Trần Diềm Quỳnh

Cách tính lương hưu theo Luật bảo hiểm xã hội năm 2014

Tính lương hưu theo Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 cho người phục vụ trong quân đội
Nội dung yêu cầu tư vấn: Chào luật sư. Cho tôi hỏi, bố tôi có 36 năm phục vụ trong quân đội, năm 2016 sẽ về hưu, vậy với cách tính lương hưu mới, lương hưu của bố tôi tính như thế nào, được trợ cấp bao nhiêu. Lương hiện hưởng 12 triệu. Xin cám ơn.
 
Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:
 
Do bạn hỏi về cách tính lương mới nên việc tính lương sẽ căn cứ vào Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2016.
 
Thứ nhất, về điều kiện hưởng lương hưu.
 
Điều kiện hưởng lương hưu được quy định tại Điều 54 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 như sau:
 
1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:
 
a) Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi;
 
b) Nam từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên;
 
c) Người lao động từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên mà trong đó có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò;
 
d) Người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.
 

2. Người lao động quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 2 của Luật này nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:
 
a) Nam đủ 55 tuổi, nữ đủ 50 tuổi, trừ trường hợp Luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam, Luật công an nhân dân, Luật cơ yếu có quy định khác;
 
b) Nam từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi, nữ từ đủ 45 tuổi đến đủ 50 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên;
 
c) Người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.
 
3. Lao động nữ là người hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn tham gia bảo hiểm xã hội khi nghỉ việc mà có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và đủ 55 tuổi thì được hưởng lương hưu.
 
4. Chính phủ quy định điều kiện về tuổi hưởng lương hưu đối với một số trường hợp đặc biệt; điều kiện hưởng lương hưu của các đối tượng quy định tại điểm c và điểm d khoản 1, điểm c khoản 2 Điều này.”
 

Như vậy, nếu bố của bạn có đủ điều kiện theo quy định trên thì sẽ được hưởng lương hưu.
 
Thứ hai, về cách tính lương hưu.
 
Căn cứ vào Điều 56 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 thì lương hưu hàng tháng được tính như sau:
 
Lương hưu hàng tháng = Tỉ lệ %    *     Lương bình quân
 
Trong đó: - 15 năm đóng BHXH được tính bằng 45%;
                 - Từ năm thứ 16 trở đi cứ thêm mỗi năm đóng BHXH tính thêm 2% đối với nam;
                 - Mức tối đa bằng 75%.
 
Như trong trường hợp của bố bạn đã có 36 năm phục vụ trong quân đội thì tương đương với 36 năm đóng BHXH.
 
Do đó, tỉ lệ % = 45% + 21 * 2% = 87% nên chỉ lấy tối đa là 75%
 
Như vậy, lương hưu hàng tháng = 75% * 12 = 9 triệu đồng
 
Ngoài ra, theo quy định tại Điều 58 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 thì:
 
 “1. Người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75% thì khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần.
 
2. Mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%, cứ mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.”
 

Như vậy, ngoài được hưởng lương hưu hàng tháng thì bố bạn còn được nhận trợ cấp một lần khi nghỉ hưu.
 
Trợ cấp một lần được tính cụ thể như sau:
 
Trợ cấp một lần = số năm đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%      *     0,5     *    12  =  6 * 0.5 * 12 = 12 triệu đồng.
 

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Cách tính lương hưu theo Luật bảo hiểm xã hội năm 2014. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng!
CV.N.T.Linh – Công ty Luật Minh Gia.