Lại Thị Nhật Lệ

Tư vấn về thừa kế quyền sử dụng đất: thủ tục khai nhận di sản và sang tên quyền sử dụng đất.

Mẹ tôi vừa qua đời cuối năm 2016. Là sở hữu chủ của một căn nhà ( tên sỗ đỏ là mẹ chúng tôi) có để lại tờ di chúc (được xác nhận qua ủy ban Phường): là cho tôi toàn quyền quản lý, báo quảng căn nhà và nhắn nhủ là phải giữ lại căn nhà. Trong di chúc nêu rõ nếu muốn sửa đổi, cho thuê, hoặc bán thì phải có sự đồng thuận của 4 anh em.

 

Tôi là người duy nhất sống chung với Mẹ (có tên trong hộ khẩu), còn anh em chúng tôi hiện định cư nước ngoài. Tôi và tất cả anh em sẽ thực thi theo di chúc giữ căn nhà lại coi như là nhà từ đường do tôi quản lý và cũng như di chúc mẹ để lại mọi việc thuê bán đều phải có sự đồng thuận của tất cả. Xin Quý Luật Sự cho biết là tôi có cần phải thay đổi tên trong Sổ Đỏ hay không? và nếu phải thay tên thì anh em chúng tôi có cần phải làm những thủ tục gì?

 

Trả lời: Cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi tư vấn đến công ty Luật Minh Gia. Chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

 

Căn cứ theo Điều 630 Bộ luật dân sự 2015 quy định về di chúc hợp pháp thì nếu khi mẹ bạn lập di chúc minh mẫn, sáng suốt, không bị đe dọa, lừa dối, cưỡng ép. Nội dung không vi phạm pháp luật, đạo đức xã hội thì di chúc này hợp pháp. Mẹ bạn viết trong di chúc để lại quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất vào việc thờ cúng thì phần di sản đó không được chia thừa kế và được giao cho bạn – người được chỉ định trong di chúc quản lý để thực hiện việc thờ cúng; nếu bạn - người được chỉ định không thực hiện đúng di chúc hoặc không theo thỏa thuận của những người thừa kế thì những người thừa kế có quyền giao phần di sản dùng vào việc thờ cúng cho người khác quản lý để thờ cúng (theo Điều 645 bộ luật dân sự 2015). 

 

Việc hưởng di sản thừa kế phải căn cứ trực tiếp vào nội dung trong di chúc. Nếu trong di chúc không nói rõ phần di sản của mẹ bạn để lại không phải là di sản thờ cúng thì bạn có quyền định đoạt, mua bán, sử dụng chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên. Theo thông tin bạn cung cấp nội dung di chúc thể hiện: "là cho tôi toàn quyền quản lý, báo quảng căn nhà và nhắn nhủ là phải giữ lại căn nhà. Trong di chúc nêu rõ nếu muốn sửa đổi, cho thuê, hoặc bán thì phải có sự đồng thuận của 4 anh em" Đây được xác định là ý chí của mẹ bạn trước khi mất, điều kiện có hiệu lực của di chúc. Hiện nay pháp luật chưa có quy định về di chúc có điều kiện do đó bạn cần căn cứ vào nội dung di chúc, nếu trong di chúc thể hiện để lại toàn bộ di sản thừa kế cho bạn thì bạn có quyền thừa hưởng toàn bộ và đứng tên một mình trên 

 

Trường hợp di chúc chỉ định bạn là người quản lý, sử dụng nhưng quyền định đoạt quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất của tất cả những người con thì anh em của bạn được xác định là đồng chủ sở hữu, đồng chủ sử dụng. Bốn anh em bạn có quyền làm thủ tục sang tên, cùng nhau đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất. 

 

Bốn anh em có thể ra Văn phòng công chứng để thực hiện thủ tục khai nhận di sản thừa kế. Hồ sơ, giấy tờ cẩn chuẩn bị để làm thủ tục bao gồm:

 

Chứng minh nhân dân, Hộ khẩu, Giấy khai sinh của những người khai nhận di sản thừa kế.

 

Giấy chứng tử của người để lại di sản thừa kế.

 

Một bản Sơ yếu lý lịch của một trong những người khai nhận di sản thừa kế (đã có xác nhận của UBND phường, xã hoặc cơ quan có thẩm quyền).

 

Giấy tờ về di sản thừa kế như: Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu đối với tài sản khác (nếu có).

 

Di chúc hợp pháp.

 

Giấy uỷ quyền, giấy nhường di sản thừa kế, giấy từ chối di sản thừa kế (nếu có).

 

Trường hợp có người tham gia giao dịch không trực tiếp đến ký hợp đồng thì phải có uỷ quyền hợp pháp cho người được uỷ quyền (Người được uỷ quyền phải có CMND, hộ khẩu).

 

Sau đó dựa trên nội dung được ghi nhận trong chúc lên văn phòng đăng kí đất đai để làm thủ tục sang tên một mình bạn hoặc mang tên sở hữu chung của bốn anh em.

 

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về vấn đề bạn quan tâm. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến Tổng đài luật sư tư vấn luật trực tuyến - 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời

 

Trân trọng!

Cv:Vũ Nga - Công ty Luật Minh Gia

Hotline: 1900 6169