LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Tư vấn về tội cưỡng dâm

Tội cưỡng dâm là hành vi dùng mọi thủ đoạn khiến người lệ thuộc mình hoặc người đang ở trong tình trạng quẫn bách phải miễn cưỡng giao cấu. Tội danh này được quy định cụ thể tại Điều 113 Bộ luật hình sự.

1. Dấu hiệu pháp lý


- Khách thể: là quan hệ nhân thân mà nội dung là quyền tự do tình dục của con người. Đối tượng tác động của tội phạm này là người phụ nữ lệ thuộc vào người phạm tội hoặc người phụ nữ đang trong tình trạng quẫn bách.


- Khách quan: Hành vi dùng mọi thủ đoạn khiến người lệ thuộc mình hoặc người đang ở trong tình trạng quẫn bách phải miễn cưỡng giao cấu.


+ Thủ đoạn mà người phạm tội sử dụng ở đây là bất kỳ thủ đoạn nào nhằm ép buộc nạn nhân phải miễn cưỡng giao cấu.

Trường hợp một người dùng thủ đoạn dụ dỗ, hứa hẹn khiến người phụ nứ lệ thuộc thuận tình giao cấu thì hành vi không cấu thành tội này.


- Chủ quan: Lỗi của người phạm tội là lỗi cố ý trực tiếp.


- Chủ thể: Thực tiễn xét xử loại tội này ởnước ta xác định chủ thể của tội phạm này là nam giới. Nữ giới chỉ có thể tham gia với vai trò là người đồng phạm như người tổ chức, người xúi giục hoặc người giúp sức.

2. Hình phạt


- Người nào dùng mọi thủ đoạn khiến người lệ thuộc mình hoặc người đang ở trong tình trạng quẫn bách phải miễn cưỡng giao cấu, thì bị phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.


- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:


+ Nhiều người cưỡng dâm một người;


+ Cưỡng dâm nhiều lần;


+ Cưỡng dâm nhiều người;


+ Có tính chất loạn luân;


+ Làm nạn nhân có thai;

+ Gây tổn hại cho sức khoẻ của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%;


+ Tái phạm nguy hiểm.


- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười tám năm:


+ Gây tổn hại cho sức khoẻ của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên;


+ Biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội;


+ Làm nạn nhân chết hoặc tự sát.


- Cưỡng dâm người chưa thành niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.


Phạm tội thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 2 hoặc khoản 3 Điều này, thì bị xử phạt theo mức hình phạt quy định tại các khoản đó.


- Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Trân trọng!

Chuyên viên Nguyến Yến - Công ty luật Minh Gia