Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

Cách tính lương ngày lễ, tết trùng với ngày nghỉ hàng tuần

Tư vấn trường hợp tính lương cho người lao động khi người lao động đi làm vào ngày nghỉ hàng tuần, ngày nghỉ lễ tết, ngày nghỉ hàng tuần và ngày nghỉ lễ tết trùng nhau. Và trường hợp công ty chỉ trả lương theo ngày làm việc bình thường là đúng hay sai và các vấn đề pháp lý khác có liên quan. Nội dung như sau.

Làm thế nào để tính lương cho người lao động để vừa đảm bảo đúng quy định của pháp luật hiện hành vừa đảm bảo quyền và lợi ích của người lao động không bị ảnh hưởng đặc biệt là tính tiền lương làm thêm giờ cho người lao động làm thêm vào ngày nghỉ hàng tuần, ngày nghỉ lễ, tết là một trong những vấn đề mà người sử dụng thường xuyên gặp vướng mắc. Hiện nay, pháp luật lao động có các quy định cụ thể về vấn đề tính lương, tính lương làm thêm giờ cho người lao động.

Để được tư vấn cụ thể về các vấn đề liên quan quý khách có thể liên hệ với công ty Luật Minh Gia thông qua các hình thức như đến tư vấn trực tiếp tại văn phòng, liên hệ tư vấn qua điện thoại hoặc gửi nội dung tư vấn qua Email tư vấn. Quý khách có thể lựa chọn hình thức tư vấn phù hợp với nhu cầu của mình.

1. Tính lương khi người lao động làm việc vào ngày lễ tết như thế nào?

Nội dung câu hỏi:

Kính chào Công ty Luật Minh Gia, Hiện tại mình đang gặp vướng mắc về cách tính lương ngày tết rơi vào Chủ nhật, mà nhân viên công ty mình vẫn đi làm bình thường, không được nghỉ tết. Mình không rõ về cách tính lương trong tháng 2 như sau: Thứ nhất, trong tháng 02/2021 nhân viên bên công ty mình đi làm suốt, không nghỉ ngày nào, có nghĩa là 4 ngày chủ nhật trong tháng 2 là tiền lương hàng ngày nhân 200%. Tiếp theo, 7 ngày nghỉ tết = tiền lương*300%. Như vậy, tiền lương làm không nghỉ = 4 ngày chủ nhật * 200% + 7ngày nghỉ tết * 300%. Rất mong công ty Luật Gia tư vấn về cách tính lương cho ngày nghỉ lễ tết trùng ngày chủ nhật, để mình hiểu rõ và tính đúng hơn. Trân trọng.

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi cần tư vấn tới công ty Luật Minh Gia, với thắc mắc của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

- Về tính tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm

Điều 98 Bộ luật lao động 2019 quy định về tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm như sau:

“1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau:

a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

c) Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

….”

Điều 112 Bộ luật lao động 2019 quy định về ngày nghỉ lễ, tết như sau:

“1. Người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, tết sau đây:

a) Tết Dương lịch 01 ngày (ngày 01 tháng 01 dương lịch);

b) Tết Âm lịch 05 ngày;

c) Ngày Chiến thắng 01 ngày (ngày 30 tháng 4 dương lịch);

d) Ngày Quốc tế lao động 01 ngày (ngày 01 tháng 5 dương lịch);

…”

Khoản 3 Điều 111 Bộ luật lao động 2019 quy định như sau:

“3. Nếu những ngày nghỉ theo quy định tại khoản 1 Điều này trùng vào ngày nghỉ hằng tuần, thì người lao động được nghỉ bù vào ngày kế tiếp.”

Theo thông tin bạn cung cấp, một ngày nghỉ hàng tuần của công ty bạn trùng với ngày nghỉ lễ, tết do đó theo quy định của Bộ luật lao động thì người lao động sẽ được nghỉ bù vào ngày kế tiếp. Trường hợp này công ty bạn tính lương cho người lao động như sau:

- Đối với tiền lương những ngày làm thêm vào ngày nghỉ hàng tuần

Với những ngày nghỉ hàng tuần không trùng với ngày nghỉ tết mà người lao động vẫn làm việc bình thường thì công ty bạn trả lương 200% cho ngày làm việc đó. Đối với ngày nghỉ hàng tuần trùng với ngày tết thì công ty bạn phải bố trí nghỉ bù cho người lao động vào ngày làm việc liền kề. Nếu người lao động không nghỉ bù mà vẫn đi làm vào ngày nghỉ bù đó thì công ty bạn phải chi trả 200% lương cho họ. Công ty bạn phải chi trả 200% tiền lương cho 3 ngày nghỉ hàng tuần cộng với 01 ngày nghỉ bù khi ngày nghỉ lễ tết trùng với ngày nghỉ hàng tuần.

