LS Hồng Nhung

Bổ nhiệm viên chức lãnh đạo và phụ cấp chức vụ lãnh đạo.

Bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo như thế nào? Phụ cấp chức vụ lãnh đạo được trả ra sao? Luật Minh Gia tư vấn như sau:

Nội dung tư vấn: Tôi là bác sĩ làm việc tại Bệnh viện điều dưỡng và phục hồi chức năng, được bổ nhiệm phó Trưởng phòng từ năm 2013 đến 2018 (nhiệm kì 5 năm) đến tháng 9 năm 2015 tôi đi học sau đại học tập trung 2 năm tại Hà nội ( 2015- 2017), trong thời gian tôi đi học cơ quan không cho tôi hưởng phụ cấp chức vụ (không có quyết định thôi giữ chức vụ). Đến tháng 01/2017 Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập Bệnh viện Y học cổ truyền trên cơ sở bệnh viện Điều dưỡng và phục hồi chức năng và khoa Y học cổ truyền tỉnh, đến tháng 9/2017 tôi học xong về nhận nhiệm vụ là một viên chức thường không có chức vụ tôi có hỏi thì cơ quản trả lời là do thành lập đơn vị mới và không có quyết định bổ nhiệm lạu nên không được hưỡng gì. Vậy xin hỏi luật sư việc làm và trả lời của cơ quan tôi như thế đúng hay sai? xin chân thành cảm ơn!!! 

Trả lời tư vấn:  Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Thứ nhất, thanh toán tiền lương trong thời gian được cử đi học.

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 35 Luật Viên chức năm 2010 về trách nhiệm và quyền lợi của viên chức trong quá trình đào tạo. Cụ thể:

“2. Viên chức được cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng được hưởng tiền lương và phụ cấp theo quy định của pháp luật và quy chế của đơn vị sự nghiệp công lập; thời gian đào tạo, bồi dưỡng được tính là thời gian công tác liên tục, được xét nâng lương.”

Như vậy, thời gian đi học của bạn là do cơ quan cử đi học thì nên thời gian này bạn vẫn được hưởng tiền lương và phụ cấp theo quy định (bao gồm cả phụ cấp chức vụ). Theo đó, việc cơ quan không giải quyết đầy đủ chế độ trên cho bạn là không đúng quy định pháp luật và để đảm bảo quyền lợi trong trường hợp này thì bạn có quyền yêu cầu đơn vị truy thu thanh toán lại cho mình. Trừ trường hợp bạn tự đi học và quy chế của bệnh viện không có quy định.

Thứ hai, về việc thôi giữ chức vụ lãnh đạo.

Theo quy định Thông tư 02/2005/TT-BNV Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với cán bộ, công chức, viên chức:

II. NGUYÊN TẮC VÀ CÁC TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC HƯỞNG, THÔI HƯỞNG PHỤ CẤP CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO

1. Nguyên tắc

Cán bộ, công chức, viên chức được bầu cử hoặc được bổ nhiệm giữ chức danh lãnh đạo nào thì hưởng mức phụ cấp chức vụ theo chức danh lãnh đạo đó; nếu một người giữ nhiều chức danh lãnh đạo khác nhau thì hưởng mức phụ cấp chức vụ của chức danh lãnh đạo cao nhất.

2. Các trường hợp được hưởng và thôi hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo:

...

c) Các trường hợp thôi giữ chức danh lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm):

c1) Nếu thôi giữ chức danh lãnh đạo do bị kỷ luật miễn nhiệm, bãi nhiệm, cách chức hoặc không được bổ nhiệm lại, thì thôi hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo kể từ ngày quyết định thôi giữ chức danh lãnh đạo có hiệu lực thi hành,

c2) Nếu thôi giữ chức danh lãnh đạo do được kéo dài thêm thời gian công tác khi đến độ tuổi nghỉ hưu hoặc thôi giữ chức danh lãnh đạo để nghỉ hưu theo thông báo của cơ quan có thẩm quyền, thì được bảo lưu mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo hiện hưởng.

c3) Nếu thôi giữ chức danh lãnh đạo do sắp xếp tổ chức, tinh giản biên chế theo quy định của Chính phủ, thì thực hiện theo hướng dẫn riêng trong lần sắp xếp tổ chức, tinh giản biên chế đó.

c4) Các trường hợp thôi giữ chức danh lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) còn lại ngoài các trường hợp tại các tiết c1, c2 và c3 nêu trên, được bảo lưu mức phụ cấp chức vụ của chức danh lãnh đạo cũ trong 6 tháng kể từ ngày có quyết định thôi giữ chức danh lãnh đạo; từ tháng thứ 7 trở đi thôi hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo.

Như vậy, đối chiếu quy định trên thì trường hợp của bạn có thể bị thôi giữ chức vụ lãnh đạo nếu do thực hiện sắp xếp tổ chức, tinh giản biên chế. Tuy nhiên, việc thôi giữ chức vụ lãnh đạo cũng phải thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định là phải ra quyết định miễn nhiệm chức danh lãnh đạo và quyết định bổ nhiệm với chức danh mới cho bạn. Theo đó, việc đơn vị không ra quyết định miễn nhiệm chức vụ lãnh đạo mà thực hiện phân công nhiệm vụ mới là không phù hợp vơi quy định.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn hỏi và quan tâm. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ cần luật sư giải đáp, bạn vui lòng gọi đến Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến của chúng tôi - Số điện thoại liên hệ: 1900.6169 để được hỗ trợ kịp thời.

Trân trọng.
CV tư vấn: Hồng Nhung - Luật Minh Gia