LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Tư vấn về tội trốn thuế theo pháp luật hình sự

Trốn thuế là hành vi khai báo gian dối trong sản xuất, kinh doanh để không phải đóng thuế hoặc đóng mức thuế thấp hơn nhiều so với mức phải đóng. Tội trốn thuế được quy định cụ thể về hành vi vi phạm, lỗi, khung hình phạt và các quy định khác liên quan đến hành vi trốn thuế, cụ thể như sau:

 

a) Cơ sở pháp lí


Theo quy định tại Điều 161 Bộ luật hình sự năm 1999 sửa đổi, bổ sung 2009:

“1. Người nào trốn thuế với số tiền từ một trăm triệu đồng đến dưới ba trăm triệu đồng hoặc dưới một trăm triệu đồng nhưng đã bị xử phạt hành chính về hành vi trốn thuế hoặc đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 164, 193, 194, 195, 196, 230, 232, 233, 236 và 238 của Bộ luật này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ một lần đến năm lần số tiền trốn thuế hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến hai năm.


2. Phạm tội trốn thuế với số tiền từ ba trăm triệu đồng đến dưới sáu trăm triệu đồng hoặc tái phạm về tội này, thì bị phạt tiền từ một lần đến năm lần số tiền trốn thuế hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.


3. Phạm tội trốn thuế với số tiền từ sáu trăm triệu đồng trở lên hoặc trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng khác, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.


4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ một lần đến ba lần số tiền trốn thuế.”

 

b) Cấu thành tội phạm


Chủ thể: người có NLTNHS và đạt độ tuổi luật định


Lỗi: cố ý


Hành vi khách quan: người phạm tội có hành vi trốn thuế, cụ thể là không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật như không đăng kí, không kê khai, kê khai gian dối, lập chứng từ gỉa, làm sai lệch sổ sách kế toán…


Hành vi trốn thuế nói trên bị coi là tội phạm khi số tiền trốn từ 100 triệu đồng trở lên hoặc dưới 100 triệu đồng trở lên hoặc dưới 100 triệu đồng nhưng đã bị xử phạt hành chính hoặc đã bị kết án và chưa được xóa án tích về hành vi trốn thuế hoặc về một trong các hành vi quy định tại các điều từ 153 đến 160, Điều 164, Điều 193 đến 196, Điều 230, 232, 233, 236, 238 BLHS.

 

c) Hình phạt


Khung cơ bản: phạt tiền từ một lần đến năm lần số tiền trốn thuế hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến hai năm


Khung tăng nặng thứ nhất: phạt tiền từ một lần đến năm lần số tiền trốn thuế hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm


Khung tăng nặng thứ hai: phạt tù từ hai năm đến bảy năm

 

Trân trọng!

CV - Nguyễn Hồng Thơ

TƯ VẤN NHANH