LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Tội vi phạm về bảo quản-quản lí hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước

Tội vi phạm quy định về bảo quản, quản lí hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước được quy định cụ thể như sau:

 

a) Cơ sở pháp lí


Điều 164b Bộ luật Hình sự 1999, sửa đổi bổ sung 2009 quy định: “1. Người nào có trách nhiệm bảo quản, quản lý hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước mà vi phạm quy định của Nhà nước về bảo quản, quản lý hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính, xử lý kỷ luật về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.


2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm:


a) Có tổ chức;


b) Phạm tội nhiều lần;


c) Gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng.


3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.”

 

b) Cấu thành tội phạm


Chủ thể đặc biệt, là người có trách nhiệm trong quản lí, bảo quản hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước như:


- Người mua, bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ;


- Người có trách nhiệm của tổ chức mua, bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ;


- Người có trách nhiệm của tổ chức đặt in hoặc nhận in hóa đơn;


Hành vi vi phạm:


- Lưu trữ, bảo quản hóa đơn không đúng quy định; 


- Không báo cáo hoặc báo cáo không chính xác tình hình sử dụng, thanh toán, quyết toán sử dụng hóa đơn; 


- Làm hư hỏng, mất hóa đơn; 


- Thực hiện hủy hóa đơn không theo đúng quy định của pháp luật; 


- Xử lý việc mất, cháy, hỏng hóa đơn không theo đúng quy định của pháp luật. 

 

c) Giải thích


- Gây hậu quả nghiêm trọng là trường hợp gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước có trị giá từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng. 


- Gây hậu quả rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng là trường hợp gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước có trị giá từ 500 triệu đồng trở lên

 

d) Hình phạt        


Khung cơ bản: phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm


Khung tăng nặng: phạt tù từ 1 năm đến 5 năm áp dụng cho trường hợp phạm tội có một trong các tình tiết định khung tặng nặng quy định tại khoản 2


Hình phạt bổ sung:  cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm

 

Trân trọng!

CV - Nguyễn Hồng Thơ

TƯ VẤN NHANH