LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Tội vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác

Tội vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác là hành vi vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 31% trở lên, tội danh này được quy định cụ thể tại Điều 108 Bộ luật hình sự.

 

1.  Dấu hiệu pháp lý


- Khách thể: Đối tượng tác động là con người


- Khách quan: là hành vi gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác. Đây là trường hợp người phạm tội có hành vi vi phạm quy tắc an toàn đối với sức khỏe của người khác.


Hậu quả gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác với tỷ lệ thương tật từ 31% trở lên là dấu hiệu bắt buộc của tội phạm này.


- Chủ quan: Lỗi vô ý (lỗi vô ý do quá tự tin hoặc lỗi vô ý do cẩu thả)


- Chủ thể: Người đủ năng lực trách nhiệm hình sự  và đạt độ tuổi từ đủ 16 tuổi trở lên.

 

2.  Hình phạt


- Người nào vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 31% trở lên, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.


- Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

 

Trân trọng!

Chuyên viên Nguyễn Yến - Công ty Luật Minh Gia

Hotline: 1900 6169