- Đối với tiền lương những ngày đi làm vào 07 ngày lễ, tết

Theo quy định tại Điều 115 đã nêu trên, ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật tối đa chỉ được 05 ngày, do đó, nếu người lao động của công ty bạn đi làm vào những ngày nghỉ lễ, tết thì mức tiền làm thêm giờ vào ngày lễ tết được xác định là 05 ngày làm việc x 300% chưa kể tiền lương của ngày hôm đó.

Đối với hai ngày nghỉ lễ tết còn lại, nếu công ty bạn xác định 2 ngày nghỉ đó là ngày nghỉ hàng năm có hưởng nguyên lương và người lao động vẫn đi làm thì người lao động sẽ được hưởng 300% lương làm thêm giờ, chưa kể tiền lương của hai ngày hôm đó. Nếu hai ngày nghỉ lễ, tết này của công ty bạn rơi vào ngày nghỉ hàng tuần hoặc ngày nghỉ bù của ngày nghỉ hàng tuần thì công ty bạn chỉ phải trả 200% lương làm thêm giờ cho người lao động.

---

2. Cách tính tiền lương vào ngày lễ, tết theo quy định hiện hành?

Câu hỏi:

Gửi luật Minh Gia. Hiện tại, tôi đang công tác tại công ty tư nhân, hàng tuần làm việc từ thứ 3 đến chủ nhật, thứ 2 được nghỉ. Những ngày lễ của năm nếu rơi vào ngày chủ nhật thì tôi vẫn phải đi làm và không được nghỉ. Và công ty không thanh toán lương theo chế độ làm việc vào ngày lễ theo điều 98 luật Lao Động 2019 mà chỉ sắp xếp nghỉ bù cho ngày lễ. Như vậy công ty tôi đã thực hiện đúng hay sai? Nếu đúng thì công ty tôi đã thực hiện theo quy định của văn bản nào? Nếu sai thì tiền lương phải được tính như thế nào là đúng luật Lao Động. Xin quý công ty giải đáp thắc mắc này giúp tôi. Xin trân trọng cảm ơn.

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, vấn đề của bạn chúng tôi tư vấn  như sau:

Căn cứ vào quy định tại khoản 2 Điều 111 Bộ luật Lao động 2019 quy định về ngày nghỉ hằng tuần như sau:

“2. Người sử dụng lao động có quyền quyết định sắp xếp ngày nghỉ hằng tuần vào ngày chủ nhật hoặc một ngày cố định khác trong tuần nhưng phải ghi vào nội quy lao động”.

Theo đó, người sử dụng lao động có quyền quyết định sắp xếp ngày nghỉ hằng tuần vào ngày chủ nhật hoặc một ngày nghỉ cố định khác trong tuần. Đối với trường hợp của bạn, công ty có thể quyết định ngày nghỉ hằng tuần vào ngày thứ hai là không trái với quy định của Bộ luật Lao động 2019.

Tuy nhiên về vấn đề nghỉ lễ, tết thì căn cứ theo Điều 112 Bộ luật Lao động 2019 quy định về nghỉ lễ, tết như sau:

“.... đã trích dẫn ở phần 1”.

Theo đó, người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, tết trên. Nếu những ngày nghỉ trên trùng vào ngày nghỉ hằng tuần, thì người lao động được nghỉ bù vào ngày kế tiếp. Trường hợp ngày nghỉ lễ, tết mà người lao động phải đi làm thì sẽ được hưởng lương theo quy định tại Điều 98 Bộ luật Lao động 2012 như sau:

“1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau:

a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

c) Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày”.

Như vậy, theo quy định này, nếu bạn đi làm vào ngày lễ, tết thì công ty sẽ phải trả lương cho bạn ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, tết đó nghỉ có hưởng lương (tổng cộng nếu bạn đi làm ngày lễ, tết thì công ty sẽ phải trả 400% lương). Nếu bạn đi làm vào những ngày lễ, tết mà công ty chỉ trả lương bằng tiền lương làm việc ngày thường là trái với quy định của Bộ luật Lao động 2019, công ty không thể tự ý xếp cho bạn một ngày nghỉ bù ngày lễ, tết thay vì trả lương 300%. Trường hợp công ty không trả đủ số tiền lương theo quy định trên thì bạn có quyền làm đơn yêu cầu ban Giám đốc công ty giải quyết, nếu không được giải quyết thì bạn có quyền làm đơn gửi đến phòng Lao động - Thương binh - Xã hội nơi công ty đóng trụ sở để được giải quyết.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn hỏi và quan tâm. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ cần luật sư giải đáp, bạn liên hệ luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến của chúng tôi để được hỗ trợ kịp thời.

Liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất

Liên hệ tư vấn
Chat zalo