Luật sư Vũ Đức Thịnh

Thủ tục nhập hộ khẩu theo quy định mới

Từ 1/7/2021 khi mà luật cư trú 2020 có hiệu lực thì việc đăng ký thường trú của công dân sẽ có những thay đổi nhất định. Đặc biệt là quy định không cấp sổ hộ khẩu bằng giấy mới nhằm hướng tới mục tiêu số hóa thông tin cá nhân trên phạm vi toàn quốc.

Câu hỏi 1: Hiện nay, tôi có khẩu KT3 tại phường X thành phố Đà Nẵng từ năm 2018 đến cuối năm 2021. Đầu năm 2022, tôi sẽ mua một ngôi nhà ở và sống ở phường B, thành phố Đà Nẵng, Vậy tôi có được đăng ký thường trú tại phường B không? Các thủ tục và giấy tờ để đăng ký thường trú tại phường B - Đà Nẵng. Cảm ơn!

Trả lời câu hỏi tư vấn: Cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu tư vấn đến Luật Minh Gia, sau khi nghiên cứu trường hợp của bạn, chúng tôi đưa ra nội dung tư vấn như sau:

Thứ nhất, điều kiện đăng ký thường trú:

Theo quy định tại Điều 20 Luật Cư trú 2020 thì điều kiện để được đăng ký thường trú gồm:

Điều 20. Điều kiện đăng ký thường trú

1. Công dân có chỗ ở hợp pháp thuộc quyền sở hữu của mình thì được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp đó.

2. Công dân được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp không thuộc quyền sở hữu của mình khi được chủ hộ và chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đó đồng ý trong các trường hợp sau đây:

a) Vợ về ở với chồng; chồng về ở với vợ; con về ở với cha, mẹ; cha, mẹ về ở với con;

b) Người cao tuổi về ở với anh ruột, chị ruột, em ruột, cháu ruột; người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng, người không có khả năng lao động, người bị bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi về ở với ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột, bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột, cháu ruột, người giám hộ;

c) Người chưa thành niên được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý hoặc không còn cha, mẹ về ở với cụ nội, cụ ngoại, ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột, bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; người chưa thành niên về ở với người giám hộ.

…”

Vì vậy, điều kiện để được đăng ký thường trú là công dân có chỗ ở hợp pháp thuộc quyền sở hữu của mình hoặc được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp không thuộc quyền sở hữu của mình thì phải được chủ hộ, chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đồng ý theo quy định tại Khoản 2 Điều 20 trên. Mà theo những thông tin bạn cung cấp thì dự tính đầu năm 2022, bạn sẽ mua nhà có địa chỉ tại Phường B, thành phố Đà Nẵng, đây được xác định là chỗ ở hợp pháp thuộc sở hữu của bạn. Khi đó, bạn được đăng ký thường trú tại địa chỉ phường B thành phố Đà Nẵng.

Thứ hai, trình tự, thủ tục thực hiện đăng ký thường trú:

-Về các loại giấy tờ cần chuẩn bị khi thực hiện đăng ký thường trú mới theo quy định tại Điều 21 Luật Cư trú 2020 gồm:

+Tờ khai thay đổi thông tin cư trú

+Giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất,…)

-Về trình tự thực hiện đăng ký thường trú mới tại chỗ ở hợp pháp thuộc quyền sở hữu của mình theo quy định tại Điều 22 Luật Cư trú 2020

+Người đăng ký thường trú nộp hồ sơ đăng ký thường trú đến cơ quan đăng ký cư trú nơi mình cư trú.

+Khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký thường trú, cơ quan đăng ký cư trú kiểm tra và cấp phiếu tiếp nhận hồ sơ cho người đăng ký; trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn người đăng ký bổ sung hồ sơ.

-Về thời hạn thực hiện đăng ký thường trú mới: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thẩm định, cập nhật thông tin về nơi thường trú mới của người đăng ký vào Cơ sở dữ liệu về cư trú và thông báo cho người đăng ký về việc đã cập nhật thông tin đăng ký thường trú; trường hợp từ chối đăng ký thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

...................................................................................................

