Trần Tuấn Hùng

Cách tính đền bù chi phí đào tạo khi viên chức đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc

Viên chức có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc khi đáp ứng các điều kiện theo quy định, tuy nhiên nhiều trường hợp viên chức gặp vướng mắc khi chấm dứt hợp đồng làm việc là liên quan đến cam kết đào tạo. Vậy trường hợp nào viên chức phải bồi thường và cách tính bồi thường như thế nào, để được giải đáp các vấn đề này bạn có thể liên hệ với Luật sư để được hỗ trợ.

1. Luật sư tư vấn về đền bù chi phí đào tạo khi viên chức nghỉ việc

Pháp luật về viên chức quy định cụ thể về các trường hợp phải đền bù chi phí đào tạo và cách tính chi phí đào tạo, tuy nhiên hiện nay tại một số cơ quan, đơn vị việc áp dụng quy định pháp luật để tính chi phí đào tạo mà viên chức phải đền bù không đúng theo quy định pháp luật, điều này ảnh hưởng đến quyền lợi của viên chức.

Do đó, nếu bạn gặp phải vấn đề này hoặc chưa biết cơ quan, đơn vị mình tính có đúng hay không, bạn có thể liên hệ với Luật sư của chúng tôi để được tư vấn cụ thể về các vấn đề:

- Điều kiện đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc;

- Các trường hợp phải đền bù chi phí đào tạo và cách tính chi phí đền bù;

- Giải quyết tranh chấp liên quan đến vấn đề chấm dứt hợp đồng làm việc.

Bạn có thể gửi yêu cầu tư vấn hoặc gọi: 1900.6169 để được hỗ trợ tư vấn.

Bên cạnh đó, bạn có thể tham khảo trường hợp chúng tôi xử lý sau đây để có thêm kiến thức pháp lý trong lĩnh vực này.    

2. Quy định pháp luật về cách tính đền bù chi phí đào tạo

Câu hỏi tư vấn: Xin chào công ty Luật Minh Gia nhờ Công ty tư vấn giúp tôi vấn đề: Tôi làm việc ở bệnh viện tuyến huyện được 04 năm (tử năm 2014), được nhận vào viên chức và từ tháng 5/2017 được nhận lương bậc 3. Từ cuối tháng 11/2016 đến hết tháng 06/2018 tôi được bệnh viện cử đi học sau đại học điều trị tai khoa bệnh tiên lượng nặng hội chẩn chuyển tuyến trên điều trị khoa cấp I, chi phí hỗ trợ 700.000 đồng /tháng, học phí tôi tự đóng. Khi đi học tôi có viết cam kết sau khi học xong trở về phục vụ gấp đôi thời gian được đi đào tạo. Nếu vi phạm tôi phải hoàn trả lại chi phí đào tạo và chịu trách nhiệm trước pháp luật. Nay vì điều kiện gia đình, tôi làm đơn xin thôi việc ngày 15/10, báo trước cho cơ quan đến ngày 30/11 tôi xin nghỉ. Ngày nay (23/10), tôi nhận được công văn của bệnh viện đề nghị tôi tiếp tục làm việc hoàn thành thời gian đã cam kết. Xin hỏi: tôi vẫn muốn nghỉ việc thì phải làm như thế nào? Nếu được nghỉ thì chi phí đền bù đào tạo được tính như thế nào? Nhờ công ty tư vấn giúp. Xin chân thành cảm ơn.

Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi yêu cầu tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Hiện nay bạn muốn nghỉ việc tại đơn vị mà không thuộc trường hợp đủ điều kiện hưởng lương hưu thì phải gửi đơn đến người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập yêu cầu đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc. Tuy nhiên có hai trường hợp nếu làm theo hợp đồng làm việc không xác định thời hạn thì có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc và phải báo trước 45 ngày (Khoản 4 Điều 29 Luật viên chức năm 2010), trường hợp làm theo hợp đồng lao động xác định thời hạn thì phải có các căn cứ theo quy định tại Khoản 5 Điều 29 Luật viên chức năm 2010 như sau:

“5. Viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng trong các trường hợp sau:

a) Không được bố trí theo đúng vị trí việc làm, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm các điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng làm việc;

b) Không được trả lương đầy đủ hoặc không được trả lương đúng thời hạn theo hợp đồng làm việc;

c) Bị ngược đãi; bị cưỡng bức lao động;

d) Bản thân hoặc gia đình thật sự có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng;

đ) Viên chức nữ có thai phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở chữa bệnh;

e) Viên chức ốm đau hoặc bị tai nạn đã điều trị từ 03 tháng liên tục mà khả năng làm việc chưa hồi phục."

