:

“Trường hợp công chức, viên chức đủ tiêu chuẩn và điều kiện được cấp có thẩm quyền quyết định chuyển loại công chức, viên chức từ loại A0 sang loại A1; từ loại B, loại C sang loại A (gồm A0 và A1) hoặc từ loại C sang loại B, thì thực hiện như cách xếp lương khi nâng ngạch công chức, viên chức hướng dẫn tại khoản 1, Mục II Thông tư này”.

Cụ thể Khoản 1, Mục 2 Thông tư này quy định như sau:

“1. Xếp lương khi nâng ngạch công chức, viên chức :

a. Trường hợp chưa hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung ở ngạch cũ thì căn cứ vào hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ để xếp vào hệ số lương bằng hoặc cao hơn gần nhất ở ngạch mới. Thời gian hưởng lương ở ngạch mới được tính kể từ ngày ký quyết định bổ nhiệm vào ngạch mới. Thời gian xét nâng bậc lương lần sau ở ngạch mới được tính như sau: Nếu chênh lệch giữa hệ số lương được xếp ở ngạch mới so với hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ bằng hoặc lớn hơn chênh lệch hệ số lương giữa 2 bậc lương liền kề ở ngạch cũ, thì được tính kể từ ngày ký quyết định bổ nhiệm vào ngạch mới; nếu nhỏ hơn chênh lệch hệ số lương giữa 2 bậc lương liền kề ở ngạch cũ, thì được tính kể từ ngày xếp hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ.

b. Trường hợp đang hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung ở ngạch cũ, thì căn cứ vào tổng hệ số lương cộng phụ cấp thâm niên vượt khung đang hưởng ở ngạch cũ để xếp vào hệ số lương bằng hoặc cao hơn gần nhất ở ngạch mới. Thời gian hưởng lương ở ngạch mới và thời gian xét nâng bậc lương lần sau ở ngạch mới được tính kể từ ngày ký quyết định bổ nhiệm vào ngạch mới.

Ví dụ 1: Bà Trần Thị A đang hưởng 6% phụ cấp thâm niên vượt khung ở ngạch chuyên viên (mã số 01.003) kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2007 (tổng hệ số lương 4,98 cộng 6%VK đang hưởng ở ngạch chuyên viên là 5,28). Bà A đạt kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính và đến ngày 01 tháng 02 năm 2008 được cơ quan có thẩm quyền ký quyết định bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên chính (mã số 01.002), thì bà A được căn cứ vào tổng hệ số lương đang hưởng ở ngạch chuyên viên là 5,28 này để xếp vào hệ số lương cao hơn gần nhất là 5,42 bậc 4 ngạch chuyên viên chính. Thời gian hưởng lương ở ngạch chuyên viên chính và thời gian xét nâng bậc lương lần sau ở ngạch chuyên viên chính của bà A được tính kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2008 (ngày ký quyết định bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên chính).

c. Trường hợp có tổng hệ số lương cộng phụ cấp thâm niên vượt khung đang hưởng ở ngạch cũ lớn hơn hệ số lương ở bậc cuối cùng trong ngạch mới, thì xếp vào hệ số lương ở bậc cuối cùng trong ngạch mới và được hưởng thêm hệ số chênh lệch bảo lưu cho bằng tổng hệ số lương cộng phụ cấp thâm nhiên vượt khung đang hưởng ở ngạch cũ. Thời gian hưởng lương ở ngạch mới (kể cả hệ số chênh lệch bảo lưu) và thời gian xét hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung ở ngạch mới được tính kể từ ngày ký quyết định bổ nhiệm vào ngạch mới.

Hệ số chênh lệch bảo lưu tại điểm c này (tính tròn số sau dấu phẩy 2 số) được hưởng trong suốt thời gian cán bộ, công chức, viên chức xếp lương ở ngạch mới. Sau đó, nếu cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục được nâng ngạch hoặc chuyển ngạch khác, thì được cộng hệ số chênh lệch bảo lưu này vào hệ số lương (kể cả phụ cấp thâm nhiên vượt khung, nếu có) đang hưởng để xếp lương vào ngạch được bổ nhiệm khi nâng ngạch hoặc chuyển ngạch và thôi hưởng hệ số chênh lệch bảo lưu kể từ ngày hưởng lương ở ngạch mới.

...”.

Quá trình xếp bậc lương khi bạn chuyển loại viên chức còn phụ thuộc vào phụ cấp thâm niên vượt khung. Vì bạn không cung cấp đến vấn đề bạn có được hưởng trợ cấp thâm niên hay không nên bậc lương của bạn được xác định như sau:

Trường hợp bạn chưa được hưởng trợ cấp thâm niên vượt khung của ngạch cũ thì xếp lương nâng ngạch của bạn sẽ được căn cứ vào hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ để xếp vào hệ số lương bằng hoặc cao hơn gần nhất ở ngạch mới. Cụ thể, hiện tại bạn đang hưởng lương tại Ngạch Viên chức loại B với hệ số lương 2.66 thì khi chuyển loại Viên chức hệ số lương của bạn sẽ bằng hoặc cao hơn gần nhất ở ngạch mới. Đối chiếu với bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự ngiệp của nhà nước thì bạn sẽ được hưởng bậc lương1/9 với mức hệ số 2.67.

Ngược lại, nếu bạn đã được hưởng trợ cấp thâm niên vượt khung của ngạch cũ thì việc xếp lương của bạn sẽ được xác định dựa trên căn cứ vào tổng hệ số lương cộng phụ cấp thâm niên vượt khung đang hưởng ở ngạch cũ để xếp hệ số lương. 

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn hỏi và quan tâm. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ cần luật sư giải đáp, bạn vui lòng gọi đến Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến của chúng tôi - Số điện thoại liên hệ: 1900.6169 để được hỗ trợ kịp thời.

Trân trọng.
CV tư vấn: Trần Thị Thìn - Luật Minh Gia

Hotline: 1900 6169