Nguyễn Thu Trang

Trường hợp chịu trách nhiệm liên đới khi ủy quyền

Thời gian gần đây tôi có một người bạn nhờ mở công ty do tôi đứng tên làm chủ tịch. Sau đó tôi viết giấy uỷ quyền vay vốn ngân hàng. Vậy khi có sai phạm do người đc tôi uỷ quyền gây ra tôi có bị liên đới ko

 

Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi xin đưa ra ý kiến tư vấn như sau:
 

Để có thể xác định bạn có phải chịu trách nhiệm liên đới hay không cần phải xác định được sai phạm do người được ủy quyền gây ra là trong phạm vi được ủy quyền hay vượt quá phạm vi được ủy quyền.

 

Khoản 2 Điều 567 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định về nghĩa vụ của người ủy quyền:

 

“2. Chịu trách nhiệm về cam kết do bên được ủy quyền thực hiện trong phạm vi ủy quyền.”

 

Vì vậy theo quy định này thì dù sai phạm do bên được ủy quyền gây ra nhưng trong phạm vi được ủy quyền thì bạn vẫn phải chịu trách nhiệm.

 

Còn nếu sai phạm do người được ủy quyền gây ra là vượt quá phạm vi được ủy quyền thì theo quy định tại Điều 143 Bộ luật Dân sự năm 2015:

 

“1. Giao dịch dân sự do người đại diện xác lập, thực hiện vượt quá phạm vi đại diện không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ của người được đại diện đối với phần giao dịch được thực hiện vượt quá phạm vi đại diện, trừ một trong các trường hợp sau đây:

 

a) Người được đại diện đồng ý;

 

b) Người được đại diện biết mà không phản đối trong một thời hạn hợp lý;

 

c) Người được đại diện có lỗi dẫn đến việc người đã giao dịch không biết hoặc không thể biết về việc người đã xác lập, thực hiện giao dịch dân sự với mình vượt quá phạm vi đại diện.

 

2. Trường hợp giao dịch dân sự do người đại diện xác lập, thực hiện vượt quá phạm vi đại diện không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ của người được đại diện đối với phần giao dịch được xác lập, thực hiện vượt quá phạm vi đại diện thì người đại diện phải thực hiện nghĩa vụ đối với người đã giao dịch với mình về phần giao dịch vượt quá phạm vi đại diện, trừ trường hợp người đã giao dịch biết hoặc phải biết về việc vượt quá phạm vi đại diện mà vẫn giao dịch.

 

3. Người đã giao dịch với người đại diện có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hoặc hủy bỏ giao dịch dân sự đối với phần vượt quá phạm vi đại diện hoặc toàn bộ giao dịch dân sự và yêu cầu bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp người đó biết hoặc phải biết về việc vượt quá phạm vi đại diện mà vẫn giao dịch hoặc trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều này.

 

4. Trường hợp người đại diện và người giao dịch với người đại diện cố ý xác lập, thực hiện giao dịch dân sự vượt quá phạm vi đại diện mà gây thiệt hại cho người được đại diện thì phải chịu trách nhiệm liên đới bồi thường thiệt hại.”

 

Vì vậy theo quy định này nếu sai phạm do người được ủy quyền gây ra do vượt quá phạm vi được ủy quyền thì bạn không phải chịu trách nhiệm trừ trường hợp bạn đồng ý hoặc biết mà không phản đối.

 

 

 

 

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Trường hợp chịu trách nhiệm liên đới khi ủy quyền. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng
CV: Nguyễn Thị Thủy – Công ty Luật Minh Gia

TƯ VẤN NHANH