LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Tư vấn về xử phạt vi phạm an toàn giao thông đường bộ

Luật sư tư vấn đối với trường hợp không ghi lỗi vi phạm trong biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ như sau:

Em bị giữ xe vì vi phạm luật an toàn giao thông. Em có thắc mắc tại vì sao trong biên bản xử phạt công an giao thông chỉ ghi là vi phạm luật an toàn giao thông chứ không ghi rõ những hành vi mà em bị vi phạm. Rồi hẹn 7 ngày sau tới lấy mà không nói rõ số tiền để em chuẩn bị. Vậy khi tới nộp phạt mà em không biết rõ mình vi phạm gì rồi sao em chấp nhận nộp phạt. Mong luật sư trả lời cho em. Em xin cảm ơn!

 

Luật Minh Gia xin trả lời bạn như sau:

 

Theo điều 17 Thông tư 65/2012/TT-BCA quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung tuần tra, kiểm soát của cảnh sát giao thông đường bộ, có quy đinh:
 

"Khi phát hiện có vi phạm, cán bộ tuần tra, kiểm soát thực hiện việc lập biên bản vi phạm hành chính theo quy định (trừ trường hợp xử phạt theo thủ tục đơn giản). Biên bản vi phạm hành chính được lập ít nhất hai bản, một bản giao cho cá nhân hoặc đại diện tổ chức vi phạm, một bản giữ lại dùng cho việc ra quyết định xử phạt và lưu hồ sơ. Trường hợp sau khi lập biên bản mà người vi phạm, đại diện tổ chức vi phạm, người chứng kiến, người bị thiệt hại hoặc đại diện tổ chức bị thiệt hại từ chối ký, thì người lập biên bản phải ghi rõ lý do vào biên bản".

 

Như vậy, biên bản vi phạm hành chính được lập ít nhất hai bản, một bản giao cho người vi phạm, một bản cảnh sát giao thông giữ lại dùng cho việc ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính và lưu hồ sơ. Biên bản được ban hành theo đúng mẫu đã quy định. Lỗi của bạn sẽ được ghi rất rõ ràng theo điều, khoản mục nào trong luật giao thông đường bộ.

 

Do đó, đối với trường hợp của bạn, trong biên bản vi phạm hành chính cảnh sát giao thông không ghi rõ lỗi vi phạm của bạn là không đúng quy định pháp luật.

 

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Tư vấn về xử phạt vi phạm an toàn giao thông đường bộ. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ liên hệ luật sư tư vấn trực tuyến để được giải đáp.

 

Trân trọng

P. Luật sư tư vấn - Công ty Luật Minh Gia

Liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất

Hỗ trợ nhanh
Chat zalo