Trần Tuấn Hùng

Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng là gì? quy định thế nào?

Luật sư tư vấn trường hợp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, mức bồi thường thiệt hại và các vấn đề liên quan trong trường vi phạm về giao thông, vi phạm về hoạt động sản xuất để ảnh hưởng tới sinh hoạt của các hộ dân xung quanh và một số vi phạm ngoài hợp đồng khác như sau.

1. Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng là gì?

- Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng là trách nhiệm dân sự về quan hệ bồi thường thiệt hại mà trước khi xảy ra thiệt hại, các bên chủ thể là bên gây thiệt hại và bên bị thiệt hại không có thoả thuận hoặc hợp đồng nào.

- Theo đó bên có hành vi trái pháp luật phải bồi thường cho bên bị thiệt hại. Trong trường hợp này, trách nhiệm được hiểu là bổn phận, nghĩa vụ của bên gây thiệt hại phải bồi thường cho bên bị thiệt hại.

2. Tư vấn quy định về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

Câu hỏi:

Chào luật sư, cho tôi hỏi về vấn đề bồi thường thiệt hại như sau: Em trai tôi năm nay 18 tuổi tham gia điều khiển xe máy do đi quá tốc độ vượt ô tô, do đường quá bé em trai tôi đã đâm vào công nông đi ngược chiều và tử vong tại chỗ. Cho tôi hỏi trường hợp này xe công nông kia sẽ phải chịu trách nhiệm với gia đình tôi như nào? Và mức bồi thường quy định thế nào? mong được tư vấn. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

- Căn cứ phát sinh bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

Điều 584 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định về căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại:

“1. Người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác.

2. Người gây thiệt hại không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp thiệt hại phát sinh là do sự kiện bất khả kháng hoặc hoàn toàn do lỗi của bên bị thiệt hại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.

3. Trường hợp tài sản gây thiệt hại thì chủ sở hữu, người chiếm hữu tài sản phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp thiệt hại phát sinh theo quy định tại khoản 2 Điều này.”

Trước tiên bạn cần xác định lỗi trong việc xảy ra tai nạn là do em trai bạn hay của người điều khiển công nông hay do hỏng hóc của chiếc xe gây ra. Nếu bên lái xe công nông có lỗi trong việc điều khiển phương tiện dẫn đến tai nạn giao thông và dẫn đến em bạn bị thiệt mạng thì phải có trách nhiệm bồi thường, nếu em bạn cũng có lỗi thì sẽ không được bồi thường với phần lỗi của mình. Nếu tai nạn là do chiếc xe bị hư hỏng gây ra thì chủ sở hữu, người chiếm hữu có nghĩa vụ bồi thường theo quy định tại Điều 600 Bộ luật dân sự năm 2015.

>> Hỏi về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, gọi: 1900.6169

Ngoài ra nếu người lái xe công nông vi phạm quy định của an toàn giao thông theo kết luận điều tra của phía cơ quan điều tra thì còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ (Điều 260 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017)

- Mức bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

Các bên có thể tự thỏa thuận về mức bồi thường thiệt hại, nếu không thỏa thuận được thì có thể yêu cầu Tòa án giải quyết, thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm được xác định theo quy định tại Điều 591 Bộ luật dân sự năm 2015:

1. Thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm bao gồm:

a) Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm theo quy định tại Điều 590 của Bộ luật này;

b) Chi phí hợp lý cho việc mai táng;

c) Tiền cấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt hại có nghĩa vụ cấp dưỡng;

d) Thiệt hại khác do luật quy định.

2. Người chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp tính mạng của người khác bị xâm phạm phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại khoản 1 Điều này và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần cho những người thân thích thuộc hàng thừa kế thứ nhất của người bị thiệt hại, nếu không có những người này thì người mà người bị thiệt hại đã trực tiếp nuôi dưỡng, người đã trực tiếp nuôi dưỡng người bị thiệt hại được hưởng khoản tiền này. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có tính mạng bị xâm phạm không quá một trăm lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.”

Hiện nay đối với trường hợp tính mạng bị xâm phạm thì những người thân thích có thể người gây thiệt hại bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần với mức không quá 100 lần mức lương cơ sở, mức lương cơ sở hiện tại là 1 390 000 đồng ( Nghị định 72/2018/NĐ-CP).

Tư vấn bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng ?

Tư vấn trách nhiệm bồi thường ngoài hợp đồng, gọi 1900.6169

----

3. Trách nhiệm bồi thườn thiệt hại ngoài hợp đồng theo quy định

Câu hỏi:

Gia đình tôi có gần 1mẫu ruộng nằm dưới chân đồi Công viên nghĩa trang an lạc . Trận mưa lớn vừa qua đã cuốn trôi đất đá của bãi thải Công viên nghĩa trang an lạc lấp toàn bộ khu ruộng và không thể cải tạo được nữa. Tôi nên làm đơn gì để yêu cầu phía Công viên nghĩa trang an lạc bồi thường thiệt hại cho gia đình tôi?

