LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Vật liệu xây dựng là gì? Vi phạm về VLXD bị xử lý thế nào?

Quy định về vật liệu xây dựng và hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả trong hoạt động khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng bị xử phạt thế nào? Các vấn đề trên được Luật Minh Gia tư vấn cụ thể như sau:

I. Vật liệu xây dựng là gì?

- Vật liệu xây dựng là bất kỳ vật liệu được sử dụng cho mục đích xây dựng. Nhiều chất hiện diện trong tự nhiên, chẳng hạn như đất sét, đá, cát, và gỗ, thậm chí cành cây và lá, đã được sử dụng để xây dựng các tòa nhà. Ngoài các vật liệu tự nhiên, nhiều sản phẩm nhân tạo được sử dụng, một số tổng hợp ít hoặc nhiều.

- Sản xuất các vật liệu xây dựng là một ngành công nghiệp được thiết lập ở nhiều nước và việc sử dụng các vật liệu này thường được tách ra thành các ngành nghề chuyên môn cụ thể, chẳng hạn như nghề mộc, cách nhiệt, hệ thống ống nước, và công việc lợp mái. Chúng cung cấp thành phần của nơi sinh hoạt và các cấu trúc bao gồm cả nhà.

II. Xử phạt vi phạm hành chính về khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng

1: Phạt 30.000.000 -  40.000.000 đối với hành vi:

- Chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng không có nguồn gốc hợp pháp:

- Sản xuất vật liệu xây dựng không tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

- Sản xuất vật liệu xây dựng không có tiêu chuẩn chất lượng hoặc không đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn đã được công bố

2: Phạt: 40.000.000 - 50.000.000 với hành vi:

Sử dụng nguyên liệu amiăngtrong sản xuất vật liệu xây dựng không đúng quy định.

3. Phạt: 50.000.000 - 60.000.000 đối với hành vi

Đầu tư nhà máy chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng vượt công suất được cơ quan có thẩm quyền cho phép;

Sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng không đúng mục đích mà chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép

4: Mức phạt: 60.000.000 - 70.000.000 đối với hành vi

- Khai thác mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng không có thiết kế khai thác, không tuân thủ quy trình khai thác hoặc không đảm bảo an toàn lao động theo quy định

5. Phạt 500.000 - 1.000.000 đối với hành vi

- Không có biện pháp đảm bảo an toàn cho người tại nơi bán hàng vật liệu xây dựng có mùi hóa chất độc hại, gây bụi như: Sơn dầu, giấy dầu, cót ép, hắc ín, vôi tôi, vôi cục và các loại vật liệu xây dựng khác theo quy định

- Không có rào che chắn và biển báo nguy hiểm khu vực hố vôi, bể vôi

6. Phạt 30.000.000 - 40.000.000 với hành vi

- Không báo cáo việc xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng theo quy định cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền

- Lưu hành sản phẩm không công bố hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

Hotline: 1900 6169