Trần Tuấn Hùng

Tư vấn về việc lập di chúc để lại di sản thừa kế

Chào luật sư! Em có một người cô ruột, cô em có mong muốn viết di chúc để lại tài sản là tiền cho con gái ruột. Trong bản di chúc, cô muốn con cô dùng 1 phần số tiền đó để lo hậu sự sau này, và muốn em trai ruột chịu trách nhiệm thờ cúng, em có các thắc mắc sau: em viết di chúc thay cho cô em được không? Và mình phải viết di chúc như thế nào để phòng trường hợp số tiền thừa kế có thể bị hao hụt do cô em thường hay bị bệnh? Mong luật sư tư vấn. Em xin cảm ơn luật sư !


Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi cho Công ty Luật Minh Gia, chúng tôi tư vấn cho bạn về vấn đề này như sau:

 

Thứ nhất, về việc bạn có thể viết thay di chúc cho cô bạn hay không.

 

Căn cứ vào Điều 633 Bộ luật dân sự năm 2015 :

 

“Người lập di chúc phải tự viết và ký vào bản di chúc.

 

Việc lập di chúc bằng văn bản không có người làm chứng phải tuân theo quy định tại Điều 631 của Bộ luật này.”

 

Và tại Điều 634. Di chúc bằng văn bản có người làm chứng.

 

“Trường hợp người lập di chúc không tự mình viết bản di chúc thì có thể tự mình đánh máy hoặc nhờ người khác viết hoặc đánh máy bản di chúc, nhưng phải có ít nhất là hai người làm chứng. Người lập di chúc phải ký hoặc điểm chỉ vào bản di chúc trước mặt những người làm chứng; những người làm chứng xác nhận chữ ký, điểm chỉ của người lập di chúc và ký vào bản di chúc.

 

Việc lập di chúc bằng văn bản có người làm chứng phải tuân theo quy định tại Điều 631 và Điều 632 của Bộ luật này.”

 

Như vậy, theo quy định trên, thông thường nếu lập một bản di chúc thì người lập di chúc phải tự viết, nhưng nếu cô bạn không thể tự mình viết được di chúc thì bạn có thể viết thay tuy nhiên phải có hai người làm chứng, cô bạn phải ký và điểm chỉ vào bản di chúc trước mặt những người làm chứng và phải được người làm chứng xác nhận và ký vào bản di chúc.

 

Thứ hai, về vấn đề viết tay bản di chúc có người làm chứng

 

Căn cứ vào Điều 626 Bộ Luật dân sự năm 2015. Quyền của người lập di chúc.

 

“1. Chỉ định người thừa kế; truất quyền hưởng di sản của người thừa kế.

 

2. Phân định phần di sản cho từng người thừa kế.

 

3. Dành một phần tài sản trong khối di sản để di tặng, thờ cúng.

 

4. Giao nghĩa vụ cho người thừa kế.

 

5. Chỉ định người giữ di chúc, người quản lý di sản, người phân chia di sản.”

 

Cô bạn hoàn toàn có thể thể hiện các quyền trên trong bản di chúc trong đó có việc dành một phần trong khối tài sản để thờ cúng và giao nghĩa vụ thờ cúng cho em trai. Những nội dung trong bản di chúc được pháp luật tôn trọng và đảm bảo thực hiện khi đó là bản di chúc hợp pháp.

 

Để viết tay một bản di chúc có người làm chứng, bản di chúc của bạn phải thể hiện đầy đủ các nội dung sau :

 

Điều 631. Nội dung của di chúc - Bộ luật dân sự 2015

 

“1. Di chúc gồm các nội dung chủ yếu sau:

 

a) Ngày, tháng, năm lập di chúc;

 

b) Họ, tên và nơi cư trú của người lập di chúc;

 

c) Họ, tên người, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản;

 

d) Di sản để lại và nơi có di sản.

 

2. Ngoài các nội dung quy định tại khoản 1 Điều này, di chúc có thể có các nội dung khác.

 

3. Di chúc không được viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu, nếu di chúc gồm nhiều trang thì mỗi trang phải được ghi số thứ tự và có chữ ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc.”

 

Trường hợp di chúc có sự tẩy xóa, sửa chữa thì người tự viết di chúc hoặc người làm chứng di chúc phải ký tên bên cạnh chỗ tẩy xóa, sửa chữa.”

 

Bạn có thể tham khảo mẫu di chúc theo bài viết của công ty Luật Minh Gia: Mẫu di chúc theo quy định pháp luật

 

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn hỏi và quan tâm. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ cần luật sư giải đáp, bạn vui lòng gọi đến Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến của chúng tôi - Số điện thoại liên hệ: 1900.6169 để được hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng !
CV tư vấn Nông Diệp - Luật Minh Gia

Hotline: 1900 6169