Nguyễn Thị Tuyết Nhung

Tư vấn phân chia di sản thừa kế là đất dùng thờ cúng

Hỏi: Ông nội tôi khi mất không để lại di chúc, lúc còn sống, ông nội tôi đã chia đất cho các cô bác tôi, người thì cho đất, người thì cho vàng, tuy nhiên có người sử dụng, có người thì bán lại.Sau khi ông nội tôi mất, các anh em trong nhà có ngồi lại với nhau và đồng ý cho cha tôi là con út hưởng hết số đất của ông nội còn lại và nhà hương hỏa.Giấy tờ đất đã được làm xong và được sự đồng tình của cả gia đình.


Đến nay đã hơn 5 năm, thì lại có người đòi chia đất hương hỏa. Vậy nhờ luật sư công ty Luật Minh Gia tư vấn cho tôi việc như thế nào nếu như có người đòi chia lại đất hương hỏa.Trong trường hợp phải nhờ tới pháp luật thì có cần phải chia lại không.

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi, luật Minh Gia xin trả lời bạn như sau:

 

Theo như bạn trình bày thì phần đất ông bạn để lại sẽ là di sản thừa kế, phần đất đòi chia là đang đang sử dụng vào việc thờ cúng. Theo Điều 645 Bộ luật dân sự 2015 quy định:

Điều 645. Di sản dùng vào việc thờ cúng

 

1. Trường hợp người lập di chúc để lại một phần di sản dùng vào việc thờ cúng thì phần di sản đó không được chia thừa kế và được giao cho người đã được chỉ định trong di chúc quản lý để thực hiện việc thờ cúng; nếu người được chỉ định không thực hiện đúng di chúc hoặc không theo thỏa thuận của những người thừa kế thì những người thừa kế có quyền giao phần di sản dùng vào việc thờ cúng cho người khác quản lý để thờ cúng.

 

Trường hợp người để lại di sản không chỉ định người quản lý di sản thờ cúng thì những người thừa kế cử người quản lý di sản thờ cúng.

 

Trường hợp tất cả những người thừa kế theo di chúc đều đã chết thì phần di sản dùng để thờ cúng thuộc về người đang quản lý hợp pháp di sản đó trong số những người thuộc diện thừa kế theo pháp luật.

 

2. Trường hợp toàn bộ di sản của người chết không đủ để thanh toán nghĩa vụ tài sản của người đó thì không được dành một phần di sản dùng vào việc thờ cúng.


Như vậy, nếu ông bạn đã để lại một phần đất làm đất thờ cúng thì phần đất đó sẽ không được chia thừa kế, việc giao mảnh đất thờ cúng cho ai quản lý sẽ do ông bạn chỉ định. Trong di chúc, ông bạn giao phần đất thờ cúng đó cho ai quản lý thì phần đất đó sẽ được giao cho người đó, chỉ trừ trường hợp:

+ họ sử dụng phần đất đó vào mục đích khác không đúng với di chúc hoặc;

+ không theo thỏa thuận của những người thừa kế

Trường hợp không có di chúc thì di sản thừa kế sẽ được chia theo quy định của pháp luật, những người thừa kế có quyền thỏa thuận việc phân chia di sản thừa kế, thỏa thuận phân chia này phải được lập thành văn bản.

Như vậy, trong trường hợp của gia đình bạn, tất cả anh em trong gia đình bố bạn đã ngồi lại bàn bạc và đồng thuận giao mảnh đất đó cho bố bạn quản lý và được lập thành văn bản, hoàn thành giấy tờ. Theo đó, nếu bố bạn không rơi vào trường hợp trên thì mảnh đất này sẽ vẫn do bố bạn quản lý.

 

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Tư vấn phân chia di sản thừa kế là đất dùng thờ cúng. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn dân sự trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng
CV Lương Thị Huyền Châm - Công ty luật Minh Gia

Hotline: 1900 6169