LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Tư vấn về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng

Tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng được quy định cụ thể về hành vi vi phạm, lỗi cấu thành tội phạm, khung hình phạt và các quy định khác liên quan, cụ thể như sau:

 

a) Cơ sở pháp lí: Điều 179 Bộ luật hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009)


1. Người nào trong hoạt động tín dụng mà có một trong các hành vi sau đây gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến năm mươi triệu đồng hoặc phạt tù từ một năm đến bảy năm:


a) Cho vay không có bảo đảm trái quy định của pháp luật;


b) Cho vay quá giới hạn quy định;


c) Hành vi khác vi phạm quy định của pháp luật về cho vay trong hoạt động tín dụng.


2. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng thì bị phạt tù từ năm năm đến mười hai năm.


3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ mười năm đến hai mươi năm.


4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc liên quan đến hoạt động tín dụng từ một năm đến năm năm.

 

b) Cấu thành tội phạm


Chủ thể đặc biệt là người có trách nhiệm đối với việc cho vay trong các tổ chức tín dụng.


Lỗi: cố ý


Hành vi khách quan:


- Cho vay không có bảo đảm theo quy định của pháp luật


- Cho vay quá giới hạn quy định của pháp luật


Ngoài ra còn có thể là các hành vi vi phạm khác tương tự 2 loại hành vi trên.


Hành vi cho vay trái với quy định của pháp luật về cho vay bị coi là tội phạm khi gây hậu quả nghiêm trọng. Đó là hậu quả thất thoát tiền của quỹ tín dụng, không thu hồi được.

 

c) Hình phạt


Khung cơ bản: phạt tiền từ mười triệu đồng đến năm mươi triệu đồng hoặc phạt tù từ một năm đến bảy năm


Khung tăng nặng thứ nhất: phạt tù năm năm đến mười hai năm khi gây hậu quả rất nghiêm trọng


Khung tăng nặng thứ hai: phạt từ từ mười năm đến mười hai năm khi gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng


Hình phạt bổ sung: cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc liên quan đến hoạt động tín dụng từ một năm đến năm năm

 

Trân trọng!

CV Nguyễn Hồng Thơ - Công ty Luật Minh Gia

>> Yêu cầu tư vấn nhanh