LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Biểu mẫu kết quả thi, kiểm tra

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Biểu mẫu kết quả thi, kiểm tra (phụ lục 10) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Phụ lục X

CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN CẤP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG THI, KIỂM TRA…

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

....., ngày.....tháng..... năm.....

KẾT QUẢ THI, KIỂM TRA

MÔN THI, KIỂM TRA:................................................................................................

HỌ VÀ TÊN GIÁM KHẢO:

1....................................................................................................................

2....................................................................................................................

STT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

SỐ ĐỀ THI, KIỂM TRA

ĐIỂM

KẾT QUẢ

CHỮ KÝ

GHI CHÚ

Đạt

Không đạt

1

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

GIÁM KHẢO 1

(Ký, ghi rõ họ và tên)

GIÁM KHẢO 2

(Ký, ghi rõ họ và tên)

---------------------------------
Biểu mẫu trên đây mang tính tham khảo, quý khách hàng nên tham khảo ý kiến tư vấn của luật sư hoặc tìm hiểu thêm quy định pháp luật tại thời điểm áp dụng, Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hộ trợ pháp lý khác quý vị vui lòng liên hệ bộ phận luật sư trực tuyến của chúng tôi để được giải đáp: Tổng đài luật sư trực tuyến 1900.6169

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Liên hệ tư vấn
Tải App