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

- Xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại

Căn cứ theo quy định tại Điều 584 về Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại của Bộ luật dân sự năm 2015 như sau:

''Xem trích dẫn quy định tại phần tư vấn (1)"

Đối với trường hợp này, thì lỗi được xác định là lỗi vô ý của Công viên nghĩa trang an lạc. Vì vậy, Ban quản lý Công viên có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại cho gia đình bạn trong trường hợp này.

- Nguyên tắc bồi thường thiệt hại

Căn cứ theo quy định tại Điều 585 về Nguyên tắc bồi thường thiệt hại của Bộ luật dân sự năm 2015 như sau:

''1. Thiệt hại thực tế phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời. Các bên có thể thỏa thuận về mức bồi thường, hình thức bồi thường bằng tiền, bằng hiện vật hoặc thực hiện một công việc, phương thức bồi thường một lần hoặc nhiều lần, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

2. Người chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại có thể được giảm mức bồi thường nếu không có lỗi hoặc có lỗi vô ý và thiệt hại quá lớn so với khả năng kinh tế của mình.

3. Khi mức bồi thường không còn phù hợp với thực tế thì bên bị thiệt hại hoặc bên gây thiệt hại có quyền yêu cầu Tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác thay đổi mức bồi thường.

4. Khi bên bị thiệt hại có lỗi trong việc gây thiệt hại thì không được bồi thường phần thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

5. Bên có quyền, lợi ích bị xâm phạm không được bồi thường nếu thiệt hại xảy ra do không áp dụng các biện pháp cần thiết, hợp lý để ngăn chặn, hạn chế thiệt hại cho chính mình.''

Trong trường hợp này, gia đình bạn và Ban quản lý Công viên có thể thỏa thuận với nhau về mức bồi thường.

- Về khởi kiện yêu cầu bồi thường

Nếu không thể thỏa thuận được gia đình bạn có thể khởi kiện tại Tòa án về trách nhiệm bồi thường dân sự. Khi đó bạn cần có:

- Đơn khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại.

- Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất của gia đình bạn.

Hoặc giấy tờ giao đất của UBND.

Thủ tục khởi kiện dân sự bạn có thể tham khảo trong bài viết sau "Luật sư tư vấn khởi kiện vụ án dân sự".

---

2. Sản xuất để ảnh hưởng tới sinh hoạt bồi thường thế nào?

Câu hỏi:

Chào luật sư, cho tôi hỏi trường hợp: Bên cạnh nhà tôi có nhà máy sản xuất nước đá, nhà tôi bên cạnh nên ảnh hưởng rất lớn, tường nhà tôi luôn luôn ẩm ướt, nước chảy tràn trên sàn nhà. Gia đình tôi đã viết đơn lên các cấp chính quyền nhưng chính quyền trả lời công ty không vi phạm các quy định của pháp luật, các chỉ số môi trường đều nằm trong mức độ cho phép, nên họ không có căn cứ để xử lý. Tường nhà của tôi hiện rất ẩm thấp có thể xảy ra chập điện bất cứ lúc nào, nước ngưng tụ chảy xuống nhà rất nhiều, Vậy Luật sư cho tôi biết có thể khiếu nại công ty nước đá đó theo quy định nào. Tôi xin cảm ơn!

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Theo thông tin bạn cung cấp thì nhà máy sản xuất nước đá đã được các Cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định là không có vi phạm về quy định sản suất nên sẽ không có cơ sở để xử phạt vi phạm hành chính với nhà máy sản xuất này. Tuy nhiên, nếu việc sản xuất nước đá làm ảnh hưởng đến gia đình bạn có thiệt hại thực tế phát sinh thì bạn có quyền yêu cầu bồi thường. Căn cứ vào quy định tại điều 584 Bộ luật dân sự năm 2015 về trách nhiệm bồi thường thiệt hại đã được nêu tại phần trên.

Theo đó nếu xuất phát từ hành vi sản xuất nước đá của cơ sở này gây thiệt hại đến tài sản là ngôi nhà của bạn thì căn cứ vào mức độ lỗi cũng như mức độ thiệt hại nên bạn có quyền yêu cầu cơ sở này thực hiện bồi thường. Việc bồi thường trước hết dựa vào sự thỏa thuận của các bên, trường hợp không thỏa thuận được thì gia đình có quyền gửi yêu cầu đến Tòa án nhân dân cấp huyện để giải quyết.

Trân trọng.

Hotline: 1900 6169