LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Tội không chấp hành lệnh gọi quân nhân dự bị nhập ngũ

Không chấp hành lệnh gọi quân nhân dự bị nhập ngũ là hành vi không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ trong trường hợp có lệnh tổng động viên, lệnh động viên cục bộ, có chiến tranh hoặc có nhu cầu tăng cường cho lực lượng thường trực của quân đội để chiến đấu bảo vệ địa phương, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.

 

Điều 260 Bộ luật hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) quy định về Tội không chấp hành lệnh gọi quân nhân dự bị nhập ngũ

 

 a. Dấu hiệu pháp lý


- Khách thể: tội phạm này xâm phạm chế độ nghĩa vụ quân sự do Nhà nước quy định. Đối tượng tác động của tội phạm này chính là hành vi của người phạm tội. Người phạm tội tự tác động lên hành vi của mình, khiến cho hành vi của mình vi phạm các quy định về nghĩa vụ quân sự của mọi công dân.


- Khách quan:


Người phạm tội có hành vi không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ thuộc một trong các trường hợp sau:


+ Có lệnh tổng động viên;


+ Lệnh động viên cục bộ;


+ Có chiến tranh;


+ Có nhu cầu tăng cường cho lực lượng thường trực của quân đội để chiến đấu bảo vệ địa phương, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.


Lệnh gọi này chỉ xảy ra trong những trường hợp nói trên, bởi vì đây là “quân nhân dự bị” nên thời bình hoặc không có nhu cầu thì không cần đến. Quân nhân dự bị theo Luật nghĩa vụ quân sự là nam từ 18 - 45 tuổi, nữ từ 18 - 40 tuổi.


Tội phạm hoàn thành khi người phạm tội có hành vi không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ trong những tường hợp nêu trên.


Tương tự hành vi “trốn tránh nghĩa vụ quân sự” nếu hành vi “không chấp hành…” thực hiện trước khi địa phương giao quân cho đơn vị quân đội tiếp nhận thì mới cấu thành tội phạm này. Nếu hành vi này xảy ra sau đó thì cấu tội đào ngũ.


- Chủ quan: là lỗi cố ý trực tiếp. Người phạm tội thực hiện một trong số các hành vi trên khi nhận thức được rằng mình đang không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ và mong muốn mình không bị nhập ngũ.


- Chủ thể: là công dân Việt Nam, nam từ đủ 18 tuổi đến hết 45 tuổi, nữ đến hết 40 tuổi (ngạch quân nhân dự bị).

 

b, Hình phạt


1. Người nào là quân nhân dự bị mà không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ trong trường hợp có lệnh tổng động viên, lệnh động viên cục bộ, có chiến tranh hoặc có nhu cầu tăng cường cho lực lượng thường trực của quân đội để chiến đấu bảo vệ địa phương, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.


2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:


a) Tự gây thương tích hoặc tổn hại cho sức khỏe của mình;


b) Lôi kéo người khác phạm tội.

 

Trân trọng!

CV Nguyễn Thị Yến - Công ty Luật Minh Gia

Hỏi tư vấn qua điện thoại