Nguyễn Đức Minh Hiếu

Từ cán bộ xã chuyển sang công chức xã có được miễn tập sự không?

Tư vấn về việc được chuyển từ công chức địa chính xã sang làm chủ tịch hội nông dân xã nhưng hết nhiệm kỳ không được tái cử thì có được quay lại làm công chức như ban đầu và có phải thực hiện chế độ tập sự hay không?

 

Kính thưa luật sư: tôi là công chức địa chính xây dựng và môi trường cấp xã, hiện nay tôi đang tập sự được 2 tháng, còn 10 tháng nữa thì hết thơi gian tập sự cơ quan tôi, vừa rồi có đồng chí chủ tịch hội nông dân xã vừa về hưu do hết tuổi công tác. Vừa rồi Đảng ủy xã có mời tôi lên làm việc và muốn chuyển tôi từ công chức địa chính sang làm chủ tịch hội nông dân xã (thông qua hình thức lấy phiếu tín nhiệm và bầu bổ sung vào ban chấp hành, ban thường vụ hội nông dân xã). Vậy luật sư cho tôi hỏi:

+ Đảng ủy sắp xếp công tác cán bộ  như vậy có đúng không?

+ Nếu tôi chuyển sang hội nông dân xã, đầu quý I/2018 hội nông dân tổ chức Đại hội hết nhiệm kỳ và bầu nhiệm kỳ mới, nếu chẳng may tôi không trúng cử thì có quay lại được chức danh công chức đia chính cũ hay không?

+ Trường hợp quay lại công chức địa chính thì thời gian tập sự của tôi có tính tiếp hay không, hay phải quay lại từ đầu (đến ngày 1/5/2018 nếu còn là công chức tôi sẽ hết hạn tập sự).

Xin chân thành cảm ơn !

 

Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn tới công ty Luật Minh Gia, với trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

 

Căn cứ theo Khoản 2 Điều 61 Luật cán bộ, công chức 2008 quy định về các chức vụ của cán bộ cấp xã có bao gồm:

 

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam (áp dụng đối với xã, phường, thị trấn có hoạt động nông, lâm, ngư, diêm nghiệp và có tổ chức Hội Nông dân Việt Nam

 

Như vậy, chủ tịch hội nông dân xã là một chức vụ cán bộ xã bởi vậy nên theo quy định tại Khoản 1 Điều 63 Luật cán bộ công chức 2008:

 

Việc bầu cử cán bộ cấp xã được thực hiện theo quy định của Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân, điều lệ của tổ chức có liên quan, các quy định khác của pháp luật và của cơ quan có thẩm quyền.”

 

Xét trong trường hợp của bạn Đảng ủy xã đã chuyển bạn từ công chức địa chính sang làm chủ tịch hội nông dân xã thông qua hình thức lấy phiếu tín nhiệm và bầu bổ sung vào ban chấp hành, ban thường vụ hội nông dân xã là đã tiến hành theo như hình thức bầu ra cán bộ xã theo quy định của pháp luật.

 

Về trường hợp sau khi hết nhiệm kỳ cán bộ xã mà bạn không được tái cử, theo quy định tại Khoản 2 Điều 62 Luật cán bộ công chức 2008:

 

Cán bộ, công chức cấp xã khi giữ chức vụ được hưởng lương và chế độ bảo hiểm, khi thôi giữ chức vụ, nếu đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật được xem xét chuyển thành công chức, trong trường hợp này, được miễn chế độ tập sự và hưởng chế độ, chính sách liên tục; nếu không được chuyển thành công chức mà chưa đủ điều kiện nghỉ hưu thì thôi hưởng lương và thực hiện đóng bảo hiểm tự nguyện theo quy định của pháp luật; trường hợp là cán bộ, công chức được điều động, luân chuyển, biệt phái thì cơ quan có thẩm quyền bố trí công tác phù hợp hoặc giải quyết chế độ theo quy định của pháp luật".

 

Như vậy theo quy định trên cán bộ cấp xã khi thôi giữ chức vụ nếu có đủ điều kiện tiêu chuẩn theo quy định thì sẽ được xem xét chuyển thành công chức và được miễn chế độ tập sự. Vậy nên trường hợp của bạn khi thôi giữ chức vụ chủ tịch hội nông dân xã nếu đủ tiêu chuẩn điều kiện theo quy định bạn có thể được quay lại làm công chức địa chính cũ và bạn sẽ được miễn chế độ tập sự.

 

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn hỏi và quan tâm. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ cần luật sư giải đáp, bạn vui lòng gọi đến Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến của chúng tôi - Số điện thoại liên hệ: 1900.6169 để được hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng !

CV tư vấn: Phạm Thu Hoài - Luật Minh Gia

>> Yêu cầu tư vấn nhanh