LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Công thức tính bảo hiểm xã hội là gì? Áp dụng công thức thế nào?

Bảo hiểm xã hội là chế định bắt buộc mà mỗi cá nhân phải thực hiện khi tham gia vào quá trình lao động và ký kết hợp đồng lao động. Khi không còn nhu cầu tham gia bảo hiểm hoặc đã hết độ tuổi lao động, người lao động có quyền hưởng BHXH một lần hoặc lương hưu tùy theo nhiều yếu tố khác nhau như độ tuổi, mức đóng, thời gian đóng,... Bài viết dưới đây của Luật Minh Gia sẽ cung cấp các thông tin liên quan đến cách tính BHXH để bạn đọc nắm rõ.

1. Công thức tính bảo hiểm xã hội

Khoản 1 Điều 3 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định: " Bảo hiểm xã hội là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội." Nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động, pháp luật cân nhắc rất kỹ lưỡng để đưa ra cách tính cụ thể, phù hợp cho mỗi đối tượng và mỗi loại chế độ bảo hiểm khác nhau. Trong đó BHXH một lần và lương hưu là hai vấn đề rất được người lao động quan tâm. Vậy cách tính hai loại trợ cấp này được pháp luật quy định như thế nào? 

- Mức hưởng BHXH một lần được tính theo công thức sau:

Mức hưởng = (1,5 x Mbqtl x thời gian tham gia BHXH trước 2014) + (2 x Mbqtl x thời gian tham gia BHXH từ 2014)

- Mức hưởng lương hưu hàng tháng được tính theo công thức sau:

Mức lương hưu hàng tháng = [Tỷ lệ (%)hưởng lương hưu hàng tháng] x [Mức bqtl tháng đóng BHXH]

2. Cách áp dụng công thức tính tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng

Câu hỏi: Chào luật sư, cho tôi hỏi tính BHXH từ năm 2022 như sau: Tôi sinh năm 1973. Tôi công nhân quốc phòng chuyển sang chế độ quân nhân chuyên nghiệp để nghỉ hưu năm 2015. Trong quyêt định ghi rõ năm 2021 nghỉ chờ hưu, năm 2022 nghi hưu chính thức. Cho tôi hỏi theo luật mới có ảnh hưởng tới thời gian công tác của tôi hay không?

Trả lời: Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, Đối với yêu cầu hỗ trợ của bạn chúng tôi như sau:

Bạn có quyết định nghỉ hưu chính thức vào năm 2022. Số thời gian đóng bảo hiểm xã hội của bạn không thay đổi nhưng cách tích mức hưởng lương hưu sẽ thay đổi. Cụ thể, ĐIều 56 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định mức lương hưu hàng tháng như sau:

"1. Từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành cho đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này tương ứngvới 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%.

2. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như sau:

a) Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm;

b) Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm.

Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động quy định tại điểm a và điểm b khoản này được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.

3. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 55 của Luật này được tính như quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%.

Trường hợp tuổi nghỉ hưu có thời gian lẻ đến đủ 06 tháng thì mức giảm là 1%, từ trên 06 tháng thì không giảm tỷ lệ phần trăm do nghỉ hưu trước tuổi.

4. Mức lương hưu hằng tháng của lao động nữ đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định tại khoản 3 Điều 54 được tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội và mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội như sau: đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này. Từ đủ 16 năm đến dưới 20 năm đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm đóng tính thêm 2%.

5. Mức lương hưu hằng tháng thấp nhất của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 54 và Điều 55 của Luật này bằng mức lương cơ sở, trừ trường hợp quy định tại điểm i khoản 1 Điều 2 và khoản 3 Điều 54 của Luật này.

6. Chính phủ quy định chi tiết Điều này."

Như vậy, từ năm 2018, chỉ cách tính lương hưu thay đổi với cả nam và nữ. Năm 2022, đối với lao động nam thì 20 năm tham gia bảo hiểm đầu được tính bằng 45% mức tiền lương bình quân tháng đóng bảo hiểm xã hội, mỗi năm tiếp theo có đóng bảo hiểm tăng lên 2%. Với nữ, 15 năm đầu tính 45% mức tiền lương bình quân tháng đóng bảo hiểm xã hội, mỗi năm tiếp theo có đóng bảo hiểm tăng lên 2%.

Bạn không cung cấp số năm tham gia bảo hiểm xã hội của bạn nên công ty không thể hỗ trợ tính cụ thể mức phần trăm bạn được hưởng. Bạn có thể căn cứ vào thông tin tư vấn trên để tự tính mức hưởng lương hưu của mình.

Hotline: 1900 6169