Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

Tư vấn về thủ tục lập di chúc

Luật sư cho hỏi: Tuy đã hơn 70 tuổi nhưng bà ngoại tôi vẫn còn minh mẫn, sáng suốt. Thế nhưng khả năng đọc và nghe của bà lại rất kém. Nay bà muốn tự mình đi công chứng di chúc và không muốn ai đi theo làm chứng. Không rõ các công chứng viên có chứng nhận di chúc của bà hay không? xin cảm ơn luật sư.

Trả lời: Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi cần tư vấn tới Công ty Luật Minh Gia, với thắc mắc của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Về vấn đề công chứng di chúc: Theo như thông tin bạn cung cấp thì bà ngoại của bạn còn minh mẫn, sáng suốt thì tại Điều 625 Bộ luật dân sự 2015 quy định về người lập di chúc như sau:

“1. Người thành niên có đủ điều kiện theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 630 của Bộ luật này có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình.

2. Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi được lập di chúc, nếu được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý về việc lập di chúc.”

Điểm a Khoản 1 ĐIều 630 Bộ luật dân sự 2015 quy định về di chúc hợp pháp như sau:

“1. Di chúc hợp pháp phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép;

…”

Và tại Điều 47 Luật công chứng năm 2014 cũng có quy định về người yêu cầu công chứng như sau:

“1. Người yêu cầu công chứng là cá nhân phải có năng lực hành vi dân sự.

Trường hợp người yêu cầu công chứng là tổ chức thì việc yêu cầu công chứng được thực hiện thông qua người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của tổ chức đó.

Người yêu cầu công chứng phải xuất trình đủ giấy tờ cần thiết liên quan đến việc công chứng và chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính hợp pháp của các giấy tờ đó."

Đối chiếu với các quy định trên do bà ngoại của bạn còn minh mẫn, sáng suốt nên có thể yêu cầu phòng công chứng thực hiện thủ tục công chứng di chúc cho bà.

Về trường hợp người làm chứng: Khi thực hiện thủ tục công chứng nếu xét thấy khả năng đọc và nghe của bà ngoại bạn không đáp ứng được việc thực hiện thủ tục lập di chúc tại Cơ quan công chứng, thì bắt buộc phải có người làm chứng nhằm xác nhận sự chính xác giữa nội dung di chúc theo tuyên bố của người lập di chúc và nội dung di chúc được ghi chép lại sau đó.

Như bạn trình bày thì bà muốn tự đi công chứng và không muốn ai đi theo làm chứng thì cũng tại Điều 47 luật công chứng năm 2014 có quy định như sau:

2. Trường hợp người yêu cầu công chứng không đọc được, không nghe được, không ký, điểm chỉ được hoặc trong những trường hợp khác do pháp luật quy định thì việc công chứng phải có người làm chứng.

Người làm chứng phải là người từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không có quyền, lợi ích hoặc nghĩa vụ liên quan đến việc công chứng.

Người làm chứng do người yêu cầu công chứng mời, nếu người yêu cầu công chứng không mời được thì công chứng viên chỉ định.”

Do đó nếu bà không muốn những người thân trong gia đình làm người làm chứng thì công chứng viên sẽ chỉ định.

Còn trường hợp bà vẫn không đồng ý bất kỳ ai làm chứng thì thủ tục lập di chúc tại Cơ quan công chứng có thể không thực hiện được.

 

Trân trọng

P.Tư vấn - Công ty Luật Minh Gia

Liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất

Đăng ký tư vấn riêng