LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản

Tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản được quy định cụ thể về hành vi vi phạm, lỗi, khung hình phạt và các quy định khác liên quan đến hành vi hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản, cụ thể như sau:

 

toi-huy-hoai-tai-san-jpg-26032013012500-U1.jpg

Quy định pháp luật về Tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản

 

Theo điều 143 Bộ Luật hình sự 1999, sửa đổi bổ sung ngày 19/06/2009 thì Tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sảnđược quy định như sau:

 

1. Người nào hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác gây thiệt hại từ hai triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới hai triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:

 

A) Có tổ chức;

 

B) Dùng chất nổ, chất cháy hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác;

 

C) Gây hậu quả nghiêm trọng;

 

D) Để che giấu tội phạm khác;

 

Đ) Vì lý do công vụ của người bị hại;

 

E) Tái phạm nguy hiểm;

 

G) Gây thiệt hại cho tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng.

 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

 

A) Gây thiệt hại cho tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;

 

B) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

 

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân:

 

A) Gây thiệt hại cho tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;

 

B) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

 

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

 

Trân trọng !
P. Luật sư tranh tụng - Công ty Luật Minh Gia

Hotline: 1900 6169