LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Tội hiếp dâm và quy định về tội hiếp dâm

Tội hiếp dâm được quy định cụ thể về hành vi vi phạm, cấu thành tội phạm, khung hình phạt và các quy định khác liên quan đến tội hiếp dâm như sau:

  

quy-dinh-ve-toi-hiep-dam-jpg-21032013072039-U1.jpg

Tội hiếp dâm và quy định về tội hiếp dâm

 

Theo quy định thì Hiếp dâm là hành vi của người dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu với nạn nhân trái với ý muốn của họ.

 

Theo quy định tại điều 111 Bộ Luật hình sự 1999, sửa đổi bổ sung ngày 19/06/2009 thì người nào có hành vi vi phạm như trên thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

 

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

 

A) Có tổ chức;

 

B) Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh;

 

C) Nhiều người hiếp một người;

 

D) Phạm tội nhiều lần;

 

Đ) Đối với nhiều người;

 

E) Có tính chất loạn luân;

 

G) Làm nạn nhân có thai;

 

H) Gây tổn hại cho sức khoẻ của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%;

 

I) Tái phạm nguy hiểm.

 

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân:

 

A) Gây tổn hại cho sức khoẻ của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên;

 

B) Biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội;

 

C) Làm nạn nhân chết hoặc tự sát.

 

Phạm tội hiếp dâm người chưa thành niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười năm.

 

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 2 hoặc khoản 3 Điều này, thì bị xử phạt theo mức hình phạt quy định tại các khoản đó.

 

Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.


Trân trọng!

Ls Nguyễn Mạnh Tuấn - Công ty Luật Minh Gia

TƯ VẤN NHANH