LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy được quy định cụ thể về hành vi vi phạm, lỗi, khung hình phạt và các quy định khác liên quan đến hành vi vi phạm, cụ thể như sau:

 

toi-to-chuc-su-dung-chat-ma-tuy-jpg-30032013120259-U1.jpg

Quy định về Tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

 

Theo điều 197 Bộ Luật hình sự 1999, sửa đổi bổ sung ngày 19/06/2009 thì Tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy được quy định như sau:

 

1. Người nào tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy dưới bất kỳ hình thức nào, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

 

A) Phạm tội nhiều lần;

 

B) Đối với nhiều người;

 

C) Đối với người chưa thành niên từ đủ 13 tuổi trở lên;

 

D) Đối với phụ nữ mà biết là đang có thai;

 

Đ) Đối với người đang cai nghiện;

 

E) Gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%;

 

G) Gây bệnh nguy hiểm cho người khác;

 

H) Tái phạm nguy hiểm.

 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười lăm năm đến hai mươi năm:

 

A) Gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên hoặc gây chết người;

 

B) Gây tổn hại cho sức khoẻ của nhiều người mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%;

 

C) Gây bệnh nguy hiểm cho nhiều người;

 

D) Đối với trẻ em dưới 13 tuổi.

 

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù hai mươi năm, tù chung thân:

 

A) Gây tổn hại cho sức khoẻ của nhiều người mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên;

 

B) Gây chết nhiều người hoặc gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khác.

 

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm mươi triệu đồng đến năm trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

 

Trân trọng !
P. Luật sư tranh tụng - Công ty Luật Minh Gia

Hotline: 1900 6169