LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Tội vi phạm các quy định về cung ứng điện

Tội vi phạm các quy định về cung ứng điện được quy định cụ thể về hành vi vi phạm, lỗi cấu thành tội phạm, khung hình phạt và các quy định khác liên quan, cụ thể như sau:

 

a) Cơ sở pháp lí: Điều 177 Bộ luật hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009)


1. Người nào có trách nhiệm mà thực hiện một trong các hành vi sau đây, gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm:


a) Cắt điện không có căn cứ hoặc không thông báo theo quy định;


b) Từ chối cung cấp điện không có căn cứ;


c) Trì hoãn việc xử lý sự cố điện không có lý do chính đáng.


2. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.


3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ hai triệu đồng đến hai mươi triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.      

 

b) Cấu thành tội phạm


Chủ thể đặc biệt, là người có chức vụ , quyền hạn trong việc cung ứng điện


Lỗi: cố ý


Hành vi: vi phạm các quy định về cung ứng điện, thể hiện qua các hành vi cụ thể sau:


- Cắt điện không có căn cứ hoặc không thông báo theo quy định


- Từ chối cung cấp điện không có căn cứ


- Trì hoãn việc xử lí sự cố điện không có lí do chính đáng


Các hành vi nói trên chỉ cấu thành tội nếu kèm theo một trong các tình tiết sau:


- Hành vi vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng


- Người có hành vi vi phạm đã bị xử lí kỉ luật hoặc xử lí hành chính hoặc đã bị kết án và chưa được xóa án tích về loại hành vi này mà họ đã thực hiện trước đó.

 

c) Hình phạt


Khung cơ bản: phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm


Khung tăng nặng: phạt tù từ hai năm đến bảy năm nếu gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng


Hình phạt bổ sung: phạt tiền từ hai triệu đồng đến hai mươi triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm

 

Trân trọng!

CV Nguyễn Hồng Thơ - Công ty Luật Minh Gia

Hỏi tư vấn qua điện thoại