Câu hỏi 2: Kính nhờ Anh/Chị tư vấn giúp em về vấn đề nhập hộ khẩu tại TP.HCM như sau ạ. Em tạm trú tại TP.HCM từ năm 2006 đến nay (có sổ KT3). Năm 2020, e làm thủ tục nhập Hộ khẩu vào nhà Bác tại TP Hcm, cũng là địa chỉ em tạm trú. Vào tháng 8.2020, e đã làm giấy chuyển hộ khẩu từ Quảng Trị (địa chỉ thường trú tại quê) vào TP.HCM (địa chỉ tạm trú hiện tại) Nhưng do em còn là sinh viên, chưa đi làm nên người ta trả lời không đủ điều kiện nhập HK tại TP. Nay, e đã có công việc ổn định và muốn nhập hộ khẩu tại TP.HCM. Khi người nhà ngoài Quảng Trị lên C.A xin giấy chuyển HK thì người ta trả lời đã chuyển từ T8.2020. Từ 8.2020 đến nay, e không nhập HK tại bất cứ nơi nào. Vậy cho em hỏi: 1. Em có thể sử dụng giấy chuyển hộ khẩu từ t8.2020 để nộp cho C.A tại Tp.HCM được ko? 2. Nếu ko, em cần làm gì để có thể nhập HK tại TP. Em chân thành cảm ơn!

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu tư vấn đến Luật Minh Gia, sau khi nghiên cứu trường hợp của bạn chúng tôi đưa ra nội dung yêu cầu tư vấn như sau:

Hiện nay, khi Luật Cư trú 2020 có hiệu lực pháp luật thì sẽ không cấp mới hộ khẩu, theo đó khi người dân thay đổi nơi cư trú thì sẽ không cần làm thủ tục cắt khẩu tại nơi cư trú cũ mà chỉ cần đến nơi cư trú mới thực hiện đăng ký thường trú. Vì vậy, bạn sẽ không cần phải xin giấy chuyển hộ khẩu tại nơi cư trú cũ là Quảng Trị mà đến địa điểm cư trú mới là Thành phố Hồ Chí Minh để làm thủ tục đăng ký thường trú mới.

Về điều kiện đăng ký thường trú đối với trường hợp đăng ký thường trú mới tại chỗ ở hợp pháp không thuộc quyền sở hữu của mình theo quy định tại Khoản 2 Điều 20 Luật cư trú 2020

Điều 20. Điều kiện đăng ký thường trú

“…

2. Công dân được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp không thuộc quyền sở hữu của mình khi được chủ hộ và chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đó đồng ý trong các trường hợp sau đây:

a) Vợ về ở với chồng; chồng về ở với vợ; con về ở với cha, mẹ; cha, mẹ về ở với con;

b) Người cao tuổi về ở với anh ruột, chị ruột, em ruột, cháu ruột; người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng, người không có khả năng lao động, người bị bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi về ở với ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột, bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột, cháu ruột, người giám hộ;

c) Người chưa thành niên được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý hoặc không còn cha, mẹ về ở với cụ nội, cụ ngoại, ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột, bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; người chưa thành niên về ở với người giám hộ.

…”

Theo đó, trong trường hợp bạn muốn đăng ký thường trú tại nhà bác của bạn ở Thành phố Hồ Chí Minh thì bạn phải có văn bản đồng ý của bác bạn là chủ hộ, chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp. Để làm thủ tục đăng ký thường trú bạn cần chuẩn bị những hồ sơ, giấy tờ như sau:

+Tờ khai thay đổi thông tin cư trú, trong đó ghi rõ ý kiến đồng ý cho đăng ký thường trú của chủ hộ, chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp hoặc người được ủy quyền, trừ trường hợp đã có ý kiến đồng ý bằng văn bản;

+Giấy tờ, tài liệu chứng minh quan hệ nhân thân với chủ hộ, thành viên hộ gia đình, trừ trường hợp đã có thông tin thể hiện quan hệ này trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú.