Hoàng Tuấn Anh

Tha tù trước thời hạn là gì? Thủ tục tha tù trước hạn thế nào?

Em xin hỏi về tha tù trước thời hạn của bộ luật hình sự năm 2015. Thời gian lúc nào sẽ thực hiện tha tù trước thời hạn. Anh trai em bị tù về tội tham ô tài sản.bị kết án 4 năm tù giam. Bị bắt thi hành án giam từ ngày 16/5/2016 mà anh trai em có các điều kiện sau thì có được tha tù trước thời hạn không.

Em xin hỏi về tha tù trước thời hạn của bộ luật hình sự năm 2015. Thời gian lúc nào sẽ thực hiện tha tù trước thời hạn. Anh trai em bị tù về tội tham ô tài sản.bị kết án 4 năm tù giam. Bị bắt thi hành án giam từ ngày 16/5/2016 mà anh trai em có các điều kiện sau thì có được tha tù trước thời hạn không. Có thì thời gian nào sẽ được tha: phạm tội lần đầu; có tiến bộ trong cải tạo; có nơi cư trú rõ ràng; đã chấp hành hình phạt bổ sung bằng tiền, án phí, bồi thường dân sự đầy đủ; là con của bệnh binh, gia đình có công với cách mạng. Vậy cho em hỏi anh trai em có được tha tù trước thời hạn hay không. Anh trai em đã chấp hành được 3 tháng tại trại giam, 1 tháng tại trại tạm giam. Vậy anh trai em còn bao lâu nữa sẽ được tha tù và thủ tục thế nào để được xin tha tù trước thời hạn. Em xin luật sự trả lời em sớm

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Theo Điều 66 Bộ luật hình sự 2015 về tha tù trước thời hạn có điều kiện:

“1. Người đang chấp hành án phạt tù có thể được tha tù trước thời hạn khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Phạm tội lần đầu;

b) Có nhiều tiến bộ, có ý thức cải tạo tốt;

c) Đã được giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù đối với người bị kết án về tội phạm nghiêm trọng trở lên;

d) Có nơi cư trú rõ ràng;

đ) Đã chấp hành xong hình phạt bổ sung là hình phạt tiền, án phí và các nghĩa vụ bồi thường dân sự;

e) Đã chấp hành được ít nhất là một phần hai mức thời hạn tù đối với hình phạt tù có thời hạn hoặc ít nhất 15 năm đối với tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn.

Trường hợp người phạm tội là thương binh, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng, người đủ 70 tuổi trở lên, người khuyết tật nặng hoặc khuyết tật đặc biệt nặng, phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, thì thời gian đã chấp hành ít nhất là một phần ba hình phạt tù có thời hạn hoặc ít nhất 12 năm đối với tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn;

g) Không thuộc một trong các trường hợp phạm tội quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Không áp dụng quy định của Điều này đối với người bị kết án thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Người bị kết án về tội xâm phạm an ninh quốc gia; tội khủng bố; tội phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh hoặc người bị kết án từ 10 năm tù trở lên đối với tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm của con người; 07 năm tù trở lên đối với các tội cướp tài sản, bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản và sản xuất trái phép, mua bán trái phép, chiếm đoạt chất ma túy;

b) Người bị kết án tử hình được ân giảm hoặc thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 40 của Bộ luật này”

Có một điều kiện cần lưu ý là Mục c Khoản 1 Điều 66: “Đã được giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù đối với người bị kết án về tội phạm nghiêm trọng trở lên”.

Anh trai bạn bị tuyên án vì tội tham ô, mức án 4 năm tù giam. Trong khi đó, theo Điều 353 khoản 1 Bộ luật hình sự 2015 về tội tham ô, mức hình phạt của tội này là từ 02 năm đến 07 năm tù giam.  Đồng thời, theo Điều 9 Bộ luật hình sự 2015 về phân loại tội phạm như sau:

“1. Tội phạm ít nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội không lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là phạt tiền, phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù đến 03 năm;

2. Tội phạm nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là từ trên 03 năm đến 07 năm tù;

3. Tội phạm rất nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội rất lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là từ trên 07 năm đến 15 năm tù

4. Tội phạm đặc biệt nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội đặc biệt lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là từ trên 15 năm đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình”

Theo như tội danh và mức hình phạt của anh bạn, tội phạm của anh bạn là tội phạm nghiêm trọng. Điều kiện ở Mục c Khoản 1 Điều 66 được áp dụng đối với tội phạm nghiêm trọng trở lên. Như vậy, anh bạn đáp ứng đủ các điều kiện để được tha tù trước thời hạn. Tuy nhiên, thời điểm tha tù trước thời hạn sẽ không cố định mà còn phụ thuộc vào thái độ và ý thức trong quá trình cải tạo theo như Mục b Khoản 1 Điều 66. 

Nhìn chung, về thủ tục theo Bộ luật tố tụng hình sự 2015 bạn có thể tham khảo tại bài tư vấn: Thủ tục xét tha tù trước hạn có điều kiện

Hiện nay, Nghị quyết 144/2016/QH13 về việc lùi hiệu lực thi hành của Bộ luật hình sự 2015, Bộ luật tố tụng hình sự 2015 và một số văn bản quy phạm pháp luật khác quy định: kể từ ngày 01/7/2016 thực hiện các quy định có lợi cho người phạm tội tại khoản 3 Điều 7 Bộ luật hình sự 2015 và các quy định khác có lợi cho người phạm tội tại Nghị quyết số 109/2015/QH13.

Trong khi đó, nội dung khoản 3 Điều 7 Bộ luật hình sự 2015 như sau "Điều luật xóa bỏ một tội phạm, một hình phạt, một tình tiết tăng nặng, quy định một hình phạt nhẹ hơn, một tình tiết giảm nhẹ mới hoặc mở rộng phạm vi áp dụng án treo, miễn trách nhiệm hình sự, loại trừ trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt, giảm hình phạt, tha tù trước thời hạn có điều kiện, xóa án tích và quy định khác có lợi cho người phạm tội, thì được áp dụng đối với hành vi phạm tội đã thực hiện trước khi điều luật đó có hiệu lực thi hành" 

Ngoài ra, Quyết định số 1461/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện. Theo Điều I đề án này, tha tù trước thời hạn có điều kiện được áp dụng kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2016 để đảm bảo quyền lợi đối với người bị kết án phạt tù đang chấp hành án ở các cơ sở giam giữ.  Như vậy, các điều kiện và nội dung của việc tha tù trước thời hạn có điều kiện đã được áp dụng cho trường hợp của anh bạn. 

TƯ VẤN NHANH