LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Trình tự, thủ tục bán đấu giá tài sản quy định thế nào?

Bán đấu giá tài sản là một hình thức không còn xa lạ với nhiều người, đây là một hình thức xử lý đối với một số loại tài sản đặc biệt theo quy định của pháp luật mà khi tham gia đấu giá tài sản các bên phải đáp ứng được các trình tự, thủ tục theo đúng quy định của pháp luật.

1. Luật sư tư vấn pháp luật về đấu giá tài sản

Thủ tục bán đấu giá tài sản là một hình thức xử lý tài sản tương đối đặc biệt, thông thường chỉ được áp dụng đối với các loại tài sản như tài sản công, tài sản thi hành án, tài sản bảo đảm và tài sản của doanh nghiệp phá sản. Tuy nhiên, tài sản thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân vẫn có thể được bán thông qua đấu giá khi chủ sở hữu đó tự nguyện bán thông qua trình tự, thủ tục đấu giá theo quy định của Luật đấu giá tài sản.

Vậy trình tự thủ tục bán đấu giá tài sản được pháp luật quy định cụ thể như thế nào? Việc bán đấu giá giữa các nhóm tài sản khác nhau có sự khác biệt nào không?... Để được giải cụ thể về vấn đề này quý khách hàng có thể liên hệ với chúng tôi qua các hình thức như gửi Email tư vấn hoặc gọi tới số Hotline 1900.6169 để được chúng tôi tư vấn cụ thể về các vấn đề liên quan.

2. Trình tự thủ tục bán đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật

Căn cứ Điều 34 Nghị định 17/2010/NĐ – CP về bán đấu giá có quy định về trình tự tiến hành cuộc bán đấu giá tài sản. Theo quy định tại Điều 34 Nghị định 17/2010/NĐ – CP thì trình tự tiến hành cuộc bán đấu giá tài sản được tiến hành như sau:

Thứ nhất, cuộc bán đấu giá tài sản phải được tiến hành liên tục theo một trình tự:

- Mở đầu cuộc bán đấu giá tài sản, đấu giá viên điều hành cuộc bán đấu giá giới thiệu bản thân, người giúp việc; thông báo nội quy của cuộc bán đấu giá tài sản; công bố danh sách người đăng ký mua tài sản bán đấu giá và điểm danh để xác định người tham gia đấu giá tài sản; giới thiệu từng tài sản bán đấu giá; nhắc lại giá khởi điểm; thông báo bước giá và khoảng thời gian tối đa giữa các lần trả giá (nếu có); trả lời các câu hỏi của người tham gia đấu giá. Như vậy, mở đầu cuộc bán đấu giá thì đấu giá viên điều hành cuộc bán đấu giá phải giới thiệu về bản thân mình, đồng thời phải thông báo nội quy của cuộc bán đấu giá tài sản, công bố danh sách những người đăng ký mua tài sản bán đấu giá và xác định những người tham gia đấu giá tài sản bằng cách điểm danh. Người điều hành cuộc bán đấu giá phải giới thiệu về tài sản bán đấu giá và nhắc lại giá khởi điểm của tài sản này cho những người tham gia đấu giá biết. Người điều hành cuộc bán đấu giá cũng có nghĩa vụ đó là thông báo bước giá và khoảng thời gian tối đa giữa các lần trả giá.

- Đấu giá viên yêu cầu người tham gia đấu giá tài sản trả giá. Sau mỗi lần người tham gia đấu giá tài sản trả giá, đấu giá viên thông báo công khai về giá đã trả cho người người tham gia đấu giá tài sản.

- Nếu sau ba lần đấu giá viên nhắc lại giá cao nhất đã trả mà không có người trả giá cao hơn thì đấu giá viên công bố người mua được tài sản bán đấu giá. Sau khi đấu giá viên công bố, người mua được tài sản bán đấu giá được coi là đã chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá. Ví dụ: A, B, C cùng tham gia đấu giá tài sản nhưng A đưa ra giá cao nhất, đấu giá viên nhắc lại giá mà A đưa ra ba lần mà không có ai đưa ra giá cao hơn thì A sẽ là người mua được tài sản.

Trong trường hợp giá cả cao nhất được công bố thấp hơn so với giá khởi điểm thì cuộc bán đấu giá tài sản coi như không thành.

Trong trường hợp đấu giá bằng bỏ phiếu, nếu có từ hai người trở lên cùng trả giá cao nhất, thì đấu giá viên tổ chức đấu giá tiếp giữa những người cùng trả giá cao nhất để chọn ra người mua được tài sản bán đấu giá. Nếu không có người trả giá cao hơn thì đấu giá viên tổ chức bốc thăm để chọn ra người mua được tài sản bán đấu giá.

Thứ hai, diễn biến của cuộc bán đấu giá tài sản phải được ghi vào biên bản bán đấu giá tài sản. Biên bản bán đấu giá tài sản phải có chữ ký của đấu giá viên điều hành cuộc bán đấu giá tài sản, người ghi biên bản, một người tham gia đấu giá và một người tham dự cuộc bán đấu giá (nếu có).

Thứ ba, kết quả cuộc bán đấu giá tài sản được ghi vào Sổ đăng ký bán đấu giá tài sản. Trong trường hợp bán đấu giá tài sản thành thì đấu giá viên điều hành cuộc bán đấu giá tài sản lập hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá.

Thứ tư, tùy từng trường hợp bán đấu giá tài sản cụ thể hoặc theo yêu cầu của người có tài sản bán đấu giá thì tổ chức bán đấu giá tài sản mời tổ chức, cá nhân có liên quan đến tham dự cuộc bán đấu giá.

Dịch vụ luật sư Luật Minh Gia cung cấp trong lĩnh vực dân sự:

1. Luật sư tư vấn và đại diện giải quyết các tranh chấp về dân sự bao gồm:

Tranh chấp về quyền sở hữu tài sản; Tranh chấp về hợp đồng dân sự; Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ; Tranh chấp về thừa kế tài sản; Tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng; Tranh chấp về quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất; Tranh chấp về quốc tịch; Tranh chấp liên quan đến hoạt động nghiệp vụ báo chí và các tranh chấp khác về dân sự mà pháp luật có quy định. 

2. Luật sư tư vấn và thực hiện các yêu cầu về dân sự gồm:

Yêu cầu tuyên bố hoặc hủy bỏ tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; Yêu cầu thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú và quản lý tài sản của người đó; Yêu cầu tuyên bố hoặc huỷ bỏ quyết định tuyên bố một người mất tích; Yêu cầu tuyên bố hoặc hủy bỏ quyết định tuyên bố một người là đã chết; Yêu cầu công nhận hoặc không nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định về dân sự của Toà án nước ngoài và Các yêu cầu khác về dân sự mà pháp luật có quy định.