LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Xử lý khoản tiền gửi quá hạn như thế nào?

Luật sư tư vấn về việc xử lý tiền gửi quá hạn. Nều chủ tài khoản của số tiền gửi quá hạn bị chết thì phải làm như thế nào với số tiền đó? Quy định của pháp luật như sau:

Câu hỏi yêu cầu luật sư tư vấn: Chào luật sư, Em muốn được anh chị tư vấn về thủ tục xử lý đối với các khoản tiền gửi quá hạn (nhiều năm) nhưng chủ tài khoản đã qua đời. Vấn đề này phải giải quyết thế nào cho hợp lý ạ? Em cảm ơn anh chị nhiều.

Công ty luật Minh Gia tư vấn cho bạn như sau:

Theo Điều 13 nghị định 101/2012/NĐ-CP về thanh toán không dùng tiền mặt quy định:

"1. Việc đóng tài khoản thanh toán được thực hiện khi:

a) Chủ tài khon có yêu cầu và đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ liên quan đến tài khoản thanh toán;

b) Chủ tài khoản là cá nhân bị chết, mất tích hoặc mất năng lực hành vi dân sự;

c) Tổ chức có tài khoản thanh toán chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật;

d) Chủ tài khoản vi phạm hợp đồng mở và sử dụng tài khoản thanh toán với tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán;

đ) Chủ tài khoản hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán vi phạm Điều 6 Nghị định này và các quy định pháp luật khác trong hoạt động thanh toán;

e) Các trường hp khác theo quy định của pháp luật.

2. Xử lý số dư khi đóng tài khoản thanh toán:

a) Chi trả theo yêu cầu của chủ tài khoản hoặc người được thừa kế, đại diện thừa kế hợp pháp trong trường hợp chủ tài khoản là cá nhân chết, mất tích hoặc theo yêu cầu của người giám hộ hợp pháp trong trường hợp chủ tài khoản là cá nhân mất năng lực hành vi dân sự;

b) Chi trả theo quyết định của tòa án;

c) Xử lý theo quy định của pháp luật đối với trường hợp người thụ hưởng hợp pháp số dư trên tài khoản đã được thông báo mà không đến nhận".

Như vậy, trường hợp chủ tài khoản mất thì trước tiên cần đóng tài khoản thanh toán. Về khoản tiền trong tài khoản cần liên hệ với người thân để hưởng thừa kế. Nếu trường hợp không ai hoặc người được thụ hưởng hợp pháp không đến nhận thì khoản tiền đó được nộp vào ngân sách nhà nước.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Xử lý khoản tiền gửi quá hạn như thế nào?. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ bạn vui lòng liên hệ luật sư tư vấn trực tuyến để được giải đáp.

Hotline: 1900 6169