LS Phùng Gái

Xử lý kỷ luật buộc thôi việc đối với công chức quy định thế nào?

Nhờ luật sư tư vấn về áp dụng hình thức xử lý kỷ luật buộc thôi việc đối với công chức như sau: Bạn tôi 50 tuổi, tốt nghiệp trung cấp kế toán nhưng đảm nhiệm làm các công việc chuyên môn như thống kê thiệt hại bão lụt, hỗ trợ di dãn dân, định canh định cư, kiểm tra công tác an toàn thực phẩm. Là công chức phòng nông nghiệp huyện, các năm qua đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hiện nay lãnh đạo huyện lại giao làm kế toán của phòng nhưng do lớn tuổi, lại không sử dụng máy tính được nên bạn tôi cương quyết không nhận nhiệm vụ này. Phòng Nội vụ huyện lập biên bản về hành vi này và yêu cầu bạn tôi viết đơn thôi việc để được hưởng chế độ thôi việc, nếu không thì bị kỷ luật đuổi việc sẽ không có chế độ. Vậy xin hỏi luật sư phòng Nội vụ làm như vậy là căn cứ theo qui định nào? có đúng không?

Trả lời tư vấn:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn tới công ty Luật Minh Gia, với trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Theo thông tin cung cấp thì ban lãnh đạo của Huyện giao bạn của bạn làm nhiệm vụ kế toán của phòng nông nghiệp huyện. Tuy nhiên, bạn của bạn không đồng ý làm công việc đó và cơ quan đang yêu cầu phải làm đơn thôi việc nếu không sẽ áp dụng hình thức xử lý kỷ luật buộc thôi việc. Do đó, để xác định việc Phòng nội vụ áp dụng có đúng với quy định pháp luật hay không thì sẽ đối chiếu với quy định của Luật cán bộ, công chức năm 2008. Cụ thể:

Điều 79. Các hình thức kỷ luật đối với công chức

1. Công chức vi phạm quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm phải chịu một trong những hình thức kỷ luật sau đây:

....

e) Buộc thôi việc.          

Đồng thời, Nghị định số 34/2011/NĐ-CP Quy định xử lý kỷ luật đối với công chức.

Điều 14. Buộc thôi việc

Hình thức kỷ luật buộc thôi việc áp dụng đối với công chức có một trong các hành vi vi phạm pháp luật sau đây:

1. Bị phạt tù mà không được hưởng án treo;

2. Sử dụng giấy tờ không hợp pháp để được tuyển dụng vào cơ quan, tổ chức, đơn vị;

3. Nghiện ma túy có xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền;

4. Tự ý nghỉ việc, tổng số từ 07 ngày làm việc trở lên trong một tháng hoặc từ 20 ngày làm việc trở lên trong một năm mà đã được cơ quan sử dụng công chức thông báo bằng văn bản 03 lần liên tiếp;

5. Vi phạm ở mức độ đặc biệt nghiêm trọng quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kỷ luật lao động; phòng, chống tệ nạn mại dâm và các quy định khác của pháp luật liên quan đến công chức.

Như vậy, đối chiếu quy định trên thì việc bạn của bạn không làm việc theo sự phân công vị trí của Huyện không thuộc một trong các trường hợp để cơ quan áp dụng hình thức xử lý kỷ luật buộc thôi việc. Do đó, nếu đơn vị áp dụng thì việc áp dụng là trái với quy định của pháp luật cán bộ, công chức và để đảm bảo quyền lợi của mình thì bạn hoàn toàn có thể làm đơn khiếu nại để được giải quyết. Tuy nhiên, nếu việc huyện giao nhiệm vụ cho bạn thông qua quyết định điều động công chức (theo yêu cầu nhiệm vụ hoặc chuyển đổi vị trí công tác) thì bạn của bạn có nghĩa vụ phải thực hiện theo quyết định đó.

Hỏi tư vấn qua điện thoại