LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Tội khai báo gian dối hoặc cung cấp tài liệu sai sự thật

Tội khai báo gian dối hoặc cung cấp tài liệu sai sự thật là hành vi cố ý kết luận sai của người giám định, cố ý dịch sai của người phiên dịch hoặc là hành vi cố ý khai sai, cung cấp nhữn tài liệu sai sự thật của người làm chứng

* Cơ sở pháp lý: Bộ luật hình sự 1999 (sửa đổi, bổ sung 2009)

Điều 307. Tội khai báo gian dối hoặc cung cấp tài liệu sai sự thật 

1. Người giám định, người phiên dịch, người làm chứng nào mà kết luận, dịch, khai gian dối hoặc cung cấp những tài liệu mà mình biết rõ là sai sự thật, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến một năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ một năm đến ba năm:

a) Có tổ chức;

b) Gây hậu quả nghiêm trọng.

3. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ ba năm đến bảy năm.

4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

* Cấu thành tội phạm:

- Chủ thể: Chủ thể của tội này là chủ thể đặc biệt, là người giám định, người phiên dịch, người làm chứng.

- Hành vi khách quan: Hành vi khách quan của tội này có thể là một trong các dạng hành vi sau, tùy thuộc vào địa vị pháp lý của chủ thể:

+Đưa ra kết luận giám định sai (đối với chủ thể là người giám định): Kết luận giám định sai là kết luận không phản ánh đúng thực tế khách quan của vụ án. Với kết luận giám định sai cơ quan tư pháp không có đủ điều kiện cần thiết để có thể giải quyết đúng đắn vụ án. Hành vi đưa ra kết luận giám định sai có thể là hành vi của một cá nhân hoặc của tập thể nhiều giám định viên.

+Dịch sai (đối với người phiên dịch): Hành vi dịch sai là hành vi chuyển sai nội dung thông tin từ ngôn ngữ khác sang tiếng Việt hoặc ngược lại (phiên dịch cho người câm, điếc cũng được xem là dạng phiên dịch).

+Khai sai hoặc cung cấp tài liệu sai sự thật (Đối với chủ thể là người làm chứng): Lời khai sai, tài liệu sai sự thật là lời khai, tài liệu không phản ánh đúng thực tế khách quan của vụ án. Hành vi khai hoặc cung cấp tài liệu của người làm chứng có thể do họ tự nguyện hoặc theo yêu cầu của cơ quan tư pháp.

- Yếu tố lỗi:

Lỗi của người phạm tội là lỗi cố ý trực tiếp.

* Hình phạt:

Điều luật quy định có 3 khung hình phạt:

- Khung cơ bản là phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến một năm đối với trường hợp phạm tội bình thường.

- Khung tăng nặng thứ nhất là phạt tù từ một năm đến ba năm nếu rơi vào một trong các trường hợp:

a) Có tổ chức;

b) Gây hậu quả nghiêm trọng.

- Khung tăng nặng thứ hai là phạt tù từ ba năm đến bảy năm đối với trường hợp phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng.

Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Trân trọng!

CV Trần Thị Thu Cúc - Công ty Luật Minh Gia

Hotline: 1900 6169