Lò Thị Loan

Tư vấn về trường hợp điều khiển xe gây tai nạn chết người

Luật sư tư vấn về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ và trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi xâm phạm tính mạng của người khác
Cháu tôi tham gia giao thông trong tình trạng có nồng độ cồn trong máu,đã vô tình gây tai nạn làm chết người,người bị thiệt mạng là bạn cùng chơi và cùng tham gia giao thông với cháu tôi,cả hai cùng đi nhậu,rồi đi hát karaoke,trong lúc đi người thiệt mạng đi trước,cháu tôi đi sau,do người thiệt mạng đã dừng xe đột ngột,cháu tôi đi sau không dừng xe kịp thời,nên đã đâm vào bạn mình và dẫn đến hậu quả,là bạn bị thiệt mạng,còn cháu tôi bị thương,vậy luật sư cho tôi hỏi trong trường hợp này,thì cháu tôi bị xử như thế nào,ngoài việc bồi thường dân sự,thì cháu tôi phải chịu trách nhiệm hình sự phạt tù bao lâu?

Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

 

Về trách nhiệm hình sự được quy định tại Điều 260 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung 2017 như sau:

 

“Điều 260. Tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ

 

1. Người nào tham gia giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây thiệt hại cho người khác thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

 

a) Làm chết người;

 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;

 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%;

 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng.

 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm:

 

a) Không có giấy phép lái xe theo quy định;

 

b) Trong tình trạng có sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định, có sử dụng chất ma túy hoặc chất kích thích mạnh khác;...”

 

Như vậy, cần phải xem xét cháu bạn có vi phạm quy định của luật an toàn giao thông đường bộ như không chú ý quan sát; chạy quá tốc độ quy định; nồng độ cồn trong máu vượt quá mức quy định... hay không? Nếu cháu bạn vi phạm quy định của luật an toàn giao thông đường bộ gây tai nạn dẫn đến hậu quả chết người thì cháu bạn có thể sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định nêu trên.

 

Về bồi thường thiệt hại do xâm phạm tính mạng:

 

Ngoài trách nhiệm hình sự phải chịu, cháu của bạn còn phải chịu trách nhiệm dân sự theo quy định tại Điều 591 Bộ luật Dân sự 2015, sửa đổi, bổ sung 2017:

 

“Điều 591. Thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm

 

1. Thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm bao gồm:

 

a) Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm theo quy định tại Điều 590 của Bộ luật này;

 

b) Chi phí hợp lý cho việc mai táng;

 

c) Tiền cấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt hại có nghĩa vụ cấp dưỡng;

 

d) Thiệt hại khác do luật quy định.

 

2. Người chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp tính mạng của người khác bị xâm phạm phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại khoản 1 Điều này và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần cho những người thân thích thuộc hàng thừa kế thứ nhất của người bị thiệt hại, nếu không có những người này thì người mà người bị thiệt hại đã trực tiếp nuôi dưỡng, người đã trực tiếp nuôi dưỡng người bị thiệt hại được hưởng khoản tiền này. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có tính mạng bị xâm phạm không quá một trăm lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.”

 

Trân trọng!

Phòng luật sư tư vấn - Công ty Luật Minh Gia

Liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất

Liên hệ tư vấn