LS Hồng Nhung

Tư vấn đăng ký khai sinh và họ tên khai sinh cho con

Em muốn luật sư giúp em tư vấn về việc đăng ký khai sinh và tư vấn đặt tên cho con theo phong thủy và phong tục khi em không đăng ký kết hôn có được không ạ? Em quốc tịch Việt Nam mà em muốn đặt tên cho con có thêm tên tiếng Anh (Ví dụ: Jenny Mẫn Nhi...) có được không ạ? Em xin cảm ơn.


Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:
 
Thứ nhất, về vấn đề đăng ký khai sinh cho con khi bạn không đăng ký kết hôn.
 
Khoản 1 Điều 13 Thông tư 15/2015/TT-BTP ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Bộ tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch quy định:

 
Trường hợp nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng, không đăng ký kết hôn, sinh con, người con sống cùng với người cha, khi người cha làm thủ tục nhận con mà không liên hệ được với người mẹ thì không cần có ý kiến của người mẹ trong Tờ khai đăng ký nhận cha, mẹ, con.
 
Nếu có Giấy chứng sinh và giấy tờ tuỳ thân của người mẹ thì phần khai về người mẹ được ghi theo Giấy chứng sinh và giấy tờ tuỳ thân của người mẹ. Nếu không có Giấy chứng sinh và giấy tờ tuỳ thân của người mẹ thì ghi theo thông tin do người cha cung cấp, người cha chịu trách nhiệm về thông tin do mình cung cấp.
 
Như vậy, bạn hoàn toàn có thể đăng ký khai sinh cho con mình mà không cần phải đăng ký kết hôn.
 
Thứ hai, về vấn đề đặt tên con có thêm tên tiếng nước ngoài.
 
Điều 26 Bộ luật dân sự 2005 quy định:
 
1. Cá nhân có quyền có họ, tên. Họ, tên của một người được xác định theo họ, tên khai sinh của người đó.

2. Cá nhân xác lập, thực hiện quyền, nghĩa vụ dân sự theo họ, tên của mình đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận.

3. Việc sử dụng bí danh, bút danh không được gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác.
 

Bên cạnh đó, theo Điều 14 Luật Hộ tịch 2014:
 
1. Nội dung đăng ký khai sinh gồm:
 
a) Thông tin của người được đăng ký khai sinh: Họ, chữ đệm và tên; giới tính; ngày, tháng, năm sinh; nơi sinh; quê quán; dân tộc; quốc tịch;
 
b) Thông tin của cha, mẹ người được đăng ký khai sinh: Họ, chữ đệm và tên; năm sinh; dân tộc; quốc tịch; nơi cư trú;
 
c) Số định danh cá nhân của người được đăng ký khai sinh.
 
2. Việc xác định quốc tịch, dân tộc, họ của người được khai sinh được thực hiện  theo quy định của pháp luật về quốc tịch Việt Nam và pháp luật dân sự.
 
Chính phủ quy định việc cấp Số định danh cá nhân cho người được đăng ký khai sinh.
 
Điểm a Khoản 1 Điều 4 Nghị định 123/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15 tháng 11 năm 2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch:
 
Họ, chữ đệm, tên và dân tộc của trẻ em được xác định theo thỏa thuận của cha, mẹ theo quy định của pháp luật dân sự và được thể hiện trong Tờ khai đăng ký khai sinh; trường hợp cha, mẹ không có thỏa thuận hoặc không thỏa thuận được, thì xác định theo tập quán;
 
Như vậy, pháp luật hiện hành không quy định bắt buộc họ, chữ đệm, tên của trẻ em phải là tên tiếng Việt và phải mang họ của ai. Điều này phụ thuộc vào việc thỏa thuận giữa cha và mẹ. Hoặc trong trường hợp của bạn thì đó là phụ thuộc vào sự quyết định của bạn đối với họ, chữ đệm, tên của con bạn.

Đến ngày 1/1/2017 thì quy định tại Điều 26 Bộ luật dân sự 2015 có hiệu lực. Theo đó:
 
1. Cá nhân có quyền có họ, tên (bao gồm cả chữ đệm, nếu có). Họ, tên của một người được xác định theo họ, tên khai sinh của người đó.
 
2. Họ của cá nhân được xác định là họ của cha đẻ hoặc họ của mẹ đẻ theo thỏa thuận của cha mẹ; nếu không có thỏa thuận thì họ của con được xác định theo tập quán. Trường hợp chưa xác định được cha đẻ thì họ của con được xác định theo họ của mẹ đẻ.

....

Tên của công dân Việt Nam phải bằng tiếng Việt hoặc tiếng dân tộc khác của Việt Nam; không đặt tên bằng số, bằng một ký tự mà không phải là chữ.

 

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Tư vấn đăng ký khai sinh và họ tên khai sinh cho con. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

Trân trọng
CV Quách Vũ Ngọc Hà - Công ty Luật Minh Gia