Nguyễn Kim Quý

Trúng tuyển nhưng không được đi nghĩa vụ quân sự năm trước thì có phải khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm nay?

Luật sư tư vấn về vấn đề khám sức khỏe cho công dân trong độ tuổi gọi nghĩa vụ quân sự. Trúng tuyển nhưng không được đi nghĩa vụ quân sự năm trước thì có phải khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm nay?

Nội dung tư vấn: Cho em hỏi tháng 2 năm 2019 vừa rồi em trúng nghĩa vụ và đã đi nhập ngũ nhưng em được ở trong diện dự bị và được huyện giữ lại ở ban chỉ huy quân sự huyện trong 15 ngày mà không giao cho các đơn vị nhận quân để khi các đơn vị mà huyện giao quân nếu có công dân nào khi vào đơn vị không đủ sức khỏe, thì em sẽ được vào để thay thế, trong khi đó các đơn vị đã nhận đủ quân và em được huyện cho về sau 15 ngày, và bên ban chỉ huy quân sự huyện nói là sẽ được miễn gọi khám sức khỏe nghĩa vụ, và khi về em có giấy gì để xác nhận hay không thì họ bảo không có, nhưng bây giờ họ lại gửi lệnh để khám sức khoẻ cho năm 2020 thì như vậy có đúng hay không? Mong luật sư tư vấn giúp em.

 

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến công ty Luật Minh Gia, với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

 

Điều 33 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 quy định về số lần gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân như sau:

 

"Điều 33. Số lần, thời điểm gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân trong năm

 

Hằng năm, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân một lần vào tháng hai hoặc tháng ba; trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh thì được gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân lần thứ hai. Đối với địa phương có thảm họa hoặc dịch bệnh nguy hiểm thì được điều chỉnh thời gian gọi nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

 

Như vậy, hằng năm, Cơ quan có thẩm quyền ở địa phương bạn vẫn sẽ gọi nhập ngũ với công dân trong độ tuổi nhập ngũ một lần trừ trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh. Qua mỗi năm có thể sức khỏe của bạn sẽ khác đi nên Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp huyện hoặc Trưởng công an huyện vẫn sẽ ra lệnh gọi khám sức khỏe với bạn theo quy định tại Điều 40 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015:

 

“Điều 40. Khám sức khỏe cho công dân gọi nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân

 

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thành lập Hội đồng khám sức khỏe theo đề nghị của phòng y tế cùng cấp.

 

2. Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện ra lệnh gọi khám sức khỏe cho công dân trong diện gọi nhập ngũ; Trưởng Công an cấp huyện ra lệnh gọi khám sức khỏe cho công dân trong diện gọi thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Lệnh gọi khám sức khỏe phải được giao cho công dân trước thời điểm khám sức khỏe 15 ngày.

 

3. Hội đồng khám sức khỏe cấp huyện tổ chức khám sức khỏe cho công dân trong diện gọi nhập ngũ và gọi thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; trường hợp cần thiết, quyết định việc xét nghiệm cận lâm sàng, bao gồm xét nghiệm phát hiện ma túy, HIV; bảo đảm chính xác và chịu trách nhiệm về kết quả khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự.

 

4. Thời gian khám sức khỏe từ ngày 01 tháng 11 đến hết ngày 31 tháng 12 hằng năm. Thời gian khám sức khỏe gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân lần thứ hai theo quy định tại Điều 33 của Luật này do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

 

5. Kết quả phân loại sức khỏe phải được niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan, tổ chức trong thời hạn 20 ngày.”

 

Như vậy, việc bạn trúng tuyển nghĩa vụ năm 2019 nhưng không được gọi đi nghĩa vụ quân sự thì kết quả khám sức khỏe của đợt trước chỉ được sử dụng đối với kỳ nghĩa vụ năm 2019 và vì sức khỏe của bạn qua mỗi năm có thể sẽ khác đi nên đợt gọi nghĩa vụ quân sự năm 2020, Ban chỉ huy quân sự vẫn sẽ ra lệnh gọi khám nghĩa vụ quân sự với bạn như bình thường.

Hotline: 1900 6169