Hoàng Tuấn Anh

Tha tù trước thời hạn là gì? Thủ tục tha tù trước hạn thế nào?

Tha tù trước thời hạn có điều kiện là một trong những biện pháp thể hiện chính sách nhân đạo đối với người phạm tội. Để hiểu rõ hơn về biện pháp này Công ty Luật Minh Gia sẽ cung cấp những kiến thức liên quan thông qua bài viết dưới đây.

 

1. Tha tù trước thời hạn là gì?

    Căn cứ theo Điều 1 Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐTP TAND tối cao, tha tù trước thời hạn có điều kiện là biện pháp được Tòa án áp dụng đối với người đang chấp hành án phạt tù khi có đủ các điều kiện theo quy định của Bộ luật Hình sự, xét thấy không cần buộc họ phải tiếp tục chấp hành án phạt tù tại cơ sở giam giữ. Biện pháp này được áp dụng đối với đối tượng là người đang chấp hành án phạt tù về tội phạm nghiêm trọng, tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng mà đã được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù hoặc người đang chấp hành án phạt tù về tội phạm ít nghiêm trọng có đủ điều kiện theo quy định tại các Điều 66, 106 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017.

2. Thủ tục tha tù trước hạn thế nào?

Nội dung đề nghị tư vấn: Em xin hỏi về tha tù trước thời hạn của bộ luật hình sự năm 2015. Thời gian lúc nào sẽ thực hiện tha tù trước thời hạn. Anh trai em bị tù về tội tham ô tài sản bị kết án 4 năm tù giam. Bị bắt thi hành án giam từ ngày 16/6/2022 mà anh trai em có các điều kiện sau thì có được tha tù trước thời hạn không. Có thì thời gian nào sẽ được tha: phạm tội lần đầu; có tiến bộ trong cải tạo; có nơi cư trú rõ ràng; đã chấp hành hình phạt bổ sung bằng tiền, án phí, bồi thường dân sự đầy đủ; là con của bệnh binh, gia đình có công với cách mạng. Vậy cho em hỏi anh trai em có được tha tù trước thời hạn hay không. Anh trai em đã chấp hành được 3 tháng tại trại giam, 1 tháng tại trại tạm giam. Vậy anh trai em còn bao lâu nữa sẽ được tha tù và thủ tục thế nào để được xin tha tù trước thời hạn. Em xin luật sư trả lời em sớm.

Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau: 

    Điều 66 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 quy định:

“Điều 66. Tha tù trước thời hạn có điều kiện

1. Người đang chấp hành án phạt tù về tội phạm nghiêm trọng, tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng mà đã được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù hoặc người đang chấp hành án phạt tù về tội phạm ít nghiêm trọng có thể được tha tù trước thời hạn khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Phạm tội lần đầu;

b) Có nhiều tiến bộ, có ý thức cải tạo tốt;

c) Có nơi cư trú rõ ràng;

d) Đã chấp hành xong hình phạt bổ sung là hình phạt tiền, nghĩa vụ bồi thường thiệt hại và án phí;

đ) Đã chấp hành được ít nhất là một phần hai mức phạt tù có thời hạn hoặc ít nhất là 15 năm đối với trường hợp bị phạt tù chung thân nhưng đã được giảm xuống tù có thời hạn.

Trường hợp người phạm tội là người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng, người đủ 70 tuổi trở lên, người khuyết tật nặng hoặc khuyết tật đặc biệt nặng, phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi thì phải chấp hành được ít nhất là một phần ba mức phạt tù có thời hạn hoặc ít nhất là 12 năm đối với trường hợp bị phạt tù chung thân nhưng đã được giảm xuống tù có thời hạn;

e) Không thuộc một trong các trường hợp phạm tội quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Không áp dụng quy định của Điều này đối với người bị kết án thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Người bị kết án về một trong các tội quy định tại Chương XIII, Chương XXVI, Điều 299 của Bộ luật này; người bị kết án 10 năm tù trở lên về một trong các tội quy định tại Chương XIV của Bộ luật này do cố ý hoặc người bị kết án 07 năm tù trở lên đối với một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 248, 251 và 252 của Bộ luật này;

b) Người bị kết án tử hình được ân giảm hoặc thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 40 của Bộ luật này.”

    Anh trai của bạn bị tuyên án về tội tham ô tài sản với mức án là 04 năm tù. Khoản 1 Điều 353 quy định khung hình phạt của tội tham ô tài sản là từ 02 năm đến 07 năm tù. Căn cứ theo điểm c khoản 1 Điều 9, có thể xác định anh của bạn đã phạm vào tội phạm nghiêm trọng. Các điều kiện cụ thể về tha tù trước thời hạn có điều kiện đối với người đang chấp hành án phạt tù về tội phạm nghiêm trọng theo hướng dẫn tại Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐTP TAND tối cao như sau:

- Đã được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù.

- Phạm tội lần đầu.

- Có nhiều tiến bộ, có ý thức cải tạo tốt. Đối với người đang chấp hành án phạt tù trên 03 năm đến 05 năm phải có ít nhất 04 quý liên tục liền kề thời điểm xét, đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện được xếp loại chấp hành án phạt tù từ khá trở lên.

- Có nơi cư trú rõ ràng.

- Đã chấp hành xong hình phạt bổ sung là hình phạt tiền, án phí và nghĩa vụ bồi thường thiệt hại.

- Đã chấp hành được ít nhất một phần hai mức phạt tù có thời hạn; ít nhất là 15 năm đối với trường hợp bị phạt tù chung thân nhưng đã được giảm xuống tù có thời hạn. Trường hợp người đang chấp hành án phạt tù là người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng thì phải chấp hành được ít nhất là một phần ba mức phạt tù có thời hạn hoặc ít nhất là 12 năm đối với trường hợp bị phạt tù chung thân nhưng đã được giảm xuống tù có thời hạn.

- Ngoài ra, khi xét tha tù trước thời hạn có điều kiện phải xem xét thận trọng, chặt chẽ để bảo đảm việc tha tù trước thời hạn có điều kiện không ảnh hưởng đến an ninh, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt là đối với một số trường hợp phạm tội trong đó có tham nhũng.

    Như vậy, để được xét tha tù trước thời hạn có điều kiện thì anh của bạn phải đáp ứng được tất cả các điều kiện trên. Tuy nhiên, thời điểm tha tù trước thời hạn sẽ không cố định mà còn phụ thuộc vào thái độ và ý thức trong quá trình cải tạo cũng như thời hạn chấp hành án được xét giảm.

    Đối với thủ tục xét tha tù trước thời hạn có điều kiện, bạn có thể tham khảo qua bài viết sau: Thủ tục xét tha tù trước hạn có điều kiện

    Trân trọng!

 

 

Liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất

Đăng ký tư vấn riêng