Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

Luật sư bào chữa tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy

Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy không phải là một tệ nạn xã hội mới trong thời đại hiện nay. Văn hóa phẩm đồi trụy là những nội dung cổ súy cho lối sống ăn chơi thác loạn, thấp kém, những trò tiêu khiển xấu xa, hư hỏng về mặt đạo đức được thể hiện dưới hình thức tranh ảnh, sách báo, phim, nhạc ảnh hưởng rất xấu đến thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam.

1. Luật sư tư vấn về hành vi truyền bá văn hóa phẩm độc hại, đồi trụy

Hành vi lan truyền, phát tán các văn hóa phẩm độc hại, đồi trụy là hành vi gây ảnh hưởng xấu đến xã hội, ảnh hưởng đến các giá trị tốt đẹp của dân tộc và ảnh hưởng xấu tới xã hội. Hiện nay, pháp luật nước ta có các quy định cụ thể, rõ ràng để xử lý đối với các hành vi này với các hình thức như: xử phạt vi phạm hành chính, truy cứu trách nhiệm hình sự, … 

2. Quy định pháp luật về tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy

Điều 326 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017 quy định về tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy như sau:

“1.  Người nào làm ra, sao chép, lưu hành, vận chuyển, mua bán, tàng trữ nhằm phổ biến sách, báo, tranh, ảnh, phim, nhạc hoặc những vật phẩm khác có nội dung khiêu dâm, đồi trụy hoặc hành vi khác truyền bá vật phẩm đồi trụy thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Dữ liệu được số hóa có dung lượng từ 01 gigabyte (GB) đến dưới 05 gigabyte (GB);

b) Ảnh có số lượng từ 100 ảnh đến dưới 200 ảnh;

c) Sách in, báo in hoặc vật phẩm khác có số lượng từ 50 đơn vị đến dưới 100 đơn vị;

d) Phổ biến cho từ 10 người đến 20 người;

đ) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại Điều này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm:

a) Có tổ chức;

b) Dữ liệu được số hóa có dung lượng từ 05 gigabyte (GB) đến dưới 10 gigabyte (GB);

c) Ảnh có số lượng từ 200 ảnh đến dưới 500 ảnh;

d) Sách in, báo in hoặc vật phẩm khác có số lượng từ 100 đơn vị đến dưới 200 đơn vị;

đ) Phổ biến cho từ 21 người đến 100 người;

e) Phổ biến cho người dưới 18 tuổi;

g) Sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử để phạm tội;

h) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Dữ liệu được số hóa có dung lượng 10 gigabyte (GB) trở lên;

b) Ảnh có số lượng 500 ảnh trở lên;

c) Sách in, báo in hoặc vật phẩm khác có số lượng 200 đơn vị trở lên;

d) Phổ biến cho 101 người trở lên.

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.”

>> Luật sư bào chữa vụ án hình sự

Hotline: 0902.586.286

2.1. Dấu hiệu pháp lý của tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy

Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy là hành vi sản xuất ra, sao chép lại, vận chuyển và lưu hành rộng rãi, tàng trữ nhằm phổ biến đến nhiều người những sách báo, phim, hình ảnh, âm thanh với nội dung khiêu dâm, có lối sống đồi trụy trái với quan niệm đạo đức tốt đẹp của dân tộc. 

* Khách thể của tội phạm: 

Người thực hiện hành vi phạm tội xâm phạm trật tự công cộng, xâm hại đến truyền thống văn hóa của dân tộc, sự quản lý của Nhà nước về việc duy trì, phát triển nếp văn hóa văn minh mang đậm bản sắc dân tộc Việt Nam.

Đối tượng tác động của tội phạm này là sách, báo, tranh, ảnh, phim, nhạc hoặc những vật phẩm khác có tính chất đồi trụy.

* Chủ thể của tội phạm:

Chủ thể của tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy là chủ thể thường, thỏa mãn điều kiện về năng lực trách nhiệm hình sự và từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự.

* Mặt khách quan của tội phạm:

Hành vi khách quan của tội phạm:

- Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy bao gồm 7 hành vi: làm ra, sao chép, lưu hành, vận chuyển, mua bán, tàng trữ hoặc hành vi khác.

- Làm ra vật phẩm đồi trụy là hành vi trực tiếp hoặc gián tiếp tạo ra các loại văn hóa phẩm đồi trụy như: vẽ tranh, quay phim, ghi âm, sáng tác nhạc, viết truyện, làm thơ, viết kịch...

- Sao chép vật phẩm văn hóa có tính chất đồi trụy là từ một vật phẩm văn hóa có tính chất đồi trụy tạo ra nhiều vật phẩm khác giống như vật phẩm ban đầu có tính chất đồi trụy. Hình thức sao chép có thể là chụp lại, viết lại, ghi âm lại, ghi hình lại hoặc các hình thức sao chép khác.

- Lưu hành vật phẩm văn hóa có tính chất đồi trụy là cho người khác xem, mượn, thuê các vật phẩm văn hóa có tính chất đồi trụy.

