LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Tư vấn quy định về tội mua bán người

Hiện nay, nạn mua bán người ngày một gia tăng. Vậy chế tài quy định đối với tội mua bán người được quy định thế nào? Các dấu hiệu để nhận biết tội danh này cùng với khung hình phạt cụ thể là gì?

Trả lời:

Chào bạn, Cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến bộ phận luật sư Hình sự - Công ty Luật Minh Gia, đối với trường hợp trên chúng tôi tư vấn như sau:

1. Dấu hiệu pháp lý

-  Khách thể

Là quan hệ nhân thân mà nội dung là quyền được tôn trọng và bảo vệ về nhân phẩm, danh dự của con người. Đối tượng tác động của tội phạm là nạn nhân từ đủ 16 tuổi trở lên.

- Khách quan:

Là hành vi mua bán người, đây là hành vi dùng tài sản để trao đổi con người như một thứ hàng hoá. Hành vi mua bán này có thể được thực hiện khi có hoặc không có sự đồng ý của người bị mua bán. Hành vi mua hoặc hành vi bán đều mang dấu hiệu thuộc mặt khách quan của tội này.

- Chủ quan:

Lỗi cố ý trực tiếp, người phạm tội biết rõ hành vi mua bán người mà mình thực hiện là hành vi nguy hiểm cho xã hội, xúc phạm đến nhân phẩm, danh dự của nạn nhân nhưng vẫn thực hiện hành vi đó.

2.  Hình phạt

- Người nào mua bán người thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ năm năm đến hai mươi năm:

+ Vì mục đích mại dâm;

+ Có tổ chức;

+ Có tính chất chuyên nghiệp;

+ Để đưa ra nước ngoài;

+ Mua bán nhiều người;

+ Mua bán nhiều lần.

- Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Đăng ký tư vấn