Nguyễn Ngọc Ánh

Cá nhân được hưởng lương tăng thêm 8% khi nào và tới thời điểm nào?

Chào luật sư. Hôm trước tôi có nhờ luật sư tìm hiểu giúp thông tin. Nhưng lâu quá chưa nhận được phản hồi. Hôm nay tôi hỏi lại mong luật sư giúp đỡ. Vợ tôi là nhân viên thiết bị trường tiểu học đang hưởng mức lương 2,26. Khi có nghị định 17/2015 vợ tôi được tăng 8% theo nghị định. Song đến tháng 8/2015 vợ tôi được nâng bậc lương theo niên hạn. Do đó có hệ số cao hơn 2,34 là hệ số mà nghị định 17 lấy làm căn cứ để tính ai có hệ số dưới 2

Trả lời: Chào anh, Cảm ơn anh đã tin tưởng và gửi yêu cầu tới Công ty Luật Minh Gia! Yêu cầu của anh được tư vấn như sau:

Điều 2 Nghị định 17/2015/ NĐ- CP quy định về đối tượng áp dụng nghị định trên như sau:
 
“1. Người có hệ số lương từ 2,34 trở xuống quy định tại Khoản 1 Điều 1 Nghị định này, bao gồm:

a) Cán bộ, công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước làm việc trong cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức năm 2008;

b) Công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức năm 2008; Viên chức hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập quy định tại Luật Viên chức năm 2010;

c) Cán bộ, công chức cấp xã theo quy định tại Khoản 3 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 và Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;

d) Cán bộ, công chức, viên chức hưởng lương theo bảng lương do Nhà nước quy định được cấp có thẩm quyền quyết định đến làm việc tại các hội, tổ chức phi Chính phủ, dự án và cơ quan, tổ chức quốc tế đặt tại Việt Nam;

đ) Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội theo quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp;

e) Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong số lượng người làm việc được cấp có thẩm quyền giao của đơn vị sự nghiệp công lập và hội có tính chất đặc thù;

g) Giáo viên mầm non làm việc theo chế độ hợp đồng lao động theo quy định tại Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2011 - 2015;

h) Viên chức làm việc trong Trạm Y tế xã theo quy định tại Nghị định số 117/2014/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ quy định về y tế xã, phường, thị trấn;

i) Công nhân, viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng hưởng lương từ ngân sách nhà nước thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam;

k) Công nhân, nhân viên công an và lao động hợp đồng hưởng lương từ ngân sách nhà nước thuộc Công an nhân dân;

l) Người hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong tổ chức cơ yếu.

...”.


Theo quy định tại nghị định trên, những đối tượng được liệt kê trên nếu có hệ số lương nhỏ hơn hoặc bằng 2.34 thì sẽ đủ điều kiện được hưởng tiền lương tăng thêm 8% để ổn định đời sống, theo kịp với giá cả thị trường.

Tuy nhiên, không phải những đối tượng trên được hưởng mãi số tiền lương tăng 8% mà nếu hệ số lương của cá nhân này lớn hơn 2,34 thì người đó sẽ không tiếp tục được hưởng. Trường hợp của vợ anh cũng vậy, tháng 8/2015 vợ anh hưởng lương với hệ số 2,46 nên sẽ không được hưởng tiền lương tăng thêm là 8% nữa nên hành vi của phía đơn vị trên không trái với quy định của pháp luật.
 

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Cá nhân được hưởng lương tăng thêm 8% khi nào và tới thời điểm nào?. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

Trân trọng!
Luật gia Nguyễn. N. Ánh – Công ty Luật Minh Gia.

Hotline: 1900 6169