Trường hợp viên chức thuộc trường hợp bản thân hoặc gia đình thật sự có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng thì phải báo trước 30 ngày, các trường hợp còn lại theo quy định tại Khoản 5 Điều 29 Luật viên chức năm 2010 nêu trên thì phải báo trước 03 ngày.

Căn cứ Điều 35 Luật viên chức năm 2010 quy định về trách nhiệm và quyền lợi của viên chức trong đào tạo, bồi dưỡng:

“1. Viên chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế đào tạo, bồi dưỡng và chịu sự quản lý của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng.

2. Viên chức được cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng được hưởng tiền lương và phụ cấp theo quy định của pháp luật và quy chế của đơn vị sự nghiệp công lập; thời gian đào tạo, bồi dưỡng được tính là thời gian công tác liên tục, được xét nâng lương.

3. Viên chức được đơn vị sự nghiệp công lập cử đi đào tạo nếu đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc hoặc tự ý bỏ việc phải đền bù chi phí đào tạo theo quy định của Chính phủ.”

Như vậy, khi bạn muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc với đơn vị đã cử mình đi học thì phải đền bù chi phí đào tạo vì trước đó đơn vị này đã thanh toán chi phí để bạn đi học và bạn chưa đáp ứng được thời gian cam kết làm việc sau khi được đào tạo tại đơn vị đó.

Khoản 3 Điều 34 Luật viên chức năm 2010 quy định về trách nhiệm đào tạo, bồi dưỡng viên chức:

“ 3. Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng viên chức do viên chức, nguồn tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập và các nguồn khác bảo đảm.”

Và Điều 35 Nghị định 29/2012/NĐ-CP hướng dẫn Luật viên chức năm 2010 quy định:

“Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng viên chức được chi trả từ nguồn tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập hoặc tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.”

Theo thông tin bạn cung cấp, trong thời gian đi đào tạo bạn được đơn vị hỗ trợ 700 000 đồng/tháng và bạn phải tự nộp học phí. Khi hoàn trả chi phí đào tạo thì bạn chỉ phải trả những khoản do đơn vị hỗ trợ phục vụ cho khóa học (không bao gồm lương và các khoản phụ cấp) theo quy định tại Điều 8 Nghị định 101/2017/NĐ-CP về chi phí đền bù và cách tính chi phí đền bù:

“1. Chi phí đền bù bao gồm học phí và tất cả các khoản chi khác phục vụ cho khóa học, không tính lương và các khoản phụ cấp (nếu có).

2. Cách tính chi phí đền bù:

a) Đối với trường hợp quy định tại các khoản 1 và 2 Điều 7 Nghị định này, cán bộ, công chức, viên chức phải trả 100% chi phí đền bù;

b) Đối với các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 7 Nghị định này, chi phí đền bù được tính theo công thức sau:

S = (F/ T1) x (T1-T2)

Trong đó:

- S là chi phí đền bù;

- F là tổng chi phí do cơ quan, đơn vị cử cán bộ, công chức, viên chức đi học chi trả theo thực tế cho 01 người tham gia khóa học;

- T1 là thời gian yêu cầu phải phục vụ sau khi đã hoàn thành khóa học (hoặc các khóa học) được tính bằng số tháng làm tròn;

- T2 là thời gian đã phục vụ sau đào tạo được tính bằng số tháng làm tròn.”

Theo thông tin bạn cung cấp thì thời gian mà bạn được cử đi đào tạo là từ cuối tháng 11/2016 đến 6/2018 (18 tháng) và đơn vị chỉ hỗ trợ 700 000 nghìn đồng một tháng. Vậy chi phí đền bù được tính như sau:

((18 x 700.000)/36) x (36 - 5) =  10.850.000 đồng

Tuy nhiên đây chỉ là con số tương đối dựa trên thông tin bạn cung cấp, bạn cần kiểm tra lại các chi phí mà mình được đơn vị chi trả phục vụ cho khóa học và thời gian cụ thể bạn nghỉ việc để xác định thời gian bạn đã làm việc so với cam kết để tính chi phí đền bù chính xác trong trường hợp của mình.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

TƯ VẤN NHANH