LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Tư vấn về tội xâm phạm an ninh lãnh thổ

Tội xâm phạm an ninh lãnh thổ được quy định cụ thể tại Điều 81 Bộ luật hình sự cụ thể là: người nào xâm nhập lãnh thổ, có hành động làm sai lệch đường biên giới quốc gia hoặc có hành động khác nhằm gây phương hại cho an ninh lãnh thổ của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam , thì bị phạt như sau:

1. Người tổ chức, người hoạt động đắc lực hoặc gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân;

2. Người đồng phạm khác thì bị phạt tù từ năm năm đến mười lăm năm.

I. Khái niệm của tội xâm phạm an ninh lãnh thổ.

Xâm phạm an ninh lãnh thổ là hành vi xam phạm lãnh thổ, làm sai lệch đường biên giới quốc gia hoặc có hành động khách làm phương hại đến an ninh lãnh thổ của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

II. Các dấu hiệu pháp lý:

- Khách thể tội phạm: Mọi tội phạm xâm phạm đến an ninh lãnh thổ là xâm phạm đến chủ quyền quốc gia. Lãnh thổ VN theo quy định của điều 1, Hiến pháp 1992 bao gồm đất liền, vùng trời, vùng biển và các hải đảo. Xâm phạm các bộ phận nói trên là xâm phạm an ninh lãnh thổ.

- Khách quan: bao gồm:

+ Xâm phạm lãnh thổ là hành vi vượt qua biên giới vào lãnh thổ VN một cách trái phép, có vũ trang hoặc bán vũ trang. Hành vi xâm phạm có thể diễn ra một cách lén lút, cũng có khi công khai, xâm nhập có thể bằng đường bộ, đường thủy hoặc đường không.

Hành vi xâm phạm lãnh thổ có thể kèm theo việc cướp, đốt phá tài sản, giết người…

+ Làm sai lệch đường biên giới quốc gia là hành vi làm thay đổi vị trí của các cột mốc biên giới quốc gia.

+ Hành động khác xâm phạm an ninh lãnh thổ có thể là bắn phá từ ngoài biển vào, từ lãnh thổ nước khác sang…

Tội phạm được coi là hoàn thành từ khi người phạm tội thực hiện một trong các hành vi kể trên.

- Mặt chủ quan của tội phạm:

+ Lỗi của người phạm tội là lỗi cố ý trực tiếp.

+ Mục đích là nhằm gây hại cho an ninh lãnh thổ của VN tức là làm cho tình hình an ninh ở biên giới phức tạp, mất ổn định..Mục đích phạm tội này là dấu hiệu bắt buộc.

- Chủ thể là người có năng lực trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi luật định.

III. Hình phạt:

- Người tổ chức, người xúi giục, người hoạt động đắc lực hoặc gây hậu quả nghiêm trọng thì bị phạt tù từ 12 đến 20 năm, hoặc tù chung thân.

- Những trường hợp khác thì bị phạt từ 5 đến 15 năm.

Liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất

Gửi yêu cầu tư vấn
Chat zalo Chat Facebook