LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ

Tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác đã vượt quá quyền hạn của mình làm trái công vụ gây thiệt hại cho lợi ích của nhà nước, của xã hội, lợi ích hợp pháp của công dân.

 

I. Cơ sở pháp lý


Điều 282 Bộ luật hình sự quy định:


"1. Người nào vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà vượt quá quyền hạn của mình làm trái công vụ gây thiệt hại cho lợi ích của Nhà nước, của xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, thì bị phạt tù từ một năm đến bảy năm.


2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười hai năm:


a) Có tổ chức;


b) Phạm tội nhiều lần;


c) Gây hậu quả nghiêm trọng.


3. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ mười năm đến hai mươi năm.


4. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ một năm đến năm năm, có thể bị phạt tiền từ ba triệu đồng đến ba mươi triệu đồng".

 

II. Cấu thành tội phạm


- Chủ thể: chủ thể đặc biệt, là người có chức vụ, quyền hạn


- Lỗi: cố ý


- Hành vi khách quan: hành vi vượt quá quyền hạn của mình làm trái công vụ. Vượt quá quyền hạn của mình là hành vi làm một việc ngoài phạm vi chức trách của mình.


Hành vi trên chỉ cấu thành tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ khi người có chức vụ, quyền hạn vượt quá quyền hạn của mình làm trái các quy định, chế độ, thể lệ, nội quy công tác và gây thiệt hại cho lợi ích của Nhà nước, của xã hội, quyền lợi ích hợp pháp của công dân.

 

III. Hình phạt


- Khung cơ bản: phạt tù từ một năm đến đến bảy năm


- Khung tăng nặng thứ nhất: phạt tù từ năm năm đến mười hai năm, áp dụng trong trường hợp phạm tội có một trong các tình tiết định khung tăng nặng quy định tại khoản 2


- Khung tăng nặng thứ hai: phạt tù từ mười năm đến hai mươi năm, áp dụng trong trường hợp phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng


- Hình phạt bổ sung: cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ một năm đến năm năm, có thể bị phạt tiền từ ba triệu đồng đến ba mươi triệu đồng.

 

Trân trọng!

CV Nguyễn Thơ - Công ty Luật Minh Gia

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Liên hệ tư vấn nhanh