Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

Tư vấn về tội làm sai lệch kết quả bầu cử

Làm sai lệch kết quả bầu cử là hành vi của người có trách nhiệm trong việc tổ chức, giám sát việc bầu cử đã giả mạo giấy tờ, gian lận phiếu hoặc dùng bất cứ thủ đoạn nào khác làm sai lệch kết quả bầu cử.


Điều 127 Bộ luật hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) quy định về Tội làm sai lệch kết quả bầu cử

 

* Dấu hiệu pháp lý


- Khách thể: Tội phạm này xâm phạm đến quyền bầu cử của công dân. Cụ thể là xâm phạm đến quyền đúng đắn của kết quả bầu cử làm cho kết quả bầu cử không phản ánh đúng hiện thực khách quan.


- Khách quan: là hành vi làm cho kết quả bầu cử không phản ánh đúng với thực tế khách quan của cuộc bỏ phiếu bằng các thủ đoạn:


+ Giả mạo giấy tờ: Bằng mọi cách chữa nội dung các giấy tờ có liên quan đến kết quả bầu cử.


+ Gian lận phiếu: Làm sai lệch số lượng phiếu bầu như kiểm phiếu không đúng, rút bớt số phiếu, tăng số phiếu..


+ Dùng thủ đoạn khác như đánh tráo hòm phiếu thật trong đó có kết quả bầu cử bằng hòm phiếu giả


Tuy nhiên hành vi làm sai lệch kết quả bầu cử vi phạm pháp luật hình sự nhưng xét thấy tính chất nguy hiểm cho xã hội không đáng kể thì không xử lý về hình sự mà xử lý bằng hình thức khác


- Chủ quan: Lỗi cố ý trực tiếp hoặc cố ý gián tiếp


- Chủ thể: Tội phạm này được thực hiện bởi người có trách nhiệm trong việc tổ chức, giám sát cuộc bầu cử.

 

* Hình phạt


1. Người nào có trách nhiệm trong việc tổ chức, giám sát việc bầu cử mà giả mạo giấy tờ, gian lận phiếu hoặc dùng thủ đoạn khác để làm sai lệch kết quả bầu cử, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến hai năm.


2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ một năm đến ba năm:


A) Có tổ chức;


B) Gây hậu quả nghiêm trọng.


3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ một năm đến năm năm.
 

Trân trọng!
P. Luật sư tranh tụng - Công ty Luật Minh Gia

Liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất

Liên hệ tư vấn