LS Vy Huyền

Tư vấn về bảo lĩnh và điều tra lại vụ án

Cho tôi hỏi. Chị tôi bị toà sơ thẩm xử 5 năm. Nhưng toà phúc thẩm hủy bản án sơ thẩm điều tra lại vì lúc điều tra ban đầu vi phạm luật tố tụng và có dấu hiệu mớm cung, dụ cung.

Tính  đến lúc toà phúc thẩm tuyên hủy án là chị tôi đã bị  tạm giam 16 tháng vậy cho hỏi tôi có bảo lãnh cho chị tôi được không? và  khi nào là lúc làm thủ tục bảo lãnh?  ngay bây giờ  hoặc khi bắt  đầu  điều tra lại? và từ lúc hủy án mất bao lâu mới bắt  đầu điều tra lại ạ? 

Trả lời:  Cám ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến Công ty Luật Minh Gia, với yêu cầu của bạn chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Thứ nhất về việc bảo lãnh.

Căn cứ theo quy định tại điều 121 bộ luật tố tụng hình sự 2015 về điều kiện bảo lĩnh:

“Điều 121. Bảo lĩnh

1. Bảo lĩnh là biện pháp ngăn chặn thay thế tạm giam. Căn cứ vào tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi và nhân thân của bị can, bị cáo, Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án có thể quyết định cho họ được bảo lĩnh.

2. Cơ quan, tổ chức có thể nhận bảo lĩnh cho bị can, bị cáo là người của cơ quan, tổ chức mình. Cơ quan, tổ chức nhận bảo lĩnh phải có giấy cam đoan và có xác nhận của người đứng đầu cơ quan, tổ chức.

Cá nhân là người đủ 18 tuổi trở lên, nhân thân tốt, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, thu nhập ổn định và có điều kiện quản lý người được bảo lĩnh thì có thể nhận bảo lĩnh cho bị can, bị cáo là người thân thích của họ và trong trường hợp này thì ít nhất phải có 02 người. Cá nhân nhận bảo lĩnh phải làm giấy cam đoan có xác nhận của chính quyền xã, phường, thị trấn nơi người đó cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc, học tập...”

Việc cơ quan điều tra cho phép bảo lãnh một cá nhân đang bị tạm giam được tại ngoại  không đồng nghĩa với việc người đó không phạm tội. Mặc dù, người đó được tại ngoại nhưng cơ quan điều tra vẫn tiến hành các hoạt động điều tra như bình thường.

Như vậy, theo quy định trên thì nếu phía gia đình bạn đáp ứng được những điều kiện quy định tại khoản 1, 2, 4 của điều 92  thì gia đình bạn có thể làm đơn xin  bảo lãnh cho người đang bị tạm giam được tại ngoại tại thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, trường hợp này còn tuy thuộc vào tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội và nhân thân của bị can, bị cáo, Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án có thể quyết định cho chị của bạn có được bảo lĩnh hay không?

Thứ hai, về thời hạn điều tra lại

Theo quy định tại điều 174 bộ luật tố tụng hình sự 2015 về thời hạn điều tra, điều tra bổ sung, điều tra lại như sau:

“Điều 174. Thời hạn phục hồi điều tra, điều tra bổ sung, điều tra lại

1. Trường hợp phục hồi điều tra quy định tại Điều 235 của Bộ luật này thì thời hạn điều tra tiếp không quá 02 tháng đối với tội phạm ít nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng và không quá 03 tháng đối với tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng kể từ khi có quyết định phục hồi điều tra cho đến khi kết thúc điều tra.

Trường hợp cần gia hạn điều tra do tính chất phức tạp của vụ án thì chậm nhất là 10 ngày trước khi hết thời hạn điều tra, Cơ quan điều tra phải có văn bản đề nghị Viện kiểm sát gia hạn điều tra.

Việc gia hạn điều tra được quy định như sau:

a) Đối với tội phạm ít nghiêm trọng có thể được gia hạn điều tra một lần không quá 01 tháng;

b) Đối với tội phạm nghiêm trọng và tội phạm rất nghiêm trọng có thể được gia hạn điều tra một lần không quá 02 tháng;

c) Đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng có thể được gia hạn điều tra một lần không quá 03 tháng.

Thẩm quyền gia hạn điều tra đối với từng loại tội phạm theo quy định tại khoản 5 Điều 172 của Bộ luật này.”

Do thông tin bạn cung cấp chưa đầy đủ nên chúng tôi không xác định được hành vi của chị gái bạn thuộc tội phạm ít nghiệm trọng, rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng để xác định đúng chính xác thời hạn điều tra lại. Theo đó, bạn cần xác định thông tin về các tội phạm để xác định thời gian điều tra lại phù hợp với quy định nêu trên.

Trân trọng.

CV Thúy Vân – Công ty Luật Minh Gia

Hotline: 1900 6169