Lò Thị Loan

Yêu cầu chia tài sản thừa kế có cần công sức đóng góp không?

Thừa kế là một trong những vấn đề được nhiều người quan tâm, tuy nhiên không phải ai cũng nắm rõ được các quy định của pháp luật về thừa kế. Một trong những tranh chấp thường xuyên xảy ra đó là tranh chấp về xác định người thừa kế. Vậy khi chia di sản thừa kế có yêu cầu có công sức đóng góp không? Việc xác định người thừa kế được Bộ luật dân sự hiện nay quy định như thế nào?

Câu hỏi yêu cầu tư vấn: Ông nội tôi có 7 người con 4 trai 3 gái, bà nội mất khoảng 20 năm rồi. Năm 2019 ông tôi mất không để lại di chúc. Năm 2020 bác tôi mất nay chú tôi (chưa có nhà trên mảnh đất đó) không có công lao tôn tạo mảnh đất đó, muốn đòi phân chia tài sản thì chia như thế nào? Làm mấy phần những ai được hưởng. Những người có đóng góp tôn tạo thì được gì và không có thì thế nào? Xin chân thành cảm ơn!

Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Theo quy định tai Điều 651 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định:

Điều 651. Người thừa kế theo pháp luật

1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;

c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

2. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.

3. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

Như vậy, căn cứ theo quy định trên hàng thừa kế thứ nhất bao gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi. Căn cứ theo thông tin bạn cung cấp ông nội tôi có 7 người con 4 trai 3 gái, đến nay bà nội, một Bác của bạn đã mất. Do bạn không cung cấp đầy đủ thông tin về di sản thừa kế mà ông nội bạn để lại là tài sản chung hay tài sản riêng của ông bà nên chúng tôi xác định đây là tài sản riêng của ông.

Vì vậy, theo quy định hàng thừa kế thứ nhất của ông nội bạn bao gồm: Bà nội và 7 người con của ông nội là những người được hưởng di sản thừa kế. Theo quy định, những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau. Vì vậy, việc hưởng di sản thừa kế không căn cứ vào công sức đóng góp của những người thuộc hàng thừa kế.

Hỏi tư vấn qua điện thoại