Nguyễn Ngọc Ánh

Bị khởi tố có mất việc không?

Nhờ luật sư tư vấn trường hợp bị truy cứu trách nhiệm hình sự (khởi tố) có bị mất việc làm không? Đối với cán bộ công chức, viên chức quy định thế nào? Cụ thể: Tôi làm trong 1 cơ quan nhà nước, năm 20xx do chồng mở cửa hàng làm ăn nên tôi có vay 100 triệu để chồng làm vốn kinh doanh. Được 2 năm thì chồng tôi không kinh doanh được và cũng ko có khả năng trả nợ, tiền lương của tôi cũng chỉ đủ để sinh hoạt gia đình và nuôi 2 con nhỏ.

2 năm không trả nợ được xin lãi họ không đồng ý và buộc tôi p viết giấy nợ mỗi năm 20 triệu, do chưa trả được nên tôi đã viết giấy vay tiền với số tiền gốc và lãi 2 năm lên tới 140 triệu. Đến nay đã hết thời hạn vay mà tôi vấn chưa trả được ngưới đó định đến cơ quan nơi tôi làm việc để cơ quan can thiệp với ý định cơ quan sẽ đuổi việc tôi. Lúc vay tiền chỉ có tôi và người cho vay làm giấy vay nợ.

Do ko hiểu biết pháp luật nên qua đây tôi nhờ công ty tư vấn giúp công việc của tôi có bị khởi tố hình sự không và có ảnh hưởng gì đến công việc và nếu ra tòa thì sẽ xử lý thế nào? Tôi xin trân thành cảm ơn!

Trả lời:

Cảm ơn chị đã tin tưởng và gửi yêu cầu tới Công ty Luật Minh Gia! Yêu cầu của chị được tư vấn như sau:

Thứ nhất, về trách nhiệm trả nợ tiền vay:

Như chị trình bày, trường hợp chị có vay tiền thì chị có trách nhiệm trả đầy đủ tiền gốc và lãi theo thỏa thuận giữa các bên.

Tuy nhiên, xét về phần lãi 40 triệu trong thời gian 2 năm (100 triệu lên tới 140 triệu) thì phần lãi suất này cao hơn so với quy định của pháp luật.

Bộ luật dân sự quy định về lãi suất cho vay quy định như sau:

" Trường hợp các bên có thỏa thuận về lãi suất thì lãi suất theo thỏa thuận không được vượt quá 20%/năm của khoản tiền vay, trừ trường hợp luật khác có liên quan quy định khác.

..."

Tại thời điểm thỏa thuận lãi suất thì lãi suất cơ bản theo quy định của pháp luật là 20%/năm, theo đó, nếu khoản vay là 100 triệu thì 2 năm mức lãi suất cao nhất là 27 triệu. Vậy, nếu lãi suất cao như vậy chị có thể yêu cầu chủ nợ giảm xuống đúng mức nhà nước quy định để đảm bảo quyền lợi.

Thứ hai, về việc khới tố hình sự

Như chị trình bày đây là khoản vay nợ dân sự, chị có nghĩa vụ tra khoản nợ gốc và lại theo quy định. và chưa đủ điều kiện cấu thành tội phạm. Bên cho vay có quyền khởi kiện để đòi lại tài sản đã cho vay.

Thứ ba, về hình thức xử lý kỷ luật buộc thôi việc do bị truy cứu trách nhiệm hình sự

Đặt giả thiết trường hợp đủ điều kiện cấu thành tội phạm và bên vay có hành vi vi phạm pháp luật hình sự, thì việc xử lý kỷ luật quy định như sau:

Do chị trình bày chị làm trong cơ quan nhà nước nên không xác định rõ chị là cán bộ, công chức hay viên chức. Chúng tôi cung cấp các quy định liên quan đến xử lý cho thôi việc đối với các đối tượng trên như sau:

Điều 57 Luật viên chức 2010 quy định đối với viên chức bị truy cứu trách nhiệm hình sự như sau:

“ 1. Viên chức bị Tòa án kết án phạt tù mà không được hưởng án treo hoặc bị Tòa án kết án về hành vi tham nhũng thì bị buộc thôi việc, kể từ ngày bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật.

2. Viên chức quản lý bị Tòa án tuyên phạm tội thì đương nhiên thôi giữ chức vụ quản lý, kể từ ngày bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật.”.

Điều 78 Luật cán bộ, công chức quy định về các hình thức kỷ luật đối với cán bộ:

“ .... 3. Cán bộ phạm tội bị Tòa án kết án và bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật thì đương nhiên thôi giữ chức vụ do bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm; trường hợp bị Tòa án phạt tù mà không được hưởng án treo thì đương nhiên bị thôi việc".

Điều 79 Luật cán bộ, công chức quy định về các hình thức kỷ luật đối với công chức:

" 3. Công chức bị Tòa án kết án phạt tù mà không được hưởng án treo thì đương nhiên bị buộc thôi việc kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật; công chức lãnh đạo, quản lý phạm tội bị Tòa án kết án và bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật thì đương nhiên thôi giữ chức vụ do bổ nhiệm".

Đối chiếu quy định pháp luật thì chỉ trường hợp cán bộ, công chức hay viên chức bị kết bán phạt tù mà không được hưởng án treo thì mới đương nhiên bị thôi việc.

Trong trường hợp của chị, quan hệ giữa chị và người cho vay tiền là quan hệ dân sự, hai bên sẽ tiến hành giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền; cơ quan nơi chị làm việc không có chức năng tham gia giải quyết tranh chấp trên.

Trân trọng!

Gọi ngay