LS Quang Vinh

Vấn đề chia thừa kế khi không có di chúc

Ông bà nội tôi có 7 người con 3 trai và 4 gái. Nhưng hiện nay chỉ còn lại 1 người con trai là Chú tôi và 4 người con gái.Ông nội tôi là người đứng tên sổ đỏ nhưng do ông đã mất 10 năm trước và không để lại di chúc phân chia tài sản cho ai. Nay gia đình tôi xảy ra tranh chấp.


Câu hỏi:

Kính gửi văn phòng luật.Tôi có một vài thắc mắc muốn xin sự tư vấn của văn phòng luật như sau:        

Ông bà nội tôi có 7 người con 3 trai và 4 gái. Nhưng hiện nay chỉ còn lại 1 người con trai là Chú tôi và 4 người con gái.Ông nội tôi là người đứng tên sổ đỏ nhưng do ông đã mất 10 năm trước và không để lại di chúc phân chia tài sản cho ai. Nay gia đình tôi xảy ra tranh chấp, vợ của người con trai cả đã mất nay đồng ý để bà nội sang tên sổ đỏ cho chú tôi theo như ý kiến của các anh chị em khác nhưng lại có thêm điều kiện phải ghi trong giấy tờ là nhà Không Được Bán phải giữ mãi mãi để làm từ đường, nhưng gia đình tôi không ai đồng ý với ý kiến đó của bác dâu. Nay tôi muốn hỏi : Có phải bác dâu bây giờ chỉ là quyền thừa kế thứ 2 sau con ruột? và nếu ra pháp luật chỉ 1 người con dâu không đồng ý bán nhà để chia tài sản còn lại 6 người con và bà nội tôi đồng ý bán thì pháp luật sẽ giải quyết ra sao? Tôi xin cảm ơn!
 
Trả lời

Chào anh, cảm ơn anh đã gửi câu hỏi đến công ty Luật Minh Gia chúng tôi

Với trường hợp của anh, chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Ông nội của anh mất đã lâu và không để lại di chúc, vì vậy di sản của ông nội anh sẽ được chia theo pháp luật.

Theo điều 676 Bộ luật dân sự:
1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:
a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;
b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;
c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột, chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.
2. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.”

Như vậy bà nội của bạn cũng như 7 người con của ông nội bạn sẽ được hưởng phần di sản như nhau.

Về câu hỏi của anh, vì anh không nói rõ bác cả anh mất trước hay sau ông nội anh nên sẽ có hai trường hợp như sau:

-Nếu bác cả của anh mất trước thời điểm ông nội anh mất thì theo điều 677 Bô luật dân sự: “Trong trường hợp con của người để lại di sản chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì cháu được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của cháu được hưởng nếu còn sống; nếu cháu cũng chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì chắt được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của chắt được hưởng nếu còn sống.”

Như vậy quyền thừa kế của bác cả của bạn sẽ thuộc về con của bác chứ không thuộc về bác dâu của bạn.Bác dâu của bạn sẽ không có quyền gì đối với mảnh đất đó cũng như không có quyền yêu cầu chú của bạn ghi them điều kiện và sổ đỏ. Nếu bà nội của bạn cùng những người hưởng thừa kế còn lại đồng ý bán để chia tài sản thì bác dâu bạn không được quyền ngăn cản.

-Nếu bác cả của anh mất sau thời điểm ông anh mất. Trường hợp này thì phần di sản thừa kế của bác cả bạn sẽ thuộc về 3 người là bà nội bạn, bác dâu bạn và con của bác cả (thuộc hàng thừa kế thứ nhất). Vì thế bác dâu bạn vẫn có quyền phản đối việc bán mảnh đất, nếu những người thừa kế còn lại đã đồng ý bán thì có thể chừa lại một phần tương đương với phần của bác dâu bạn hoặc thỏa thuận lại với bác dâu bạn để tất cả đều đồng ý. 

Trân Trọng!
CV Liên Hoa - Công ty Luật Minh Gia

Hotline: 1900 6169