- Vận chuyển vật phẩm văn hóa có tính chất đồi trụy là chuyên chở các vật phẩm văn hóa có tính chất đồi trụy từ nơi này đến nơi khác.

- Mua bán vật phẩm văn hóa có tính chất đồi trụy là dùng tiền hoặc tài sản để trao đổi lấy vật phẩm văn hóa có tính chất đồi trụy hoặc dùng vật phẩm văn hóa có tính chất đồi trụy để trao đổi lấy tiền hoặc tài sản.

- Tàng trữ vật phẩm văn hóa có tính chất đồi trụy là cất giữ các vật phẩm văn hóa có tính chất đồi trụy ở một địa điểm nhất định như: ở cơ quan, phòng làm việc, nhà ở, trong người, trên phương tiện giao thông...

- Các hành vi khác truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy là ngoài các hành vi làm ra, sao chép, lưu hành, vận chuyển, sử dụng, mua bán, tàng trữ nhằm phổ biến thì người phạm tội còn thực hiện một số hành vi khác nhằm phổ biến cho người khác biết các vật phẩm có tính chất ăn chơi đàng điếm, dâm ô hoặc khêu gợi những ý định thúc đẩy con người thỏa mãn lối sống ăn chơi, đàng điếm, dâm ô. Nhà nước quy định thêm hành vi khác nhằm tránh tình trạng bỏ lọt tội phạm. 

Hậu quả:

Hậu quả là yếu tố bắt buộc cấu thành tội phạm truyền bá văn hóa phẩm độc hại, đồi trụy. Những hành vi khách quan nêu trên chỉ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội này nếu gây hậu quả thuộc một trong những trường hợp sau: 

- Dữ liệu được số hóa có dung lượng từ 01 gigabyte (GB) đến dưới 05 gigabyte (GB);

- Ảnh có số lượng từ 100 ảnh đến dưới 200 ảnh;

- Sách in, báo in hoặc vật phẩm khác có số lượng từ 50 đơn vị đến dưới 100 đơn vị;

- Phổ biến cho từ 10 người đến 20 người;

- Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại Điều này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.

* Mặt chủ quan của tội phạm:

Người phạm tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy thực hiện hành vi dưới hình thức lỗi cố ý trực tiếp. 

Mục đích của người phạm tội nhằm phổ biến văn hóa phẩm đồi trụy cho người khác với nhiều động cơ khác nhau. Như vậy mục đích là dấu hiệu bắt buộc của loại tội phạm này. Nếu một người thực hiện các hành vi làm ra, sao chép, lưu hành, vận chuyển, mua bán, tàng trữ hoặc có hành vi khác nhưng không nhằm phổ biến cho người khác thì cũng không cấu thành tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy. 

2.2. Hình phạt đối với tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy

Khung 1: Khung hình phạt cơ bản được quy định tại khoản 1 Điều 326 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017 có mức phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

Khung 2: Phạm tội thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 326 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017 thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm. 

Khung 3: Phạm tội thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 326 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017 thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm.

Hình phạt bổ sung: Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

3. Quy trình Luật sư bào chữa ở Luật Minh Gia

Tại Luật Minh Gia, quy trình Luật sư tiến hành bào chữa theo yêu cầu của khách hàng được thực hiện như sau:

Bước 1: Tiếp nhận thông tin và hồ sơ vụ việc liên quan đến hành vi truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy như quyết định khởi tố bị can, quyết định khởi tố vụ án, giấy tờ khác liên quan... từ bị can, bị cáo, người thân, người đại diện khác của bị can, bị cáo.

Bước 2: Xác định về điều kiện, thẩm quyền giải quyết thời gian thực hiện và phân công luật sư tham gia tố tụng.

Bước 3: Thu thập chứng cứ, tài liệu và các điều kiện chứng minh khác theo quy định pháp luật nhằm phục vụ công tác tham gia tố tụng bào chữa cho bị can, bị cáo của luật sư.

Bước 4: Hoàn thiện hồ sơ tham gia tố tụng gửi các cơ quan tiến hành tố tụng và triển khai nghiên cứu hồ sơ vụ án.

Bước 5: Luật sư tham gia tố tụng tại cơ quan tiến hành tố tụng theo nhiệm vụ đã phân công nhằm bào chữa cho bị can, bị cáo trong vụ án hình sự.

4. Phương thức liên hệ Luật sư bào chữa tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy

Mọi thắc mắc về dịch vụ bào chữa về tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy quý khách vui lòng liên hệ qua các phương thức sau:

Cách 1: Liên hệ Hotline yêu cầu dịch vụ: 0902.586.286

Cách 2: Gửi Email: lienhe@luatminhgia.vn  

Cách 3: Đến trực tiếp địa chỉ văn phòng:

- VP Hà Nội: Số 5 Ngõ 36 Nguyễn Thị Định, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

- VP TP HCM: A11-12 Lầu 11 Block A, Tòa nhà Sky Center, số 5B Phổ Quang, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh.

Liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất

Liên hệ tư vấn
Chat zalo